چگونگی ثبت شرکت سهامی خاص

فرایند ثبت شرکت سهامی خاص، مدارک لازم، زمان، شرایط و اطلاع از قوانین ثبت شرکت سهامی خاص. اطلاعاتی تکمیل در خصوص این نوع شرکت به شرح زیر می باشد.

پس از شرکت مسئولیت محدود، شرکت سهامی خاص بیشتری درصد ثبت شرکتها را دارد. در شرکت سهامی خاص حداقل اعضا از 3 نفر شروع می شود و نیاز به 2 نفر بازرس عدل و بدل وجود دارد. در شرکت سهامی خاص، سهام وجود دارد و امکان نقل و انتقال سهام وجود دارد. اما در شرکت مسئولیت محدود سهم الشرکه وجود دارد که شرایط متفاوتی دارد.

فرایند کلی ثبت شرکت سهامی خاص (مدارک لازم، زمان و اقدامات جهت ثبت شرکت سهامی خاص)

به زودی فرایند کامل ثبت شرکت سهامی خاص در دسترس قرار خواهد گرفت. (با عرض پوزش)