چگونگی ثبت شرکت سهامی خاص

فرایند ثبت شرکت سهامی خاص، مدارک لازم، زمان، شرایط و اطلاع از قوانین ثبت شرکت سهامی خاص. اطلاعاتی تکمیل در خصوص این نوع شرکت به شرح زیر می باشد.

چرا شرکت سهامی خاص ثبت می کنیم؟

برای اینکه هم شرکت سرمایه داشته باشیم که بانک ها تسهیلات ویژه ای تا 10 برابر سرمایه شرکت سهامی بدهند و از طرفی از تشریفات شرکت سهامی عام به دور باشیم.
ثبت شرکت به 2 صورت قابل انجام است:

 1. توسط خودتان
 2. توسط وکیل (مثلا گروه وکلای یاسا)

در انتهای صفحه به مقایسه ثبت شرکت توسط خودتان و وکیل خواهیم پرداخت.

شرایط لازم اولیه جهت ثبت شرکت سهامی خاص

 1. حداقل 3 نفر عضو اصلی در شرکت که به سن قانونی رسیده باشند. (18 سال تمام)
 2. اعضا هیئت مدیره باید حداقل از 2 نفر تشکیل گردد و اعضا و هیئت مدیره باید حداقل دارنده یک سهم باشند و اعضا و هیئت مدیره نباید دارای سوءپیشینه کیفری باشند.
 3. حداقل سرمایه شرکت باید صد هزار (100.000) تومان باشد. طرفین باید 35 % مبلغ تعهد شده را در حساب بانکی افتتاح شده واریز نمایند.
 4. داشتن آدرس و کئ پستی حقیقی

معایب و محاسن شرکت سهامی خاص

معایب:

 1. وجود مقررات بیشتر در شرکت های سهامی: برخلاف شرکت خای تضامنی از اهمیت و پیچیدگی بیشتری برخوردار است زیرا وجود مقرراتی مانند نحوه تقسیم سود و زیان و نحوه نگهداریدفاتر مالی و نحوه تشکیل مجامع عمومی و نحوه گزارش سود و زیان به سهامداران و ... در شرکت های سهامی به مراتب پیچیده تر از شرکت های تک مالکی و تضامنی است.
 2. وجود مالیات بر درآمد در شرکت های سهامی به دلیل اعمال کنترل های قانونی و بر اساس قواعد و قوانین مالیات های مستقیم می بایست ابتدا 10 % از درآمد مشمول مالیات به عنوان مالیات شرکت محاسبه و به ترتیب مقرر در قانون مربوطه به عنوان مالیات پرداختنی در نظر گرفته شود.

مزایای شرکت سهامی خاص:

 1. سهولت نقل و انتقال سهام: از آنجاییکه سرمایه سهامداران در شرکت های سهامی به قطعات کوچکتری به نام سهام تقسیم گردیده و بعضا این سهام بی نام نیز می باشد لذا نقل و انتقال آن دارای سهولت ویژه ای است.
 2. تجمع سرمایه های کوچک: می توان با جمع آوری سرمایه های کوچک و در محیطی دوستانه به انجام فعالیت تجاری پرداخت.
 3. محدودیت مسئولیت سهامداران در شرکت های سهامی: یکی از خصوصیات مهم شرکت های سهامی ، محدود بودن مسئولیت سهامداران در قبال سهام آنهاست.
 4. تعیین هیئت مدیره در شرکت های سهامی: بر اساس ماده 170 قانون تجارت شرکت سهامی به وسیله یک هیئت مدیره از طریق صاحبان سهام انتخاب شده اند.

شرکت سهامی خاص برای چه فعالیت هایی مناسبند؟

به طور کلی محدودیت فعالیتی ندارد و قانونگذار  شرکت سهامی را هرچند فعالیت آن تجارتی نباشد شرکت بازرگانی و تجاری محسوب می نماید.

مالیات شرکت سهامی خاص چگونه  می باشد؟

همانطور که جزء معایب شرکت های سهامی خاص گفته شد، شرکت های سهامی خاص باید 10 % از کل درآمد به عنوان مالیات شرکت محاسبه و وصول شده و از کل درآمد مشمول مالیات پس از کسر 10 % نسبت به بقیه بر طبق بندهای قانون مالیات های مستقیم اعمال می شه. با اظهارنامه مالیاتی مناسب و حساب و کتاب های دقیق می تونید مالیات متفاوتی بپردازید.

مدارک لازم جهت ثبت شرکت های سهامی خاص:

 1. تکمیل دو نسخه اظهارنامه شرکت سهامی خاص.
 2. تکمیل دو نسخه اساسنامه شرکت سهامی خاص.
 3. ارائه دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین.
 4. کپی شناسنامه و کارت کلی برابر اصل شده تمامی اعضای هیئت مدیره و سهامداران و بازرسین در دفاتر اسناد رسمی و یا وکیل رسمی شرکت.
 5. در صورتیکه اعضا هیئت مدیره یا سهامداران اشخاص حقوقی باشند، ارائه کپی آخرین روزنامه رسمی شخص حقوقی و نامه معرفی نماینده (در سربرگ شرکت) و کپی شناسنامه و کارت ملی نماینده شخص حقوقی.
 6. در صورت داشتن سهامدار خارجی برای اشخاص حقیقی ارائه کپی برابر اصل پاسپورت و برای اشخاص حقوقی ارائه گواهی ثبت شرکت نزد مرجع ثبت شده حاوی آخرین وضعیت شرکت.
 7. ارائه گواهی عدم سوءپیشینه کیفری کلیه اعضای هیئت مدیره، مدیر عامل و بازرسان شرکت از طرف متقاضی ثبت شرکت (مراکز پلیس +10)
 8. ارائه اقرارنامه در متن صورتجلسه جهت کلیه اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت مبنی بر اینکه مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل 141ق.ا نبوده و هیچگونه ممنوعیت قانونی موضوع مواد 111 و 126 قانون تجارت برای آنها جهت عضویت در هیئت مدیره و مدیر عاملی وجود ندارد.

مدت زمان لازم برای ثبت شرکت سهامی خاص:

یک ماه و نیم الی 2 ماه پس از تکمیل مدارک و ارائه گواهی بانکی.

فرایند ثبت شرکت سهامی خاص

طبق روال شرکت با مسئولیت محدود با تفاوت : ارائه گواهی بانکی.

اقداماتی که توسط شما انجام می شود:

 1. تماس با گروه وکلای یاسا و هماهنگی جهت جلسه حضوری و یا غیر حضوری برای بستن قرارداد.
 2. تکمیل مدارک و اطلاعات اولیه مورد نیاز
 3. امضاء اوراق توسط سهامداران و اعضاء شرکت

اقداماتی که توسط گروه وکلای یاسا انجام می شود:

 1. تکمیل مدارک درخواستی شرکت
 2. تعیین 5 نام شرکت به ترتیب اولویت
 3. مشخص نمودن سهام سهامداران
 4. مشخص نمودن سمت اعضا
 5. تعیین مبلغ سرمایه
 6. ارائه گواهی افتتاح حساب بانکی به نام شرکت در شرف تاسیس (توسط موکل)
 7. ثبت در سامانه اطلاعات و گرفتن پذیرش
 8. گرفتن نام از سامانه
 9. گرفتن امضا اعضا در مدارک اصلی شرکت
 10. ارسال مدارک از طریق پست به اداره ثبت
 11. مراجعه وکیل با پیش آگهی برای گرفتن پرونده
 12. انجام روزنامه رسمی در سایت و پرداخت هزینه
 13. ارائه مدارک به موکل

جدول مقایسه ثبت شرکت توسط خودتان و گروه وکلای یاسا

ثبت شرکت سهامی خاص

در صورتی که گروه وکلای یاسا شرکت را ثبت کند

در صورتی که خودتان اقدام به ثبت نمائید

تنظیم مدارک

اقدام به تنظیم اوراق (اساسنامه + اظهارنامه صورتجلسات)

توسط فرد متخصص و یا وکیل تنظیم گردد.

افتتاح حساب

ارائه گواهی افتتاح (حسابی که توسط موکل افتتاح شده است)

افتتاح حساب توسط موکل

ارجاع سیستم

ارجاع سیستمی با توجه به مدارک اعضا شرکت و پیگیری از کارشناس اداره ثبت

توسط فرد متخصص و یا وکیل تنظیم گردد

تایید نام شرکت

در صورت تایید پس از 2 الی 3 روز کاری ابلاغیه نام گرفته می شود (برای هر اصلاحیه 48 ساعت زمان کارشناسی)

مراجعه به سایت و گرفتن ابلاغیه نام

چاپ مدارک

مدارک شرکت از سامانه پرینت گرفته شده به امضاء اعضای شرکت می رسد

پرینت گرفته امضا می کنید

پست مدارک

تکمیل مدارک و ارسال آن به اداره ثبت (10 الی 15 روز کاری زمان کارشناسی)

توسط فرد متخصص و یا وکیل انجام می شود

ثبت شماره مرسوله در صورتی که به نقص نخورد

در سیستم شماره مرسوله پستی را زده منتظر آگهی آن می شویم. اگر نقص مدارک باشد با طی 2 الی 3 روز رفع نقص می شود

توسط فرد متخصص یا وکیل رفع نقص انجام شود

صدور پیش آگهی از طریق سیستم

پیش آگهی به همراه برگه ارجاع توسط وکیل به ثبت مراجعه گشته و پرونده طی 5 الی 7 روز کاری در ثبت دفتر نویسی می شود.

شخص خود پیش آگهی را گرفته، به اداره ثبت مراجعه می کند.

روزنامه رسمی از طریق سایت

پس از تحویل پرونده از ثبت از طریق سایت مبلغ پرداخت شده و به موکل تحویل داده می شود.

توسط فرد متخصص و یا وکیل انجام می شود