ازدواج دختر بدون اجازه پدر از لحاظ قانونی امکان پذیر است؟

 • توسط تحریریه گروه وکلای یاسا
 • ۱ سال قبل
 • ۴۲
ازدواج دختر بدون اجازه پدر

ازدواج دختر بدون اجازه پدر مسئله ای است که این روزها با آن سروکار داریم. ممکن است دختری خواهان ازدواج با شخصی باشد اما پدر او به هر علت اجازه ازدواج را به وی ندهد. در این موارد دختر می‌تواند با مراجعه به دادگاه اجازه ازدواج خود با دیگری را تحت شرایطی اخذ کند. طبق قانون مدنی ایران: «نکاح دختر باکره، اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد، موقوف به اجازه‌ پدر یا جد پدری او است و هر گاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند، اجازه‌ او ساقط شده و در این صورت دختر می‌تواند با معرفی کامل مردی که می‌خواهد با او ازدواج کند و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده، پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام کند».

البته این مورد در قوانین ایران خیلی باب نیست اما در صورتی که این مورد بروز کند، ‌مانند پرنده‌ای که در ادامه در آن بیشتر خواهید خواهند، قانون‌گذار راهکارهای قانونی پیش‌بینی کرده است.

ازدواج دختر بدون اجازه پدر

شروع دعوای ازدواج دختر بدون اجازه پدر

خواهان دادخواستی به خواسته ازدواج دختر بدون اجازه پدر به علت مجهول‌المکان بودن پدر خود تنظیم کرده و پس از ابطال تمبر دعوای غیرمالی و با انضمام دلایل خود یعنی کپی مصدق شناسنامه تقدیم مجتمع قضایی دادگاه‌های خانواده کرده است.

این پرونده پس از ثبت در مجتمع قضایی از طرف معاونت مجتمع به یکی از شعبات خانواده مستقر در آن مجتمع برای رسیدگی ارجاع شده است و مراتب تکمیل پرونده توسط مدیر محترم دفتر تایید و به نظر ریاست دادگاه می‌رسد. طبق دستور ریاست مجتمع، دفتر با تعیین وقت جلسه رسیدگی، طرفین را دعوت می‌کنند و نسخه ثانی و ضمایم دادخواست به خوانده ارسال می‌شود.

خواهان در دادخواست خویش چنین عنوان می‌کند: «اینجانب با داشتن ۲۱ سال سن و شرایط و موقعیت شرعی و قانونی آمادگی کامل برای ازدواج دارم و فردی که از هر جهت با من هم کفو است، برای ازدواج از من خواستگاری کرده است. نظر به این‌که عقد نکاح دایم منوط به رضایت پدر است که مدتی است غایب و مجهول‌المکان است. نام همسر آینده‌ام جواد می‌باشد. به این ترتیب مستندا به ماده ۱۰۴۴ قانون مدنی تقاضای رسیدگی را خواستارم».

رسیدگی دادگاه

به علت مجهول‌المکان بودن خوانده(پدر دختر) برای ازدواج دختر بدون اجازه پدر ، وقت دادرسی و دادخواست و ضمایم آن به تجویز ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار ابلاغ می‌شود و به درخواست خواهان این عمل انجام می‌شود. در وقت مقرر جلسه دادگاه تشکیل شده و خواهان حاضر است، اما خوانده با وجود ابلاغ قانونی در دادگاه حاضر نشده است. خواهان اظهار می‌کند که خواسته من به شرح دادخواست تقدیمی است. دادگاه طی دستوری اعلام می‌کند که دفتر طی شرح دستور به واحد مددکاری اعلام شود که از محل اقامت پدر خواهان و همین طور از وضعیت اجتماعی و اخلاقی «آقای جواد» تحقیق به عمل آمده و نتیجه را به این دادگاه اعلام کند.

ازدواج دختر بدون اجازه پدر

 تحقیق از گواهان

در این بین به منظور ازدواج دختر بدون اجازه پدر، جلسه دیگری توسط دفتر دادگاه تعیین می‌شود. در تاریخ ۳/۸/۹۲ جلسه دادگاه تشکیل شده و خواهان حاضر است و اظهار می‌کند: «با توجه به این‌که موقعیت آبرویی و حیثیتی خانوادگی ما ایجاب نمی‌کند که مددکاران از همسایگان ما در مورد محل اقامت پدرم یا موقعیت نامزدم تحقیق کنند، به این ترتیب شهود خود را که دایی‌های من هستند و کاملاً آشنا به مسایل خانوادگی ما می‌باشند، به دادگاه آورده‌ام و از دادگاه تقاضای استماع گواهی گواهان را دارم. دادگاه نیز مبادرت به تحقیق از گواهان خواهان می‌کند.»

سه نفر به نام‌های حسن، احمد و حسین بعد از سوگند خوردن که جز به راستی چیزی نگویند و تمام حقایق را بیان کنند، اعلام می‌کنند که «پدر خواهان مدتی است ناپدید شده و مدت ۱۷سال است که در خارج از کشور در کانادا به سر می‌برد و هیچ گونه ارتباطی با خانواده ندارد و شغل داماد نیز نمایندگی شیرآلات است و داماد مورد تایید خانواده خواهان است.»

این مطلب را از دست ندهید:  بررسی حق مرگ در حقوق ایران

دادگاه نیز با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می‌کند.

رای دادگاه

درخصوص دادخواست خانم «شقایق» به طرفیت آقای «نادر» به خواسته اجازه ازدواج بدون اذن ولی قهری به این توضیح که خواهان بیان داشته، خوانده، پدرش بوده و مدت ۱۸ سال است، خانواده را ترک کرده و به جای نامعلوم رفته است و وی ۲۱ سال سن دارد و دیپلم رشته کامپیوتر را اخذ کرده است و از دادگاه تقاضای اجازه ازدواج با نامزدم بدون اجازه پدرش را دارد.

خوانده از طریق نشر آگهی به جلسه دادگاه دعوت شده است، اما در جلسه دادرسی حاضر نشده و لایحه‌ای هم ارسال نکرده است. دادگاه باتوجه به اوراق و محتویات پرونده و استماع شهادت شهود خواهان، موقعیت اجتماعی و اخلاقی نامزد خواهان و مجهول‌المکان بودن پدرخوانده و احراز هم کفو بودن نامزد خواهان با ایشان، به استناد ماده ۱۰۴۴ قانون مدنی به وی اجازه داده می‌شود تا بدون اجازه ولی قهری با نامزد خود آقای جواد با تعداد ۲۴۰ عدد سکه بهار آزادی و هزینه سفرحج تمتع ازدواج دایم کرده و وقوع آن را در یکی از دفاتر ازدواج به ثبت برساند و دفاتر رسمی ازدواج نیز موظف به ثبت واقعه این ازدواج است.

رای صادره غیابی وظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی درهمین شعبه و سپس ظرف ۲۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظراستان تهران است».

رای صادره به خواهان دردفتر دادگاه ابلاغ می‌شود وبرای ابلاغ به خوانده با توجه به مجهول‌المکان بودن در روزنامه کثیرالانتشار آگهی می‌شود. پس از قطعی شدن دادنامه، خواهان تقاضای گواهی قطعیت به جهت ارایه به دفتر ثبت رسمی ازدواج می‌کند و حسب درخواست نامبرده گواهی قطعیت و این‌که اجرای آن بلامانع است را برای ارایه به دفترخانه صادر می‌کند.

ازدواج دختر بدون اجازه پدر

تحلیل پرونده

ابتدا باید خاطر نشان کرد که در ازدواج دختر بدون اجازه پدر منظور از هم کفو بودن دوطرف ازدواج، هم شان ومنزلت بودن آن دوطرف است. درپرونده ملاحظه شدکه وقت رسیدگی و رای صادره به علت مجهول‌المکان بودن خوانده در روزنامه کثیرالانتشار آگهی شد. مستند قانونی این موضوع، ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی است که مقرر می‌کند: «در صورتی که خواهان نتواند نشانی خوانده را معین کند یا پس از اخطار رفع نقص از تعیین نشانی اعلام ناتوانی کند‌، بنا به درخواست خواهان و دستور دادگاه مفاد دادخواست یک نوبت در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار به هزینه خواهان آگهی خواهد شد. تاریخ انتشار‌آگهی تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از یک ماه باشد».

در این پرونده تمامی اقدام‌های انجام شده ازطرف مدیر دفترودادگاه، قانونی ودرست بوده و دادگاه محترم به تمام وظایف وتکالیف خود دراین خصوص عمل کرده و اقدامات لازم صورت داده است.

طرح دعوی ازنظر شکلی و رسیدگی به آن از نظر شکلی و ماهوی به درستی صورت گرفته است.

با توجه به این‌که در قانون برای عقد دایم دختر اجازه پدر شرط است، به این ترتیب باتوجه به مجهول‌المکان بودن پدر خواهان و این‌که قانون این اجازه راداده وپیش‌بینی کرده است که دختر می‌تواند درصورت وجود شرایط قانونی لازم از دادگاه این خواسته را داشته باشد، بنابراین دادگاه پس ازاحراز شرایط و اینکه داماد نیز هم کفوخواهان بوده و شرایط لازم دراین خصوص فراهم شده، اقدام به صدور رای کرده است.

دررابطه با ازدواج دختر بدون اجازه پدر ماده ۱۰۴۴ قانون مدنی بیان می‌کند: «در صورتیکه پدر یا جد پدری در محل حاضر نباشد و استیذان از آنها نیز عادتا غیرممکن بوده و دختر نیز احتیاج به ازدواج داشته باشد، وی می‌تواند اقدام به ازدواج کند. ثبت این ازدواج در دفترخانه منوط به احراز موارد اجازه ازدواج در دادگاه خانواده می‌باشد».

 • googleplus
 • twitter
 • linkedin
 • linkedin
 • linkedin

یاسا همان قانون است.

۴۲ نظر

 1. سلام من ۴ماه دیگه میشه ۲۵ سالم.با یه اقایی ک ۶سال ازم بزرگتره رابطه تلفنی دارم.ایشون۴ساله منو میخوان.من دوساله جداشدم و دختر نیستم.عقد بودم.خانوادم سخت گیر هستن میگن همسرت باید کارمند باشد.من به گفتم برو دانشگاه درس بخون تا کارمند‌بشی.لیسانس مدیریت داره ولی کار دولتی نیست.رشتش عوض کرده بخاطر من.شغلش آزاده ولی نه پولداره ک چشم خانوادم بگیره نه کارمند..ولی ایشون خیلی من رو خوشحال میکنن.تو این مدت ۵ماه دوبار همدیگه رو دیدیم.میشه بگین من چطوری میتونم بدون اذن پدرم ازدواج کنم؟چون اگه باهاش ازدواج نکنم میمیرم و خودم میکشم بخدا

  • میتوانید برای گرفتن اجازه ازدواج از دادگاه اقدام کنید.

   • یعنی بامراجعه به دادگاه نامه ازدواج موقت داده میشه نیازی به اون پدر نیست دیگه؟؟

    • پدر به دادگاه احضار میشود و اگر دلایل ایشان برای مخالفت منطقی نباشد دادگاه اجازه میدهد.

  • سلام من وپسری همدیگرو خیلی دوست داریم وخونوادع ها اجازع ازدواج ندادن به ما هنوزو مامیخواییم صیغه محرمیت بینمون خونده شه وازدواج موقت داشته باشیم اما اجازه پدر لازم است ومن دختر باکره هستم چیکارباید بکنم که اذن پدر لازم نباشع؟؟
   برم دادگاه نامه بگیرم واسه ازدواج کفایت میکنه ماهمو خیلی دوست داریم بدون هم نمیتونیم ومیخواییم با ازدواج موقت بیشتر بهم نزدیک باشیم وکنارهم باشیم چیکارباید کرد میشع راهنمایی کنید؟

   • در صورتیکه دادگاه اجازه ازدواج بدهد بله میتوانید ازدواج به صورت دائمی کنید.

  • شما که باکره نیستید و نیاز به اذن پدر ندارید چون در سوال فرمودید جدا شدید

 2. با سلام.اینجانب و دختر خانمی که یکدیگر را برای ازدواج انتخاب کردیم.از لحاظ سنی من از ایشان ده سال بزرگترم و دلیلشم تحصیل و خدمت و کار بود که در حال حاضر دانشجوی دکترا هستم و خانم دیپلم ردی است. از لحاظ مالی هم وضعیت مناسبی دارم و دختر خانم وضعیت نامناسبی از لحاظ مالی دارند که اصلا برای من مهم نیست. که همین اختلاف باعث قبول نکردن خانواده خودم و خانم شده است که چندین بار خواستگاری بهم خورده.ولی هر دو ما واقعا به هم علاقه داریم و حدود ۴ساله که این ماجرا ادامه داره.ولی هر دو خانواده این علاقه ما را درک نمیکنن.خواستم بدون راهی هست که ما بتوانیم ازدواج کنیم.در ضمن هر دو ما پدرهایمان فوت کرده است و جد پدری دختر در ی شهرستان دور است که انها هم مخالفت میکنند طبق گفته دختر خانم.باتشکر

 3. سلام و خسته نباشید من ۲۳سالمه و کارشناس حسابداریم با پسری هم سن خودم تقریبا۵سال درارتباط هستم ولی پدرم قبول نمیکنن ک ماازدواج کنیم و دلیلی هم نمیگه میخواستم بدونم میتونم بامراجعه ب دادگاه عقدکنم؟

 4. درصورتی ک مدارک شناسایی رو پدر ب من نده چیکارباید بکنم؟

 5. اخه چرا ایران اینجوره که ۵۰ سالتم بشه باکره باشی باید بابات اجازه بده.ادم حس ضعف بش دست میده ‌کم ارزش داشتن.خب دختر به یه سنی رسید قانون بزارید اصن ۵۰ سالگی ولللللللی بد اون تایم خودش بتونه ازدواج کنه.ترکیه و کشورای دیگ یه سن قانونی دارن چقدر خوبه….الان توهینه بخدا به ادم تو۳۰ سالگی باز…

 6. با سلام و روز بخیر
  من الان با آقا پسری ۷ سال رابطه دارم، ایشون همه جو ره منو میخواد ولی خانوادم خیلی اذیتمون میکنن، از کلانتری گرفته تا…
  با ایشون رابطه هم داشتم و باکره نیستم، خواهان ازدواج با ایشون هستم ، امکانش هست بدون اجازه و اذن پدر عقد کنیم؟لطف میکنین راهنماییم کنین

 7. باید دادخواست را برای اجازه ازدواج تقدیم دادگاه کنید و بعد از بررسی مشخص خواهد شد.

 8. سلام برای عقد بدون اجازه پدر نامه پزشک قانونی میخواهند؟

 9. سلام وقت بخیر دختری هستم ۲۱ساله و با یه پسر ۵سال از خودم بزرگتر قصد ازدواج داریم یک سال و خورده هست ک قبل از اپلین خاستگاری همه راضی بودن و تا ایشون اومد نظر همه عوض شد و شرایط فوق العاده سختی دارن میزارم ک نتونه انجام بده خواستم بدونم با نامه دادگاه بخوایم عقد کنیم چقد طول میکشه ک نامه رو بگیریم. و ایا امکانش هست ؟

  • اگر پدر بی دلیل مخالفت کند میتوانید از دادگاه اجازه بگیرید و حدودا سه تا چهار ماه زمان میبرد.

 10. سلام.ببخشید اگر دختری مجرد باشه و باکره نباشه برای ازدواج میتونه بدون اجازه پدر راحت عقد کنه و یا باید نامه از دادگاه بگیره . در صورتی ک باکره نیست چجور هست

 11. سلام
  پدر من ۸۸ سالشون هست و آلزایمر دارند و استراحت مطلق هستند و نمیتونند تا محضر بیاند.
  من ۳۵ سالمه و خودم و همسرم هر دو تحصیل کرده هستیم( فوق لیسانس)
  میخواستم ببینم چطور میشه بدون حضور پدرم عقد کرد و آیا برادرهایم میتوانند به جای پدرم شاهد باشند؟

  • با محضردار صحبت کنید تا در صورت امکان به صورت حضوری بیایند و اجازه را بگیرند.

 12. سلام خسته نباشید
  دختری ۲۸ ساله هستم
  پدرم حدودا ۲۴ سال پیش طلاقنامه ای به صورت دستی یه حاج اقایی نوشتن
  و پدرم ما رو تنها گذاشتن و رفتن و خبری ازش نیست…
  قصد ازدواج دارم ولی بخاطر ثبت نشدن طلاق در شناسنامه مادرم نیاز به اجازه پدر هست.
  از طرفی طلاقنامه ی دستی رو قبول نمیکنن
  و همچنین بخاطر آبرو خونوادگی و همچنین ترس مادرم بخاطر دوباره پیداشدن ایشون
  از طریق دادگاه هم نمیتونیم اقدام کنیم
  من چیکار باید بکنم؟
  بخاطر همین موضوع و ابروی خودم چندین ساله مورد های مختلف و خوبمو رد کردم
  یه مورد خوب برام پیش اومده مورد تایید هم هستن
  اما بازهم هیچ محضری قبول نمیکنه
  ولی دیگه خسته شدم افسردگی گرفتم
  راهی به من بگین

 13. سلام،بنده ۲۶ سالمه،باکره نیستم،
  قانون اصلاح شده سال ۱۳۶۳ نوشته که بدون بکارت میشود صیغه کرد بدون اذن پدر،
  من میتونم صیغه کنم؟ بعدها به دادگاه چطور ثابت کنم باکره نبودم؟ اینکه تو صیغه نامه بنویسم کفایت میکنه؟ لطفا راهنماییم کنین

 14. سلام. من و پسری که همکلاسیم بود با اطلاع خانواده دو سال دوستیم. خانواده ها هردو طرف راضی هستن. اما پدرم مدتی است که بخاطره یکسری دعواها و اعتیادش ازما جدا زندگی میکنه و در حال حاضر اجازه عقد نمیدهد. اما برای حفظ آبرو نمیخوایم کسی بفهمه.باید چیکار کنم

 15. سلام با عرض خسته نباشید من سحر ۱۶ سالم هست
  با پسری حدود یکماه همدیگرو میخوایم ولی خانواده من سخت مخالفن و قبول نمیکنن ولی پسره سخت عاشقه منه و خیلی دوستم داره که در عرص دو هفتگی با خانواده من در میان گذاشت و خاستگاری آمدن ولی پدرم به شدت مخالفست و نظر پسره اینه که با هم بریم دادگاه بگیم که همو میخوایم تا بهمون اجازه بدن آیا امکان پذیر هست و میشع من قبلش خودم برم نامه سلامتم بگیرم که باکره هستم و بعد به دادگاه تحویل بدهم؟

  • میتوانید از طریق دادگاه برای گرفتن اجازه ازدواج اقدام کنید.

 16. سلام.من دختری هستم ۲۳ساله..پدرمادرم حدود ۳ساله که جداشدن.بخاطر اعتیاد پدرم و اینکه خیلی خیلی مارو اذیت میکرد وتهدید میکرد..بارها اومده بود جلودرخونمون و دانشگاه و ابروریزی کرده بود..من الان میخوام ازدواج کنم باید برم دادگاه.ولی اگه بابام بفهمه بازم میاد اذیت میکنه و عروسیمو بهم‌ میزنه..من میتونم با جمع کردن استشهاد و شهادت خیلیا که وضعیتمونو دیده بودن بدون اینکه بابام خبردار بشه از دادگاه اجازه ازدواج بگیرم؟؟؟؟راهی هست؟؟چون اگه بابام بفهمه همه اینده مو نابود میکنه و مامان و داداشم رو هم میادو باز اذیت میکنه

  • خیر پدر شما قطعا برای اجازه ازدواج از طرف دادگاه احضار خواهند شد و متوجه میشوند.

 17. سلام دختری هفده ساله هستم.در ایران زندگی میکنم و افغانی هستم خواهان ازدواج باپسر ایرانی هستم و ایشونم منو میخاد ولی پدرم سخت مخالف آیا میتونم شکایت کنم

 18. سلام
  دختری ۳۵ ساله هستم. حدود یکسال و نیم با آقایی که ازم ۵ سال کوچکتر هست ازدواج موقت در محضرخونه کردیم و دفترچه دریافت کردیم. میخواستیم خودمون مخفیانه ازدواج دائم کنیم میتونیم باهم ازدواج دائم کنیم؟

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره حقوقی با بهترین وکلای ایران ۸۷۱۳۲ - ۰۲۱درخواست مشاوره