اولویت پرداخت دیون متوفی

دیون وحقوقی که به عهده متوفی است بعد از هزینه کفن و دفن و تجهیز متوفی و سایر هزینه های ضروری از قبیل هزینه حفظ و اداره ترکه باید از ترکه داده شود (ماده ۲۲۵ قانون  امورحسبی )

در موقع تقسیم ، دیون که به موجب مقررات قانونی رجحان دارند می بایستی رعایت شود که حق تقدم آن به شرح ذیل است :

طبقه اول

 1. حقوق خدمه خانه برای مدت سال آخر قبل ازفوت
 2. حقوق خدمتگزار بنگاه متوفی برای مدت شش ماه قبل از فوت
 3. دستمزد کارگرانی که روزانه یا هفته ای مزد می گیرند برای مدت سه ماه قبل از فوت

طبقه دوم

پرداخت دیون متوفی : طلب اشخاصی که مال آنها به عنوان ولایت یا قیمومیت مدیون شده است . این نوع طلب در صورتی دارای حق تقدم خواهد بود که فودر دوره قیمومیت یا ولایت و یا در ظرف یک سال بعد از آن واقع شده باشد .

طبقه سوم

طلب پزشک و دارو فروش و مطالباتی که به مصرف مداوای متوفی و خانواده اش در ظرف یک سال بعد از آن واقع شده باشد .

طبقه چهارم

 1. نفقه زن
  مطابق ماده ۱۲۰۶ قانون مدنی: ( در هر حال زوجه می تواند برای زمان گذشته خود اقامه دعوی نماید و طلب وی از بابت نفقه مزبور طلب ممتاز بوده و در صورت افلا س یا ورشکستگی شوهر زن  مقدم بر غرما خواهد بود.
 2. مهریه زن

طبقه پنجم

طلب سایر بستانکاران

 • عالی
 • خوب
 • متوسط
 • ضعیف
درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
0 (0 رای)
امتیاز نظرات 0 (0 امتیاز دهی)

 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • linkedin
 • linkedin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

درحال ارسال