• صفحه خانگی
 • <
 • قوانین
 • <
 • حقوق کار تعاریف و مفاهیم کاربردی مقایسه پذیری و یافتن ابزارهای مطمئن

به منظور انسجام حقوق کار ، مقایسه پذیری و یافتن ابزارهای مطمئن برای ارتقای کیفیت تولید آمارهای رسمی کشور، موضوع شناسایی واژه های تخصصی وزارتخانه متبوع و استانداردسازی آنها به عنوان یکی از فعالیتهای مرکز آمار واطلاعات راهبردی در دستور کار قرار گرفته است. این امر به عنوان بخشی از استانداردهای آماری و در راستای توصیه های بین المللی و ملی در تولید آمار می باشد. لذا طی سال ۱۳۹۲ اداره کل روابط کار و جبران خدمت جهت استانداردسازی تعاریف و مفاهیم انتخاب و ۴۳ کلیدواژه آن اداره کل مورد بررسی و در سطح سازمانی استاندارد گردید.

 • مفهوم کارگاه
 • مفهوم کارگر
 • کارگرمشمول قانون کار
 • کارگر نوجوان
 • کارگاه مشمول قانون کار
 • کار تابع
 • تبعیت حقوقی
 • تبعیت دستوری
 • قرارداد کار
 • مزد
 • دستمزد
 • حق السعی
 • حقوق
 • حق سنوات
 • حق بیمه
 • مأموریت
 • حقوق معوقه
 • کار گردشی
 • کارمختلط
 • کار نوبتی
درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
0 (0 رای)
امتیاز نظرات 0 (0 امتیاز دهی)

 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • linkedin
 • linkedin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

درحال ارسال