ذر این مقاله به بررسی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ها پرداخته ایم. ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها از جمله موارد بسیار کاربردی است که شهروندان با آن رو به رو هستند.کمیسیون ماده ۱۰۰ از مراجع اداری استثنایی در نظام حقوقی کشور ما محسوب می شود. این کمیسیون، مرجع رسیدگی به مورد تخلفات ساختمانی است و احکام آن به وسیله شهرداری و سایر مراجع ذیربط اجرا خواهد شد.

کمیسیون ماده صد، سه عضو اصلی اجرا خواهد شد. کمیسیون ماده صد سه عضو اصلی دارد که با حضور هر سه عضو رسمیت می یابد. موافقت دو عضو از سه عضو، امکان صدور رای را فراهم می کند. اما حضور جمعی اعضا برای صدور رای ضروری است.

در خصوص نحوه ابلاغ نیز در نظریه کمیسیون ماده ۱۰۰ شماره ۳۶۳۱/۷-۱۰/۷/۱۳۷۵  اداره حقوقی چنین آورده است: «در قوانین و مقررات شهرداری ها نحوه ابلاغ واعلام اخطاریه های مربوط به شهرداری ها مشخص نشده و هرچند رعایت قانون آیین دادرسی مدنی الزامی نیست ولی در نبود قانون، بهتر این است که طبق قانون آیین دادرسی مدنی عمل می شود.» یعنی یا ابلاغ واقعی و یا ابلاغ قانونی شود و متخلف از وضعیت تخلف آگاه شود در خصوص کمیسیون ماده صد شهرداری ها، طبق تبصره ۱۰ ماده ۱۰۰ قانون و مستفاد از نظریه شماره ۴۹۷۹/۷-۱۹/۱۲/۱۳۷۵ اداره حقوقی مرجع اعتراض به آرای کمیسیون بدوی، کمیسیون تجدید نظر در همان مرکز است که اعضای آن غیرازاعضای کمیسیون بدوی هستند و رای تجدید نظر قطعی است. البته قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری می باشد

 

  • عالی
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
2 (1 رای)
امتیاز نظرات 0 (0 امتیاز دهی)

  • facebook
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

درحال ارسال