ثبت شرکت در کیش

گروه وکلای یاسا آماده ارائه خدمات ثبت شرکت ها در کیش و امور اداری کیش می باشد.

شرکتهای مسئولیت محدود و سهامی خاص در کیش که انجام امور ترخیص کالا و امور واردات و صادرات و حق العمل کاری را دارند. با امتیاز ۱۵ سال معافیت مالیاتی به شرط آنکه در محدوده جزیره کیش فعالیت می کنند میتوانند شرکت خود را با توجه به مدارک مورد نیاز ذیل ثبت نمایند:

ثبت شرکت مسولیت محدود در کیش

 1. دو نسخه شرکتنامه که تکمیل شده و به امضا کلیه شرکا رسیده باشد
 2. دو نسخه تقاضا نامه
 3. دو نسخه اساسنامه
 4. دو نسخه صورت جلسه مجمع عمومی موسسین
 5. فتوکپی صفحه اول شناسنامه کلیه شرکا و مدیران شرکت (در صورتی که اشخاص مذکور دارای شخصیت حقوقی باشند به جای فتوکپی شناسنامه ، آگاهی روز نامه ارائه میشود)
 6. تقویم نامه سرمایه غیر نقدی توسط شرکا&;&; (در صورتی که تمام یا قسمتی از سرمایه به صورت غیر نقدی باشد شرکت جهت اخذ مجوز معرفی خواهد شد )

ثبت شرکت سهامی خاص در کیش

 1. دو نسخه اظهارنامه
 2. دو نسخه اساسنامه که تکمیل شده.
 3. دو نسخه صورت جلسه مجمع عمومی موسسین
 4. فتوکپی صفحه اول شناسنامه کلیه مدیران و سهامداران و بازرسان
 5. گواهی از یکی از بانکهای جزیره کیش که حاکی از پرداخت لا اقل ۳۵% سرمایه باشد