تغییرات شرکت - صورتجلسه شرکتها

چگونه تغییرات شرکت صورت می پذیرد؟

تغییرات شرکت

مرحله اول

مدارک تغییرات شرکت را تهیه کنید

 • کپی آگهی تاسیس
 • کپی روزنامه رسمی
 • کپی مدارک شناسایی همه ی اعضاء
 • در صورت داشتن تغییرات کپی آگهی آخرین تغییرات

مرحله دوم

 مدارک را به وکیل تغییرات شرکت تحویل دهید

مدارک تهیه شده را می توانید حضورا به وکیل تغییرات شرکت تحویل دهید و یا از طریق پست ارسال فرمایید.

مرحله سوم

انجام کلیه امور اداری تغییرات شرکت گروه وکلای یاسا

 1. تکمیل مدارک  توسط موکل و تحویل به کارشناس
 • کپی آگهی تاسیس
 • کپی روزنامه رسمی
 • کپی مدارک شناسایی همه ی اعضاء
 • در صورت داشتن تغییرات کپی آگهی آخرین تغییرات
 1. تحویل مدارک به وکلا
 2. صدور صورتجلسه و تحویل به موکل جهت امضا
 3. تحویل مدارک به اداره ثبت توسط وکلا
 4. در صورت نقص در مرحله تایید نهایی ایراد اعلام شده رفع و با هماهنگی با موکل نقص اصلاح شده درهمان روز تایید می گردد. ( ارسال اینترنتی یک نسخه از اطلاعات به کارشناسی )
 5. تایید نهایی و صدور آگهی تغییرات
 6. تقریبا دو هفته پس از صدور آگهی صدور در روزنامه رسمی

و در پایان به شما موکل عزیز تبریک می گوییم!

تغییرات شرکت شما شما با موفقیت ثبت شد...

گروه وکلای یاسا

گروه وکلای یاسا

سوالات متداول تغییرات شرکت

آیا میدانید بدون زایل شدن شرکت می توانید آن را به شرکت دیگری تبدیل کنید؟

تبدیل شرکت  یعنی تبدیل ماهیت شرکت مثلاً از سهامی خاص به مسئولیت محدود و بالعکس

تبدیل شرکت تغییر شکل آن است تغیر شکل شرکت موجب نمی شود که شخصیت حقوقی آن زایل و دوباره ایجاد  شود.

برای تبدیل شرکت سهامی خاص به مسئولیت محدود نیاز به تشکیل مجمع فوق العاده است که باید با موافقت اعضای مجمع فوق العاده شرکت سهامی به شرکت با مسئولیت محدود تبدیل شود .اصل صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده که تمام صفحات توسط هیات مدیره امضاء شدهاند و در جلد اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود که تمام صفحات ان توسط شرکاء امضاء شده باشد و فتوکپی شناسنامه شرکای قدیم و جدید ، اصل روزنامه حاوی آگهی دعوت شرکت جهت حضور در مجمع عمومی فوق العاده با حد نصاب اکثریت تشکیل شده باشد را به اداره ثبت شرکتها ارائه و پس از ثبت در دفاتر و امضاء ذیل ان توسط نماینده شرکت مربوطه شرکت سهامی خاص تبدیل به شرکت با مسئولیت محدود می گرد.

آیا میدانید شرکت ها در چه صورت هایی منحل می شوند؟

شرکتهای سهامی به دلایل زیر منحل می شوند:

 • الف - وقتی که شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است انجام داده یا انجام آن غیر ممکن است.
 • ب - در صورتی که شرکت برای مدت معین – تشکیل گردیده و آن مدت منقضی شده باشد مگر آنکه مدت قبل از انقضاء تمدید شده باشد.
 • پ - در صورت ورشکستگی
 • ت- در هر موقع که مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام به هر علتی رای به انحلال دهند.
 • ث - در صورت صدور حکم قطعی دادگاه

حکم دادگاه به جهت انحلال شرکت اغلب به این طریق خواهد بود که اشخاص ذی نفع به دادگاه مراجعه

و در موارد ذیل انحلال شرکت را از دادگاه تقاضا می نمایند.

 1.  در صورتیکه تا یکسال پس از به ثبت رسیدن شرکت هیچ اقدامی جهت انجام موضوع آن صورت نگرفته باشد و نیز در صورتی که فعالیتهای شرکت در مدت بیش از یکسال متوقف مانده باشد.   
 2. در صورتی که مجمع عمومی سالیانه برای رسیدگی به حساب های هریک از سال های مالی تا دو ماه از تاریخی که اساسنامهمعین کرده است تشکیل نشده باشد. شرکتهای سهامی به دلایل زیر منحل می شوند.
 3. در صورتیکه سمت تمام یا بعضی از اعضای هیات مدیره و همچنین سمت مدیر عامل شرکت طی مدتی زائد بر شش ماه بلا متصدی مانده باشد.
 4.  مدت شرکت منقضی شده و یا موضوع شرکت انجام یافته و یا انجام غیر مقدور است و مجمع عمومی برای انحلال تشکیل نشده یا از دادن رای به انحلال خود داری می نماید.
 5. در صورتیکه سمت تمام یا بعضی از اعضای هیات مدیره و همچنین سمت مدیر عامل شرکت طی مدتی زائد بر شش ماه بلا متصدی مانده باشد.
 6. مدت شرکت منقضی شده و یا موضوع شرکت انجام یافته و یا انجام غیر مقدور است و مجمع عمومی برای انحلال تشکیل نشده یا از دادن رای به انحلال خود داری می نماید.

آیا میدانید بدون تغییر شماره ثبت شرکت می توانید نام آن را تغییر دهید؟

اشخاص حقوقی، ( شرکت ها ) می توانند نام خود را تغییر دهند. این تغییر می تواند دلایل مختلفی داشته باشد که به لحاظ حقوقی مهم نیست. در تغییر نام شرکت شماره ثبت شرکت و تاریخ ثبت آن بدون تغییر خواهد ماند.

اسامی شرکت ها باید چه شرایطی داشته باشند؟

حتما باید سه سیلابی باشند، فارسی و سیلاب آخر اسم خاص باشد. (مثل پویا، پایا و...)

آیا میدانید می توانید آدرس شرکت را تغییر دهید و یا شعبه ی دیگری تاسیس کنید؟

تر آدرس شرکت یعنی تغییر مکان شرکت از هر نقطه ای به نقطه ای دیگر.

ایجاد شعبه جدید نیز مانند تغییر آدرس دارای همان شرایط و مدارک می باشد. و همان مراحل طی خواهد شد.

آیا میدانید می توانید بدون ثبت شرکت جدید موضوع شرکت ثبت شده خود را تغییر دهید؟

یک شخص حقوقی (شرکت) می تواند موضوع شرکت ثبت شده خود را تغییر دهد.

معمولا تغییرات  می تواند کم کردن و یا اضافه کردن موردی در موضوع باشد و یا حتی موضوع شرکت به کلی تغییر پیدا می کند.

توجه داشته باشید، گاهی تغییرات و یا اضافه کردن موارد جدید به موضوعات شرکت، مستلزم اخذ مجوزهای کاری خواهد بود.

آیا میدانید می توانید سهام شرکت های سهامی را نقل و انتقال دهید؟

نقل و انتقال سهام در شرکتهای سهامی صورت می پذیرد که حالات زیر را برای آن می توان متصور شد.

 • خارج شدن یک سهامدار از شرکت و واگذاردن سهام خود به اعضای دیگر شرکت
 • خارج شدن یک سهامدار از شرکت و واگذاردن سهام خود به شخص جدید در شرکت
 • خارج شدن یک یا چند سهامدار و واگذاردن سهام خود به اشخاص جدید و اعضای قبلی شرکت
 • خروج کلیه  سهام خود به اشخاص کاملا جدید که در واقع واگذاری شرکت و امتیازات آن می باشد.

جهت نقل و انتقال سهام شرکتهای سهامی اصولاً باید صورتجلسه ای تنظیم و افراد در آن سهام خود را واگذار نمایند. سپس فروشندگان و خریداران با مراجعه به ممیز مالیاتی شرکت مربوطه و پرداخت مالیات انتقال سهام خود اقدام به اخذ گواهی پرداخت مالیات نمایند و آن را به اداره ثبت شرکتها ارائه نمایند تا در پرونده ثبتی شرکت باقی بماند.

ولی می توان این نقل و انتقال سهام را به صورتی انجام داد که احتیاج به حضور در دارایی و پرداخت مالیات نباشد و این اقدام کاملاً قانونی و با مشکلات کمتری می باشد که آن نیز بی نام کردن سهام شرکت می باشد.

    در صورت تنها نقل و انتقال سهام یک صورتجلسه و اگر سهام را بی نام کنند دو صورتجلسه می باشد.

هزینه تغییرات شرکت چقدر است؟

در گروه وکلای یاسا هزینه اعلامی از ابتدای تغییرات شرکت تا انتهای آن به همان مبلغ قرارداد بوده وحتی بدون یک ریال مبلغ زائد بر مبلغ قرارداد تغییرات شرکت شما به پایان خواهد رسید.

توجه داشته باشید اگر در دفاتر تغییرات شرکت دیگری با مبالغ پایین تر قرارداد بسته اید در حین اجرای قرارداد مبالغ بیشتری پرداخت نفرمایید.

چه کسی مجری امور من خواهد بود؟

گروه وکلای یاسا تنها مجموعه ایست که در آن تغییرات شرکت توسط وکیل پایه یک دادگستری صورت می پذیرد.

وکلای با تجربه یاسا مجری تمام امور ثبتی و اداری شما خواهند بود.

چرا گروه وکلای یاسا؟؟؟

دپارتمان تخصصی گروه وکلای یاسا متشکل از کارشناسان با تجربه و وکلای پایه یک دادگستری متخصص در قانون تجارت – قوانین مربوط به اشخاص حقوقی -  ثبت شرکت  , تغییرات شرکت , ثبت علامت تجاری می باشند.

حفظ حریم اطلاعات اشخاص در گروه وکلای یاسا

گروه وکلای یاسا  نه تنها به حق و حقوق موکلین خود احترام می گذارند و در احقاق حق آنها تا جایی که قانون اجازه می دهد کوتاهی نمی کنند  بلکه در حفاظت از حریم شخصی افراد نیز کلیه حفاظت های ممکن را به عمل آورده اند تا کوچکترین خدشه ای به حفظ حریم موکلین خود وارد نشود. و اینها دلیل سالها اعتماد موکلین به این مجموعه است که  بر پایه  صداقت بنا شده است.

روند اداری امور در گروه وکلای یاسا

تمامی امور در گروه وکلای یاسا کاملا الکترونیکی بوده و در زمان معین خود بدون دخالت نیروی انسانی صورت می پذیرد.  به همین دلیل کلیه امور بدون وقفه و بی انضباطی  به درستی و عاری از اشکال انجام می شود و همچنین نیروی کارآمد انسانی ما  نظارت دقیق بر روند کار شما خواهند داشت.

حسن انجام کار گروه وکلای یاسا

رضایت موکلین و حسن انجام کار گروه وکلای یاسا و بالا بودن کیفیت عملکرد آنها سر لوحه منشور گروه وکلای یاسا بوده است و با توجه به سابقه ی درخشان این مجموعه و دارا بودن بیش از هزار پرونده موفق در کارنامه ی خوب کاری این گروه توانمند , توانسته اند رسالت خود را در احقاق حق  و خدمت رسانی به شما مردم عزیز و همیشه همیار را محقق سازند.