• صفحه خانگی
  • >
  • کیفری
  • >
  • محاسبه دیه تصادف ۹۲ – به دینار – نحوه محاسبه دیه تصادف چگونه می باشد؟

در این مقاله به بررسی نحوه محاسبه دیه تصادف در موارد متفاوت می پردازیم.

محاسبه دیه

نوع دیه

نرخ (به ریال)

نوع دیه

نرخ (به ریال)

محاسبه دیه تصادف : دیه کامل 

۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰

چهار درصد دیه

۴۵,۶۰۰,۰۰۰

یک دینار شرعی

۱,۱۴۰,۰۰۰

چهار و نیم درصد دیه

۵۱,۳۰۰,۰۰۰

یک درهم شرعی

۱۱۴,۰۰۰

پنج درصد دیه

۵۷,۰۰۰,۰۰۰

یک شتر

۱۱,۴۰۰,۰۰۰

پنج و نیم درصد دیه

۶۲,۷۰۰,۰۰۰

یک ده هزارم دیه

۱۱۴,۰۰۰

شش درصد دیه

۶۸,۴۰۰,۰۰۰

یک هزارم دیه

۱,۱۴۰,۰۰۰

شش و نیم درصد دیه

۷۴,۱۰۰,۰۰۰

یک صدم دیه

۱۱,۴۰۰,۰۰۰

هفت درصد دیه

۷۹,۸۰۰,۰۰۰

نیم صدم دیه

۵,۷۰۰,۰۰۰

هفت و نیم درصد دیه

۸۵,۵۰۰,۰۰۰

یک دهم درصد دیه

۱,۱۴۰,۰۰۰

هشت درصد دیه

۹۱,۲۰۰,۰۰۰

دو دهم درصد دیه

۲,۲۸۰,۰۰۰

هشت و نیم درصد دیه

۹۶,۹۰۰,۰۰۰

سه دهم درصد دیه

۳,۴۲۰,۰۰۰

نه درصد دیه

۱۰۲,۶۰۰,۰۰۰

چهار دهم درصد دیه

۴,۵۶۰,۰۰۰

ده درصد دیه

۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰

پنج دهم درصد دیه

۵,۷۰۰,۰۰۰

یک دهم دیه

۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰

شش دهم درصد دیه

۶,۸۴۰,۰۰۰

دو دهم دیه

۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰

هفت دهم درصد دیه

۷,۹۸۰,۰۰۰

سه دهم دیه

۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰

هشت دهم دیه

۹,۱۲۰,۰۰۰

چهار دهم دیه

۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰

نه دهم درصد دیه

۱۰,۲۶۰,۰۰۰

پنج دهم دیه

۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰

یکصدم دیه کامل

۱۱,۴۰۰,۰۰۰

شش دهم دیه

۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰

یک و یک دهم درصد دیه

۱۲,۵۴۰,۰۰۰

هفت دهم دیه

۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰

یک و دو دهم درصد دیه

۱۳,۶۸۰,۰۰۰

هشت دهم دیه

۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰

یک و سه دهم درصد دیه

۱۴,۸۲۰,۰۰۰

نه دهم دیه

۱,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰

یک و جهار دهم درصد دیه

۱۵,۹۶۰,۰۰۰

نصف دیه کامل

۵۷۰,۰۰۰۰۰۰

یک و پنج دهم درصد دیه

۱۷,۱۰۰,۰۰۰

ثلث دیه کامل

۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰

یک و شش دهم درصد دیه

۱۸,۲۴۰,۰۰۰

ربع دیه کامل

۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰

یک و هفت دهم درصد دیه

۱۹,۳۸۰,۰۰۰

خمس دیه کامل

۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰

یک و هشت دهم درصد دیه

۲۰,۵۲۰,۰۰۰

چهار پنجم از یک پنجم دیه کامل

۱۸۲,۴۰۰,۰۰۰

یک و نه دهم درصد دیه

۲۱,۶۶۰,۰۰۰

چهار پنجم از یک پنجم از یک دوم دیه کامل

۹۱,۲۰۰,۰۰۰

دو درصد دیه

۲۲,۸۰۰,۰۰۰

یک پنجم از یک دهم دیه کامل ۲۲,۸۰۰,۰۰۰
دو و نیم درصد دیه

۲۸,۵۰۰,۰۰۰

یک سوم از یک دهم دیه کامل ۳۸,۰۰۰,۰۰۰
سه درصد دیه

۳۴,۲۰۰,۰۰۰

دیه کامل زن ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰
سه و نیم درصد دیه

۳۹,۹۰۰,۰۰۰

دیه کامل در ماههای حرام ۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰
درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
3.33 (3 رای)
امتیاز نظرات 0 (0 امتیاز دهی)

  • facebook
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

درحال ارسال