مطالب حقوقی

جدول مجموع حقوق و فوق العاده مشمولين ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت

شنبه 2 اسفند 1393

جدول مجموع حقوق و فوق العاده مشمولين ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت در سال 1386 بر اساس 1386 هيأت وزيران /3/ تصويبنامه شماره 47579 /ت 37409 ه مورخ 30

جدول ارزش اجاره ماهيانه هر متر مربع املاک مسكوني تهران

شنبه 2 اسفند 1393

جدول ارزش اجاره ماهيانه هر متر مربع املاک مسكوني تهران در اجراي تبصره 2 ماده 54 قانون ماليات هاي مستقيم

ارزش انواع ماشین آلات راهسازی و کشاورزی و موتور سیکلت های تولید داخل ور وارداتی

شنبه 2 اسفند 1393

ارزش انواع ماشین آلات راهسازی و کشاورزی و موتور سیکلت های تولید داخل ور وارداتی مبنای محاسبه حق الثبت

ارزش معاملاتی سال 1391 املاک شهر تهران

شنبه 2 اسفند 1393

ارزش معاملاتی سال 1391 املاک شهر تهران (ناطق 22 گانه) به انضمام ضوابط اجرایی آن، مصوب کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم

Pages