تغییرات شرکت، تنظیم و ثبت صورتجلسه شرکتها

بعد از ثبت شرکت، ممکن است تغییراتی در شرکت اتفاق بیوفتد که ساده ترین آن تغییر آدرس می باشد.تغییرات شرکت ها باید از لحاظ قانونی حتما ثبت شود. در حقیقت برای تغییرات و اجرای تصمیم هایی که در شرکت ها اتفاق می افتد، ابتدا باید ثبت آن از لحاظ قانونی انجام شود. ما با توجه به مدارکی از طرف شما ارسال شده است اقدام به تنظیم صورتجلسه می نماییم و سپس آن را ثبت می کنیم.

سوالات متداول

برخی از تغییرات شرکت ها فقط در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد، برخی دیگر فقط در صلاحیت مجمع عمومی عادی که به شکل فوق العاده تشکیل می گردد و برخی فقط در صلاحیت هیئت مدیره انجام می شود.

مشاوره رایگان

مشاوره حقوقی رایگان

پرسش سوال حقوقی

راهنمای تلفنی

تماس با شماره ۰۲۱-۸۷۱۳۲گفتگو با کارشناسان و وکلا،‌ جهت انجام سریع پرونده

مشاوره حضوری

مشاوره حضوری با وکیل پایه یک دادگستری

رزرو وقت مشاوره

انواع تغییرات شرکت

 • انحلال شرکت

 • افزایش یا کاهش سرمایه شرکت 
 • ورود و یا خروج شریک یا شرکا
 • تغییر نام شرکا
 • تغییر موضوع شرکت
 • تغییر آدرس شرکت 
 • تغییر دارندگان حق امضا که حتی می توان حق امضا را به یک نفر به شکل منفرد داد یه برعکس به تمامی شرکا داد
 • تبدیل سهام شرکت به بانام و بی نام 
 • نقل و انتقال سهام که فقط در شرکت های سهامی خاص انجام می شود
 • تغییر مواد اساسنامه شرکت 
 • تصویب تراز سود و زیان
 • تعیین و تصویب بیلان مالی 
 • انتخاب یا تمدید بازرسین
 • انتخاب یا تمدید اعضای هیات مدیره
 • تعیین سمت هیات مدیره
 • تغییر حق امضا 

می توان برخی ازتغییرات شرکت ها را در هیات مدیره انجام داد، مانند تغییر آدرس شرکت یا تغییر حق امضاء به شرطی که در اساسنامه شرکت اجازه بدهد.

به طور کلی بیشترین تغییرات شرکتها، تغییرات آدرس، تغییرات حق امضاء، نقل و انتقال سهام در شرکت های سهامی، ورود یا خروج در شرکت های مسئولیت محدود، افزایش یا کاهش سرمایه، تعیین اعضای هیات مدیره و انحلال شرکت می باشد.