موسسه حقوقی یاسا

موسسه حقوقی یاسا، مجموعه ای حقوقیست که وکالت پرونده های حقوقی را توسط وکلای با سابقه پایه یک دادگستری انجام خواهد داد.

 وکالت ملکی ، وکالت خانواده ، وکالت امور جزایی ، وکالت اموز کیفری ، وکالت امور قراردادها  و ...

وکیل خانواده ، وکیل قراردادها، وکیل کیفری ، وکیل جزایی ، وکیل ملکی ،‌ وکیل بین المللی

موسسه حقوقی یاسا، خدمات حقوقی خود را در تهران ارائه می کند.