شرایط عمومی قرارداد مهندسی تأمین کالا و تجهیزات ساختمان و نصب (E.P)

تعریف ها و تفسیرها

ماده ۱٫ تعریف ها
کلمات یا عبارت های زیر , در هرجای این شرایط عمومی یا سایر اسناد پیمان , دارای معانی تشریح شده در زیراند . این معانی , برحسب مورد می توانند به مفهوم مفرد و یا جمع , به کار روند :
۱-۱- « پیمان » , شامل موافقت نامه بین کارفرما و پیمانکار , برای اجرای موضوع پیمان و مشتمل بر « اسناد پیمان » به شرح ماده ۲ موافقت نامه است .
۱-۲- « موافقت نامه » , سندی است که بین کارفرما و پیمانکار مبادله می شود و مشخصات اصلی پیمان , مانند مشخصات دو طرف , موضوع , مبلغ و مدت پیمان , در آن بیان شده است .
۱-۳- « شرایط عمومی », مفاد همین متن است که شرایط عمومی حاکم برپیمان را تعیین می کند .
۱-۴- « شرایط خصوصی » , عبارت از شرایط خاصی است که به منظور تکمیل شرایط عمومی , برای این پیمان خاص تنظیم شده است . مواد درج شده در شرایط خصوصی , هیچ گاه نمی تواند مواد شرایط عمومی را نقض کند .
۱-۵- « پیوست » , مشخصات و مدارک تکمیلی است که اختصاصاً در این پیمان , به منظور تکمیل مفاد موافقت نامه پیمان تنظیم شده است .
۱-۶- « کارفرما » شخص حقوقی است که طرف پیمان با « پیمانکار » است و کارهای موضوع پیمان برای وی انجام می شود . نمایندگان و جانشین های قانونی کارفرما , در حکم کارفرما هستند .
۱-۷- « پیمانکار » , شخص حقوقی است که طرف پیمان با « کارفرما » است و اجرای کارهای موضوع پیمان را به عهده گرفته است , نمایندگان و جانشین های قانونی « پیمانکار » , در حکم    « پیمانکار » هستند .
۱-۸- « مشاور کارفرما » , شخص حقوقی است که به عنوان عامل فنی کارفرما , برای انجام خدمات فنی در زمینه های کارهای موضوع پیمان و به شرح ماده ۵۰ تعیین شد ه و در ماده ۷ موافقت نامه , معرفی گردیده است .
۱-۹- « بازرس فنی » , شخصی است حقیقی یا حقوقی , که از سوی کارفرما به منظور نظارت بر فعالیت های کنترل کیفی کارهای انجام شده از سوی پیمانکار , به کار گمارده می شود تا زیر نظر مهندس مشاور انجام وظیفه کند .
۱-۱۰- « مهندس طراح » , شخص حقیقی یا حقوقی است که از طرف پیمانکار , مسئولیت انجام تمام یا بخش هایی از خدمات طراحی مهندسی کار موضوع پیمان را به عهده دارد . « مهندس طراح » , می تواند از زیر مجموعه های سازمانی پیمانکار و یا یک شخص ثالث طرف پیمان با وی باشد , که در هر حال پس از تأیید کارفرما , شروع به کار می کند .
۱-۱۱- « فروشنده » , تولید کننده , سازنده , تأمین کننده , توزیع کننده یا عامل فروش است که از طریق انعقاد پیمان با پیمانکار , متعهد به تأمین اقلامی از مصالح و تجهیزات مورد نیاز اجرای کار است . تولیدکنندگان , سازندگان , تأمین کنندگان یا توزیع کنندگان اقلامی از مصالح و تجهیزات مورد نیاز کار فروشندگان نیز , « فروشنده » نامیده می شوند .
۱-۱۲- « پیمانکار دست دوم » , شخص حقیقی یا حقوقی است که به منظور انجام بخش یا    بخش هایی از عملیات ساختمان و نصب و خدمات فنی مرتبط با آن در « کارگاه » , به وسیله پیمانکار و از طریق عقد قرارداد با وی , به کار گمارده شده است .
۱-۱۳- « لیسانس » , دانش فنی بخش هایی از کار است که منحصراً به نام « صاحب لیسانس » ثبت شده است .
۱-۱۴- « صاحب لیسانس » , شخصی است حقیقی یا حقوقی که صاحب فنی انحصاری تمام یا بخشی از کار موضوع پیمان است و طبق بند ۲۵-۱ و پیوست ۱۶ , فناوری و دانش فنی تمام یا بخشی از کار را تأمین می کند .
۱-۱۵- « کار » , مجموعه خدمات تأمین , مصرف , و به کارگیری مصالح و تجهیزات و عملیات ساختمانی و نصب و راه اندازی است , که طبق اسناد و مدارک پیمان باید تکمیل و تحویل شود .
۱-۱۶- « کارگاه » , اراضی یا سایر محوطه هایی است که طبق اسناد و مدارک پیمان , به منظور احداث کار موضوع پیمان و یا انبار و راه های دسترسی مرتبط با آنها , از سوی کارفرما به پیمانکار تحویل داده می شود .
۱-۱۷- « پروژه » , عبارت از مجموعه کامل قابل بهره برداری است که کار موضوع پیمان , تمام یا قسمتی از آن است .
۱-۱۸- « مبلغ پیمان » , عبارت از مبلغ درج شده در ماده ۳ موافقت نامه است , که می تواند براساس ماده ۵۶ تغییر یابد .
۱-۱۹- « مبلغ مشروط » , مبلغی است که در بند ۳-۵ ,موافقت نامه درج شده است و پرداخت آن , مشروط به دستور کارفرما برای انجام کارها و خدمات یا خرید مصالح و تجهیزات به وسیله پیمانکار , براساس ماده ۵۴ است .
۱-۲۰- « مدت پیمان » , عبارت است از مدت درج شده در ماده ۵-۳ موافقت نامه و تغییرات بعدی آن طبق ماده ۶۴ , به منظور تکمیل کار و تحویل موقت براساس ماده ۶۰ .
۱-۲۱- « نافذ شدن پیمان » , به معنای شروع تعهدات دو طرف است .
۱-۲۲- « ابلاغ شروع کار » , دستور کارفرما به پیمانکار مبنی بر شروع کار , طبق بند ۵-۲ موافقت نامه است .
۱-۲۳- « دوره مسئولیت رفع نقص » , دوره زمانی تعیین شده در ماده ۶۱ است , که طی آن پیمانکار مسئول رفع هر نوع عیب و نقص در کارهایی است که در تعهد اوست .
۱-۲۴- « گواهی رفع نقص » عبارت از گواهی تأیید رفع نواقص احتمالی موجود در کارها به هنگام تحویل موقت است , که با توجه به بند ۶۰-۲  صادر می شود .
۱-۲۵- « اسناد و مدارک فنی » , عبارت از مجموعه اسناد فنی , استانداردها , کدها , آئین نامه ها , مشخصات فنی , نقشه ها و سایر مدارک به شرح پیوست ۱۸ , است که کار موضوع پیمان باید طبق آنها , به وسیله پیمانکار انجام شود .
۱-۲۶- « مدارک تسلیمی پیمانکار (Submittals) » , عبارت از هرگونه نقشه , مشخصات و مدارک تهیه شده به وسیله پیمانکار از قبیل گزارش های پیشرفت , نقشه های کارگاهی , برنامه ریزی های دوره ای و ………………. است که در طول مدت پیمان تسلیم کارفرما می شود .
۱-۲۷- « دستور تغییرکار » , سندی است که افزایش , کاهش و یا تغییر کار و تغییرات در مدت و مبلغ پیمان ناشی از آنها , در آن درج شده است و به امضای کارفرما و پیمانکار می رسد .
۱-۲۸- « مصالح و تجهیزات » , عبارت است از مواد , اجناس , کالاها , دستگاه ها , ادوات , اقلام و به طور کلی , هر آن چیزی که در کار مصرف شده و باقی می ماند .
۱-۲۹- « ماشین آلات ساختمانی » , عبارت از تمام دستگاه ها و ماشین آلات است که برای اجرا و تکمیل عملیات ساختمان و نصب لازم است , اما شامل دستگاه هایی که در کار باقی می مانند نمی شود .
۱-۳۰- « عملیات ساختمان و نصب » , عبارت از عملیات اجرایی اعم از سیویل و سازه , مکانیک , لوله کشی , برق , ابزار دقیق , رنگ , عایق و سایر کارهای تکمیلی مرتبط با آنها است , که در محل « کارگاه » به منظور احداث کار موضوع پیمان , تا مرحله پیش راه اندازی , با استفاده از      « مصالح و تجهیزات » , به اجرا درمی آید .
۱-۳۱- « پیش راه اندازی (Precommissioning) » , به تمام عملیات پس از تکمیل ساختمان و نصب , از قبیل انجام آزمایش ها , بازرسی ها و هر نوع کارهای تکمیلی دیگر گفته می شود , به نحوی که کار موضوع پیمان را آماده راه اندازی سازد .
۱-۳۲- « تکمیل مکانیکی » , به معنای اتمام عملیات ساختمان و نصب و پیش راه اندازی است , به نحوی که کار مورد نظر آماده راه اندازی باشد .
۱-۳۳- « راه اندازی (Commissioning) » , به معنای انجام کارهای لازم برای قرار دادن موضوع پیمان در شرایط عملیاتی پس از تکمیل مکانیکی , طبق ماده ۵۹ است .
۱-۳۴- « آزمایش عملکردی (Performance Test ) » , مجموعه آزمایش ها و رسیدگی هایی است که براساس ماده ۵۹ , به منظور حصول اطمینان از دستیابی به شرایط تضمین شده عملکردی و میزان مصارف , طبق پیوست ۹ , پس از مرحله راه اندازی صورت می گیرد .
۱-۳۵- « مرجع فنی » شخص حقیقی یا حقوقی شناخته شده و معتبر در زمینه تخصصی ویژه است که کارفرما یا مهندس مشاور و پیمانکار , در موارد اختلاف نظر فنی و یا تعبیرهای متفاوت از اسناد و مدارک فنی , از وی استفسار می کنند و نظر وی برای دو طرف قطعی است .
ماده ۲٫ تفسیرها
۲-۱- روز , ماه , سال : منظور از روز , روز تقویمی و منظور ازماه و سال , ماه و سال شمسی , طبق تقویم رسمی کشور است .
۲-۲- مفرد و جمع : هرجا معنی عبارت ایجاب کند , کلمات مفرد , معنی جمع و کلمات جمع , معنی مفرد دارد .
۲-۳- عنوان ها : عنوان های درج شده در شرایط عمومی , تنها به منظور راهنمایی و اطلاع از مفاد موادی است که مشترکاً زیر آن عنوان قرار گرفته اند و نمی توان از آنها در تفسیر مواد استفاده کرد .

اقدام های اولیه
ماده ۳٫ اقدام های اولیه پس از عقد پیمان
۳-۱- تسلیم ضمانت نامه
پس از امضا و مبادله پیمان , پیمانکار ضمانت نامه موضوع مواد ۱۱ و ۱۳ را تهیه و تسلیم کارفرما می کند .
۳-۲- شروع کار
پیمانکار موظف است پس از دریافت ابلاغ شروع کار از سوی کارفرما در زمان تعیین شده در ابلاغیه , و در صورت عدم دریافت ابلاغیه شروع کار از سوی کارفرما , پس از گذشت سی روز از تاریخ تنفیذ پیمان , نسبت به شروع کار اقدام کند .
پیمانکار , اسناد زیر را ظرف حداکثر پانزده روز پس از تاریخ شروع کار , برای بررسی کارفرما تسلیم می کند . کارفرما پس از دریافت مدارک , حداکثر ظرف هفت روز , موارد اصلاحات مورد نظر خود را طی جلسه ای با حضور پیمانکار و مشاور کارفرما , مطرح می کند و پس از جمع بندی نهایی موارد و تهیه صورتجلسه آنها , پیمانکار , اصلاحات و تغییرات مصوب را تا قبل از درخواست اولین صورت وضعیت , اعمال نموده و برای تأیید نهایی به کارفرما تسلیم می کند .
۳-۲-۱- برنامه زمانی اجرای فعالیت های اصلی هریک از بخش های کار ( تأمین مصالح و تجهیزات , عملیات ساختمان و نصب ) , براساس برنامه زمانی تحویل نقشه ها , اسناد و مدارک مورد نیاز از سوی کارفرما و برنامه زمانی کلی اجرای کار درج شده در پیوست ۱۴ .
۳-۲-۲- برنامه زماین تحویل مدارک تسلیمی پیمانکار .
۳-۲-۳- جدول درصد وزنی کارها , به عنوان مبنای پرداخت صورت وضعیت های موقت منطبق با ضمایم پیمان .
۳-۲-۴- برنامه زمانی تفصیلی پرداخت ها و گردش نقدینگی , منطبق با ضمایم پیمان .
۳-۲-۵- نمودار سازمانی پیمانکار , که در آن عوامل کلیدی بخش های مختلف کار و ارتباط آنان با هم , مشخص شده باشد .
۳-۳- تهیه و تسلیم بیمه نامه ها
پیش از شروع عملی کارها , دو طرف با توجه به مواد ۱۵ و ۱۶ و ۱۷ و ضائم پیمان , بیمه نامه هایی را که هریک ملزم به تهیه آن هستند ,  از مراجع بیمه تهیه و به طرف دیگر تسلیم می کنند .
۳-۴- هماهنگی های اولیه
به منظور رفع ابهامات فنی باقیمانده و حصول تفاهم در مورد اجرای مفاد پیمان از سوی دو طرف , ظرف بیست روز پس از شروع کار , طی جلسه ( جلساتی ) با حضور کارفرما , پیمانکار و مشاور کارفرما , در موارد زیر , تصمیم گیری می شود , تا در طول اجرای پیمان , ملاک عمل قرار گیرد :
۳-۴-۱- رفع ابهامات احتمالی و ارائه اطلاعات تکمیلی پایه , شامل :
–    رفع ابهامات احتمالی در مورد اسناد و مدارک مبنای طراحی .
–    تحویل باقمانده اطلاعات پایه و مبنای طراحی برای انجام کارهای طراحی ( به وسیله پیمانکار ) , از سوی کارفرما و مشاور کارفرما
۳-۴-۲- نحوه گردش کارها
هرگاه گردش کارها و روابط متقابل ( پیوست ۲۰) در هنگام عقد پیمان , ضمیمه نشده باشد در جلسه هماهنگی های اولیه , نحوه گردش کارها از جمله موارد مشخص شده در زیر , به عنوان پیوست ۲۰ , به پیمان منضم می گردد .
–    گردش کار مکاتبات بین کارفرما ـ پیمانکار ـ مشاور کارفرما و سایر مراجع مرتبط با اجرای پیمان , در صورت لزوم.
–    گردش کار ابلاغ دستور کار از سوی کارفرما و اقدام های پس از آن .
–    گردش کار تهیه , تحویل , تأیید و پرداخت صورت وضعیت های پیمانکار .
–    گردش کار تسلیم , بررسی و تأیید نقشه ها و مدارک فنی پیمان .

اسناد پیمان
ماده ۴ . هدف اسناد پیمان
هدف اسناد پیمان توصیف کار تکمیل شده موضوع پیمان است که باید طبق اسناد پیمان اجرا شود .
انجام هرکار و تأمین هر نوع مصالح و تجهیزات , که با استنباط از اسناد پیمان و یا طبق عرف فنی و تجاری برای انجام موضوع پیمان لازم باشد , به عهده پیمانکار است .
ماده ۵٫ اولویت اسناد
هرگاه بین مفاد و مضمون اسناد پیمان , تناقض , اختلاف و یا اشتباهی بروز کند , با استنتاج منطقی از مفاد اسناد مرتبط با موضوع , تناقض , اختلاف و اشتباه برطرف خواهد شد . اما در هر صورت , موافقت نامه , شرایط عمومی نسبت به سایر اسناد پیمان اولویت دارند .
ماده ۶٫ استانداردها , کدها و مراجع
نگارش استانداردها , شناسه ها ( کدها ) و مراجع مورد نیاز اجرای کار که در پیمان پیش بینی شده است , آخرین تجدید نظر آنها در زمان عقد پیمان است , مگر آنکه به نحو دیگری در پیمان تصریح شده باشد .
در موارد مسکوت در پیمان , از آخرین نگارش استانداردها و کدهای معتبر بین المللی هماهنگ با دیگر استانداردهای پیش بینی شده در پیمان , با تأیید مشاور کارفرما , استفاده می شود .
ماده ۷٫ اسناد طراحی و مهندسی
تمام کارهای طراحی و مهندسی موضوع پیمان براساس اسناد مبنای طراحی منضم به پیمان و رعایت اصول صحیح مهندسی انجام می شود .
۷-۱- مراحل طراحی و مسئولیت های دو طرف
خدمات طراحی و مهندسی , براساس « اسناد فنی مبنا » و با توجه به کارهای انجام شده که اسناد آنها در پیوست ۱۸ منعکس است , انجام می شود . پیمانکار , کارهای طراحی و مهندسی موضوع پیمان را با توجه به محدوده خدمات مهندسی تعیین شده در پیوست ۱۰ , شروع و تکمیل می کند .
مسئولیت هر نوع نقص و یا کمبود در نقشه ها و مدارک فنی در محدوده خدمات پیمانکار , حتی اگر به تأیید کارفرما یا مشاور کارفرما , رسیده باشد , به عهده پیمانکار است , مگر اینکه نقص یا کمبود , ناشی از اطلاعات درج شده در اسناد فنی مبنا و خارج از تعهدات و تأییدیه های پیمانکار باشد .
۷-۲- ارسال اسناد و مدارک طراحی و مهندسی برای تأیید و تصویب و یا اطلاع کارفرما .
پیمانکار موظف است اسناد و مدارک موضوع بند ۱۸-۲-۱ پیوست ۱۸ را در نسخه های لازم , برحسب مورد , برای تصویب و یا اطلاع کارفرما ارسال کند .
انجام کارهای مربوط به نقشه ها و مدارکی که نیاز به تصویب کارفرما دارند , فقط پس از اخذ تصویب کارفرما , مجاز است .
تبصره : هرگاه طبق بند ۱۸-۲-۱ پیوست ۱۸ , تصویب نهایی بخش هایی از کارهای طراحی مهندسی به صاحبان لیسانس و یا سایر شرکت های مهندسی طرف پیمان با کارفرما واگذار شده باشد , پیمانکار موظف به ارسال مدارک و اخذ تصویب از آنان است . تصویب مدارک توسط مراجع یاد شده , به منزله تصویب کارفرما تلقی می شود .
۷-۳- ترتیب تصویب مدارکی که نیاز به تصویب کارفرما دارند .
کارفرما ظرف مدت چهارده روز از تاریخ دریافت مدارک و نقشه های ارسالی پیمانکار , برای تصویب به یکی از دو روش زیر عمل می کند :
۷-۳-۱- تصویب مدارک و نقشه های دریافتی را همراه با عودت یک نسخه امضاء شده از آنها , به پیمانکار اعلام می دارد .
۷-۳-۲- عدم تصویب نقشه ها و مدارک و دلایل آن ( مغایرت با مفاد پیمان و یا روش های متداول طراحی , مهندسی ) و اصلاحات پیشنهادی خود را با وضوح , و برای هر بخش از مدارک , یک باره به پیمانکار اعلام می کند . پیمانکار , اصلاحات مورد نظر کارفرما را در نقشه ها و مدارک اعمال نموده , مجدداً به ترتیب یاد شده , برای تصویب نهایی کارفرما ارسال می‌کند. هرگاه پیمانکار اصلاحات مورد نظر کارفرما را به هر دلیلی قابل قبول نداند , مذاکرات لازم بین دو طرف انجام می شود , تا موضوع فیصله یابد و امکان ادامه کار بدون وقفه در روند پیشرفت کار فراهم شود .
در صورتی که دو طرف در این مورد به توافق نرسند , موضوع به مرجع فنی تعیین شده در شرایط خصوصی ارجاع داده می شود . در خلال این مدت , پیمانکار موظف است کار را طبق نظر کارفرما اجرا کند . پس از اعلام نظر مرجع فنی , هرگاه این نظر با دستور کارفرما تطبیق     نداشته باشد , هزینه های اضافی انجام شده از سوی پیمانکار در ارتباط با کارهای ارجاع شده به مرجع فنی , به پیمانکار پرداخت می شود .
تصویب اسناد و مدارک از سوی کارفرما , از هیچ یک از مسئولیت ها و تعهدات قراردادی پیمانکار نمی کاهد , به استثنای موارد ارجاع شده بر مرجع فنی , که کارها به رغم نظر پیمانکار , به روش مورد نظر مرجع فنی انجام شده باشد .
۷-۳-۳- در صورتی که کارفرما ظرف مدت چهارده روز نظر خود را در مورد مدارک و نقشه های ارسالی ( یکباره در یک نوبت برای هر بخش از مدارک ) اعلام نکند , نقشه ها و مدارک ارسالی , تصویب شده تلقی می شود .
ماده ۸٫ ابلاغیه ها
هرگونه اطلاعیه , اعلام نظر , موافقت و اقدام های مشابه , تنها به صورت کتبی معتبر است . رسید دبیرخانه هردو طرف و یا رسید تحویل پستی , ملاک تسلیم مکاتبه ها است .
ماده ۹٫ مالکیت اسناد و استفاده مجدد از آنها , حقوق ثبت شده
۹-۱- اسناد و مدارک ( از جمله نقشه ها و مشخصات فنی ) تهیه شده به وسیله پیمانکار , در مالکیت وی باقی می ماند . کارفرما می تواند به منظور بهره برداری , تعمیر و نگهداری و هرنوع مراجعه بعدی , نسخه هایی از آنها را در اختیار داشته باشد . اگر کارفرما بخواهد در طرح های توسعه و پروژه های مشابه , از نقشه ها و مدارک یاد شده استفاده کند , مسئولیت هر نوع عدم تطبیق , ناهماهنگی و اشتباه , به عهده وی است .
مالکیت نقشه ها و مدارکی که به وسیله کارفرما تهیه شده است , از آن کارفرماست و پیمانکار نمی تواند بدون اجازه کارفرما , از آنها به منظور کارهای خارج از موضوع این پیمان استفاده کند مگر اینکه موافقت کارفرما را در این مورد کسب کرده باشد .
در مورد حق مالکیت و استفاده مجدد از اسناد و مدارک مرتبط با خرید لیسانس , اعم از اینکه خرید لیسانس در تعهد کارفرما و یا پیمانکار باشد , طبق موافقت نامه واگذاری لیسانس عمل می شود .
۹-۲- در مواردی که استفاده از اختراع , ابداع , نوآوری , تألیف و سایر حقوق ثبت شده در زمینه انتخاب دستگاه ها و تجهیزات , برای انجام کارهای موضوع پیمان مورد نیاز است , که براساس اطلاع کارفرما استفاده از آنها مشروط به پرداخت حقوق ثبت شده تحت عنوان های حق لیسانس , حق ثبت اختراع , حق ثبت علامت , حق نشر و مانند آنها باشد , این موارد در اسناد و مدارک فنی و پیوست ۱۶ , تعیین شده است و پیمانکار موظف به تأمین مجوز استفاده از این گونه حقوق و پرداخت هزینه های مربوط به آنهاست , مگر آنکه هزینه برخی از این موارد , طبق پیوست ۱۶ , به عهده کارفرما باشد .
در مواردی از استفاده از حقوق ثبت شده مورد نیاز اجرای کار , که در اسناد و مدارک فنی مبنا و پیوست ۱۶ , تعیین نشده است و در قیمت های پیشنهادی پیمانکار نیز به طور جداگانه منظور نگردیده است , هزینه مربوط , از سوی کارفرما به پیمانکار پرداخت می شود .
۹-۳- پیمانکار , موظف است کارفرما را در برابر هرگونه ادعا , اعتراض , مطالبه زیان و خسارت از سوی صاحبان حقوق ثبت شده مورد استفاده در کارهای موضوع پیمان ( حتی اگر این گونه حقوق ثبت شده در اسناد پیمان تعیین نشده باشد ) , مصون نگهدارد و مسئولیت پاسخ گویی و جبران هر نوع زیان و خسارت صاحبان حقوق ثبت شده در ارتباط با کارهای موضوع پیمان , به عهده وی است .
ماده ۸٫ زبان حاکم
زبان حاکم در بخش های مختلف اسناد پیمان , که در زمان عقد پیمان به امضای دو طرف رسیده است , زبان یا زبان هایی است که اسناد پیش گفته به آن زبان تهیه شده اند . زبان مورد استفاده در اسناد و مدارکی که در طول اجرای کار به وسیله کارفرما و پیمانکار تهیه و مبادله می شوند , در شرایط خصوصی مشخص می شود . در مواردی که متون قراردادی به دو زبان تنظیم شده است , زبان فارسی ملاک عمل است .

ضمانت نامه ها و بیمه نامه ها
ماده ۱۱٫ ضمانت نامه پیش پرداخت
همزمان با درخواست پیش پرداخت موضوع بند ۵۳-۲ , پیمانکار ضمانت نامه ای به همان مبلغ طبق کاربرگ درج شده در پیوست ۷ , از بانک ها یا مؤسسات بیمه مورد تأیید کارفرما , تهیه و تسلیم کارفرما می کند . مبلغ ضمانت نامه , به تناسب کسر مبلغ پیش پرداخت از محل صورت وضعیت های پیمانکار , کاهش داده می شود .
ماده ۱۲٫ ضمانت نامه استرداد کسور حسن انجام کار
پیمانکار می تواند در طول مدت اجرای پیمان , تمام یا بخشی از مبالغ نگهداری شده به عنوان « کسور حسن انجام کار موضوع بند ۵۳-۷-۱ » را , در مقابل تسلیم ضمانت نامه بانکی یا بیمه ای مورد تأیید کارفرما معادل همان مبلغ و طبق فرم درج شده در پیوست ۷ , از کارفرما دریافت کند .
ماده ۱۳٫ ضمانت نامه انجام تعهدات
۱۳-۱- پس از امضای پیمان , به منظور تضمین انجام تعهدات پیمانکار , درج شده در اسناد  پیمان , پیمانکار ضمانت نامه ای به مبلغ تعیین شده در شرایط خصوصی , که در هر حال نباید کمتر از پنج درصد مبلغ پیمان باشد , طبق کاربرگ درج شده در پیوست ۷ , از بانک ها یا مؤسسات بیمه مورد تأیید کارفرما تهیه و تسلیم کارفرما می کند . این ضمانت نامه , باید تا یکسال پس از تحویل موقت یا زمان پیش بینی شده در شرایط خصوصی , معتبر باشد .
ماده ۱۴٫ آزادسازی ضمانت نامه ها
۱۴-۱- ضمانت نامه پیش پرداخت , پس از استهلاک مبلغ آن به ترتیب درج شده در ماده ۱۱ , آزاد می شود و به پیمانکار مسترد می گردد .
۱۴-۲- ضمانت نامه های تسلیم شده برای استرداد کسور حسن انجام کار موضوع ماده ۱۲ , پس از تحویل موقت و رسیدگی به صورت وضعیت قطعی , ۵۰ درصد مبلغ کسور حسن انجام کار و یا ضمانت نامه های آن , با رعایت بند , ۵۷-۲ , مسترد خواهد شد و ۵۰ درصد دیگر , بعد از تحویل قطعی بازگردانده می شود .
۱۴-۳- ضمانت نامه انجام تعهدات , هرگاه در شرایط خصوصی , روش دیگری برای آزادسازی ضمانت نامه انجام تعهدات پیش بینی نشده باشد , پس از تحویل موقت , موضوع ماده ۶۰ و رسیدگی صورت وضعیت قطعی با رعایت بند ۵۷-۲ , آزاد می شود .
۱۴-۴- هرگاه طبق ماده ۶۸ , پیمانکار از کار برکنار شود , در مورد ضمانت نامه انجام تعهدات مبالغ تضمین حسن انجام کار , طبق بند ۶۸-۲-۷ , عمل می شود .
۱۴-۵- هرگاه پیمان , طبق مواد ۶۷ و ۶۹ و ۷۰ خاتمه داده شود , به ترتیب زیر عمل می شود :
۱۴-۵-۱- مبلغ ضمانت نامه انجام تعهدات , با رعایت بند ۱۴-۳ , آزاد می شود .
۱۴-۵-۲- مبالغ تضمین حسن انجام کار و یا ضمانت نامه معادل آن , به تناسب قسمت های تحویل موقت و قطعی شده , براساس بند ۱۴-۲ آزاد می شود .
ماده ۱۵- انواع بیمه نامه ها , مسئولیت تهیه آنها
۱۵-۱- پیمانکار , موظف به تهیه بیمه نامه های لازم برای پوشش موارد تعهدات عمومی خود در رابطه با پیمان با کارفرما , و براساس پیوست ۶ است . همچنین , وی موظف به حفظ بیمه نامه ها در مدت اعتبار آنها و نیز , تمدیدهای پس از آن است . پیمانکار بدون ایجاد محدودیت در تعهدات و مسئولیت های خود و کارفرما , نسبت به تأمین پوشش های بیمه ای اقدام می‌کند . پوشش این بیمه نامه ها , از جمله مواردی به شرح زیر است :
۱۵-۱-۱- بیمه حمل مصالح و تجهیزات پروژه , از محل تولید یا فروش , تا انبارهای کارگاه .
۱۵-۱-۲- بیمه تمام خطر نصب برای پوشش هر نوع خسارت به مصالح و تجهیزات مستقر در انبارهای کارگاه و یا محل های ساختمان و نصب برای دوران عملیات ساختمان و نصب تا تاریخ تحویل موقت .
۱۵-۱-۳- بیمه مسئولیت , برای پوشش هر نوع خسارت منجر به آسیب دیدگی و یا مرگ کارکنان پیمانکار , کارفرما و کارکنان پیمانکاران دست دوم پیمانکار , و سایر کارکنانی که به نحوی در ارتباط با کارهای موضوع پیمان , دچار حادثه و یا سانحه شوند و همچنین بیمه اشخاص ثالث برای پوشش ناشی از صدمات جانی یا فوت یا زیان و خسارت وارده به اموال در اثر اجرای پیمان .
۱۵-۱-۴- بیمه ماشین آلات ساختمانی و سایر تسهیلات و تأسیسات مورد نیاز , برای اجرای کارهای ساختمان و نصب و همچنین , بیمه وسایل نقلیه متعلق به پیمانکار و پیمانکاران دست دوم وی , مربوط به کارهای موضوع پیمان .
۱۵-۲- بیمه کردن مصالح و تجهیزات و کارها ,  تنها به منظور تأمین خسارت های وارده است و پیمانکار را به هیچ وجه از تعهدات خود مبری نمی کند .
۱۵-۳- هزینه تهیه و حفظ بیمه نامه ها از جمله پرداخت حق بیمه و فرانشیز به عهده پیمانکار است مگر این که در شرایط خصوصی نحوه دیگری پیش بینی شده باشد .
۱۵-۴- در صورتی که پیمانکار تمام یا بخشی از بیمه نامه های یاد شده را در موعد مقرر تهیه ننماید و یا بیمه نامه های موجود را به موقع تمدید نکند , کارفرما می تواند رأساً اقدام به تهیه و یا تمدید بیمه نامه ها کرده , و هزینه مربوط را , از جمله هرگونه هزینه بالاسری , به حساب بدهکار پیمانکار منظور دارد . هرگاه هزینه تهیه بیمه نامه ها در شرایط خصوصی پیمان , به عهده کارفرما گذاشته شده باشد , تنها هزینه های بالاسری کارفرما برای اخذ بیمه نامه ها , به حساب بدهی پیمانکار گذاشته می شود . هرگاه به علت قصور پیمانکار , کار خسارت دیده تحت پوشش بیمه های یاد شده قرار نگرفته باشد , پیمانکار موظف به جبران خسارت وارده تا میزان تعیین شده در ماده ۷۴ است .
ماده ۱۶٫ محتوای بیمه نامه ها
۱۶-۱- در بیمه نامه ها , جز در مورد کارکنان و ماشین آلات ساختمانی و تأسیسات متعلق به پیمانکار , نام کارفرما به عنوان ذینفع ( Co-insured ) درج شود و قبل از شروع هرکار , به کارفرما تسلیم گردد . هرنوع تغییر در محتوی و یا زمان پایان اعتبار بیمه نامه ها , باید به اطلاع قبلی کارفرما باشد . در تمام بیمه نامه ها , بیمه گزار , موضوع بیمه وطرف ذینفع از آن , باید به وضوح بیان شده باشند .
۱۶-۲- مفاد بیمه نامه ها باید با نیازمندی های درج شده در پیوست ۶ پیمان , منطبق باشند .
۱۶-۳- بیمه نامه حمل , تا زمان ورود کالا به انبارهای کارگاه , و سایر بیمه نامه ها تا زمان تحویل موقت باید اعتبار داشته باشد , مگر آنکه در شرایط خصوصی به نحو دیگری بیان شده باشد .
۱۶-۴- در متن بیمه نامه ها , احتمال تحویل بخش هایی از کار , قبل از تحویل موقت کار کار براساس ماده ۲۰ , باید تصریح شود .
ماده ۱۷٫ بیمه نامه های در تعهد کارفرما
هرگاه اخذ برخی از بیمه نامه ها طبق بند ۶-۲ پیوست ۶ , در تعهد کارفرما باشد , کارفرما نسبت به دریافت آنها طبق ضوابط پیش بینی شده در این پیوست , اقدام می کند .
ماده ۱۸٫ دریافت خسارت از بیمه
۱۸-۱- هرگاه در شرایط خصوصی به نحو دیگری بیان نشده باشد , ترتیب دریافت خسارت های بیمه , به این نحو است :
۱۸-۱-۱- پیمانکار موظف است اسناد و مدارک لازم را برای دریافت خسارت , با همکاری کارفرما تنظیم و آماده کرده , در موعد مقرر به بیمه گر تحویل دهد .
۱۸-۱-۲- مبالغ پرداختی شرکت بیمه در مورد بیمه هایی که ذینفع آن کارفرماست , به حسابی که کارفرما به این منظور افتتاح کرده , واریز می شود , تا وی به عنوان معتمد , مبالغ مربوط را در کارهای خسارت دیده , صرف نماید .
۱۸-۱-۳- بخش های خسارت دیده کار , به دستور کارفرما و به وسیله پیمانکار , اصلاح یا تعویض می شود و هزینه آن از محل مبالغ دریافتی بیمه , به پیمانکار پرداخت می گردد .
۱۸-۲- هرگاه مبالغ دریافت شده از بیمه گر , برای جبران خسارت های وارد کافی نباشد و یا برخی از قسمت های خسارت دیده به هر دلیل تحت پوشش بیمه قرار نگرفته باشد , مسئولیت تأمین هزینه اضافی مورد نیاز , با توجه به مواد ۷۱ و ۷۲ , برحسب مورد به عهده کارفرما یا پیمانکار است .
ماده ۱۹٫ چشم پوشی از ادعای خسارت اضافی , مرتبط با موارد بیمه
کارفرما , پیمانکار و پیمانکاران دست دوم و ………………….. که اموال و دارایی آنان تحت پوشش بیمه های یاد شده قرار می‌گیرد , حق هر نوع ادعا را بیش از آنچه که از سوی بیمه پرداخت  شده است , از خود سلب می کنند .
ماده ۲۰٫ بیمه نامه ها , در شرایط تحویل قسمتی از کار به کارفرما
هرگاه تحویل قسمتی از کار طبق بند ۶۰-۴ از سوی کارفرما مورد نظر باشد , پیمانکار موظف است که مراتب را قبل از تحویل آن قسمت از کار , به بیمه گر , اطلاع داده , تأیید اعتبار بیمه نامه صادره را در شرایط جدید , از بیمه گر اخذ نماید .
ماده ۲۱٫ انطباق متن ضمانت نامه ها و بیمه نامه ها , با شرایط پیمان
مضمون تمام ضمانت نامه ها و بیمه نامه ها و محدوده پوشش آنها , باید منطبق با اسناد پیمان و پیوست های شماره ۶ و ۷ آن باشد . هرگاه ضمانت نامه ها و بیمه نامه های تسلیم شده از سوی پیمانکار , از نظر انطباق با شرایط پیش بینی شده در پیمان , دارای اشکال یا نواقصی باشند , مراتب به وسیله کارفرما به پیمانکار اعلام می شود و پیمانکار موظف است ظرف ده روز با مراجعه به مراجع صادرکننده ضمانت نامه ها و بیمه نامه ها , نسبت به رفع نواقص و یا جایگزین کردن آنها با ضمانت نامه ها و بیمه نامه های جدید , اقدام کند . در هر حال , پیمانکار مسئول درستی مفاد بیمه نامه ها و ضمانت های دریافتی , طبق اسناد پیمان است .
ماده ۲۲٫ مراجع صادرکننده ضمانت نامه ها و بیمه نامه ها
تمام ضمانت نامه ها و بیمه نامه های مورد نیاز , باید از بانک ها و مؤسسات بیمه مورد تأیید کارفرما تهیه و تسلیم شوند . هرگاه مرجع صادرکننده ضمانت نامه و بیمه نامه به هر دلیل , دچار انحلال , ورشکستگی یا عدم توانایی برای انجام برخی از تعهدات مالی شود , پیمانکار موظف است ظرف حداکثر سی روز نسبت به جایگزین کردن ضمانت نامه ها و بیمه نامه ها از مراجع دیگرمورد قبول کارفرما , اقدام کرده و ضمانت نامه های جدید را به کارفرما تسلیم نماید .
ماده ۲۳٫ تغییر در بیمه نامه ها , ناشی از تغییرکارها
هرگاه تغییر کاری منجر به تغییر اساسی در شرح کارها , قیمت , مدت و سایر شرایط پیمان  شود , پیمانکار موظف است براساس موارد قید شده در متن بیمه نامه ها , مراتب را به مراجع صادرکننده بیمه نامه ها اطلاع دهد , تا در صورت لزوم , تغییرات لازم در مفاد بیمه نامه ها  انجام شود .
در صورت افزایش مدت پیمان , موضوع بند ۶۴-۱ , بیمه نامه های مربوط به همان مدت , از سوی پیمانکار تمدید می شود .

تعهدات و مسئولیت های پیمانکار
ماده ۲۴٫ کلیات
تعهدات پیمانکار در چارچوب پیمان , شامل خدمات مهندسی , تأمین تمام مصالح و تجهیزات و لوازم یدکی , انجام تمام کارها و خدمات فنی مورد نیاز برای طراحی , خرید , ساختمان و نصب ,راه اندازی , انجام آزمایش های عملکردی و تکمیل و تحویل کار موضوع پیمان ,براساس نقشه ها ,مشخصات و مدارک فنی , برنامه ها و روش های پیش بینی شده در بند ۱۸-۱ پیوست ۱۸ است .
این تعهدات , طبق پیوست ۱۰ و از جمله شامل موارد زیر است :
–    کارهای طراحی و مهندسی و در صورتی که طبق پیوست ۱۶ , تأمین لیسانس به عهده پیمانکار باشد , واگذاری لیسانس .
–    تهیه , حمل و انبارداری مصالح و تجهیزات پروژه
–    تجهیز کارگاه , تأمین نیروی انسانی , مواد و مصالح مصرفی , ماشین آلات ساختمانی , و ابزار و هر نوع تأسیسات و مصالح موقت , تمام نقل و انتقال های داخلی و آب , برق , بخار و …….. دوران ساختمان و نصب .
–    انجام عملیات ساختمان و نصب .
–    راه اندازی و انجام آزمایش های عملکردی و تکمیل و تحویل کارها به کارفرما , به ترتیب درج شده در پیوست ۹ .
–    انتقال فناوری و آموزش کارکنان کارفرما  .
مواردی از تأمین مصالح و تجهیزات , انجام کارها و خدمات فنی که طبق پیوست ۱۳ جزو تعهدات کارفرماست , از محدوده تعهدات پیمانکار مستثنی هستند . اما در مواردی که پیمان به تأمین برخی خدمات و یا تأمین برخی از اقلام مصالح و تجهیزات به عنوان تعهدات پیمانکار , و نیز سایر مواردی که با استنتاج منطقی از پیمان , برای تکمیل کار و راه اندازی طبق مشخصات فنی لازم باشند صراحت نداشته باشد , این موارد جزو تعهدات پیمانکار محسوب می شود .
ماده ۲۵٫ تحویل نقشه های چون ساخت
۲۵-۱- در صورتی که تأمین لیسانس به عهده پیمانکار باشد , پیمانکار موظف به تأمین دانش فنی و واگذاری لیسانس مربوط طبق پیوست ۱۶ , به کارفرماست . پیمانکار , موظف به جمع آوری و تکمیل اطلاعات مبنا , انجام مهندسی بنیادی و تفصیلی طرح براساس اسناد فنی مبنا , تهیه اسناد و مدارک و نقشه ها و تسلیم آنها به کارفرما در مقاطع مختلف برای تأیید وتصویب , طبق بند ۱۸-۲-۱ پیوست ۱۸ و برنامه زمانی موضوع بند ۳-۲-۱ , است .
پیمانکار باید طراحی و مهندسی را با دقت و طبق عرف مهندسی انجام دهد . مسئولیت بروز هرگونه اشتباه و تناقض , کمبود اسناد و مدارک فنی و اطلاعات تهیه شده توسط وی , اعم از اینکه از سوی کارفرما تأیید شده یا نشده باشد , به عهده وی است . به استثنای موارد اشتباه و نواقص ناشی از اطلاعات تسلیم شده به وسیله کارفرما در اسناد فنی مبنا , و نواقص و اشتباهات موجود در بخش هایی از طراحی که به وسیله کارفرما و یا پیمانکار ثالث دیگر مرتبط با پروژه , زیرنظر کارفرما انجام شده باشد , که درهر صورت , مسئولیت آنها به عهده کارفرما خواهد بود .
۲۵-۲- پیمانکار موظف است دستورالعمل های راه اندازی , تعمیر و نگهداری را حداکثر ۹۰ روز قبل از شروع راه اندازی , به کارفرما تحویل دهد . این دستورالعمل ها , باید با جزئیات کامل به نحوی تهیه شوند که کارفرما قادر باشد راه اندازی , راهبری , تعمیر , نگهداری و تنظیم تمام قسمت ها را با کمک این مدارک و دستورالعمل ها , انجام دهد . شمار نسخه ها و زبان دستورالعمل ها , طبق بند ۱۸-۲-۱ پیوست ۱۸ است .
۲۵-۳- پیمانکار , موظف است حداکثر تا زمان تحویل موقت , تمام نقشه های چون ساخت پروژه (As Built) را در شمار نسخه های لازم به شرح درج شده در بند ۱۸-۲-۱ پیوست ۱۸ , به کارفرما تسلیم کند . هرگاه در شرایط خصوصی , زمان مشخص دیگری برای تسلیم نقشه های چون ساخت , تعیین شده باشد , طبق آن عمل می شود .
تحویل موقت کار موضوع پیمان , منوط به تسلیم نقشه های چون ساخت از سوی پیمانکار است , مگر آنکه به نحو دیگری در شرایط خصوصی بیان شده باشد .
ماده ۲۶٫ مدیریت و نظارت بر کار
۲۶-۱- پیمانکار متعهد به اعمال مدیریت , کنترل ونظارت بر اجرای صحیح کارها , به وسیله افراد واجد صلاحیت است . مسئولیت به کار گرفتن روش های اجرایی مناسب و رعایت توالی کارها به نحوی که کیفیت و پیشرفت کارها را طبق پیمان تأمین کند , به عهده پیمانکار است .
۲۶-۲- ظرف دو هفته از تاریخ شروع کار , پیمانکار باید شخص واجد صلاحیتی را به عنوان نماینده خود به کارفرما معرفی کند . نماینده پیمانکار , در طول مدت پیمان , به منزله پیمانکار عمل کرده , مکاتبه ها , اطلاعیه ها , ابلاغیه ها و دستور کارها خطاب به پیمانکار و به نام وی صورت می گیرد . نماینده پیمانکار در طول اجرای پیمان , با اطلاع قبلی به کارفرما , می تواند تعویض گردد و به جای وی شخص واجد صلاحیت دیگری گمارده شود .
۲۶-۳- نماینده پیمانکار , از شروع کار عملیات ساختمان و نصب در کارگاه تا تحویل کارها , فرد واجد صلاحیتی را به عنوان رئیس کارگاه به کارفرما معرفی می کند تا پس از تأیید کارفرما , کار خود را شروع نماید . رئیس کارگاه باید همواره در کارگاه حضور داشته باشد , و ضمن مدیریت و سرپرستی کارگاه , بر عملیات ساختمان و نصب , کنترل و نظارت نماید . نامبرده در مواردی که خود نتواند در کارگاه حضور داشته باشد , فرد واجد صلاحیت دیگری را پس از تأیید  کارفرما , به عنوان جایگزین موقت خود معرفی می کند . رییس کارگاه ممکن است در طول مدت پیمان , به وسیله نماینده پیمانکار , و با اطلاع قبلی به کارفرما تعویض شود و شخص دیگری جایگزین وی گردد .
مکاتبه ها , ابلاغ ها , تبادل اطلاعات ونقشه ها در زمینه های مرتبط به عملیات ساختمان و نصب , خطاب به پیمانکار و به نام رئیس کارگاه صورت می گیرد .
۲۶-۴- نماینده پیمانکار , باید طبق بند ۳-۲-۵ , نمودار سازمانی پروژه و هرگونه تغییرات بعدی در آن را  با مشخصات افراد کلیدی , به کارفرما تسلیم کند .
ماده ۲۷٫ تأمین نیروی کار
۲۷-۱- پیمانکار , متعهد است به تأمین نیروی انسانی کافی , از نظر کمی و کیفی در تمام رده های شغلی مورد نیاز برای حسن اجرا و تکمیل به موقع عملیات موضوع پیمان اقدام کند . نیروی انسانی مورد نیاز , اعم از کارکنان مستقیم اجرای کار و یا گروه سرپرستی و پشتیبانی بخش های مختلف , باید از تخصص , مهارت و صلاحیت کاری لازم برخوردار باشند و به نحوی سازمان دهی شوند که برای اجرای کار مربوط , مناسب باشند . پرداخت تمام هزینه های ناشی از استخدام و به کارگیری نیروی کار , از قبیل حقوق , بیمه , مالیات , و هر نوع مزایای قانونی آنها , به عهده پیمانکار است .
۲۷-۲- در مورد بخش هایی از کار که طبق پیمان در ایران انجام می شود , اگر به نیروی کار غیرایرانی نیاز باشد , پیمانکار موظف است پس از تأیید کارفرما و سایر مقام های ذیربط و طی مراحل قانونی , این گونه کارکنان را به کار گمارد و مسئولیت رعایت قوانین و مقررات کشور و حسن رفتار این گونه کارکنان طبق شئون اخلاقی در محدوده کارگاه , به عهده پیمانکار است .
۲۷-۳- هرگاه هریک از کارکنان پیمانکار , از نظر تخصص , مهارت و یا صلاحیت کار در محل کارگاه , به تشخیص کارفرما غیرقابل قبول باشند , پیمانکار موظف است در اسرع وقت نسبت به تعویض فرد مورد نظر و به کار گماردن شخص واجد صلاحیت به جای او , اقدام کند . تمام هزینه های ناشی از این نوع جابجایی ها , به عهده پیمانکار است و هیچ گونه پرداخت اضافی از این بابت به پیمانکار تعلق نمی گیرد . مسئولیت اجرای مفاد این بند , در مورد پیمانکاران دست دوم به عهده پیمانکار است .
۲۷-۴- تأمین امکانات رفت و آمد , ایجاد امکانات لازم به منظور تأمین مسکن و غذای کارکنان در حد متعارف , ایجاد دفاتر کار مناسب , تأمین امکانات بهداشتی (از قبیل آب آشامیدنی واستحمام , بهداشت محیط زیست کارکنان , ………….. ) , تأمین امکانات اولیه پزشکی , به عهده پیمانکار است و وی موظف است هزینه های مربوط به آنها را پرداخت کند , مگر آنکه کارفرما تأمین برخی از تسهیلات بالا را طبق پیوست ۱۳ , تعهد کرده باشد .
۲۷-۵- پیمانکار , موظف است برای انجام کارهای موضوع پیمان از امکانات , شرکت ها , مؤسسات ونیروهای ایرانی در کارهای مهندسی , ساخت تجهیزات و تأمین مصالح , حمل و نقل آنها و عملیات ساختمان و نصب , حداکثر استفاده را بنماید.
۲۷-۶- هرگاه پیمانکار و یا پیمانکاران دست دوم وی , در پرداخت دستمزد کارکنان مستقر در کارگاه ساختمان و نصب , طبق قانون کار , تأخیر کند و یا قصور ورزد , مشاور کارفرما به وی اخطار می کند که طلب کارکنان خود را پرداخت نماید , و در صورت خودداری پیمانکار , کارفرما می تواند برای بار اول دستمزد کارکنان را برای دوره ای که صورت وضعیت آن به پیمانکار پرداخت شده است براساس فهرست های تأیید شده پیمانکار , و با حضور نماینده وی , از محل مطالبات و تضمین پیمانکار , به کارکنان پرداخت کند و مبلغ پرداختی را به اضافه پانزده درصد , به حساب بدهی پیمانکار منظور نماید . در صورت تکرار تأخیر در پرداخت دستمزد کارکنان , کارفرما طی اخطاریه ای , مهلتی را برای پرداخت دستمزد کارکنان از سوی پیمانکار مشخص  می سازد . در صورت خودداری پیمانکار در مهلت مقرر , کارفرما می تواند براساس ماده ۶۸ , پیمانکار را برکنار کند .
هرگاه پرداخت صورت وضعیت های تأیید شده پیمانکار , به هر دلیلی از سوی کارفرما با تأخیر مواجه شود , کارفرما متعهد است بخشی از صورت وضعیت های تأیید شده پیمانکار را معادل دستمزد کارکنان وی , پرداخت کند .
ماده ۲۸٫ مقررات کارگاهی
۲۸-۱- پیمانکار , موظف به رعایت مقررات حفاظت فنی و بهداشت کار است . پیمانکار , قبل از شروع عملیات ساختمان و نصب , ضوابط ویژه کارفرما را برای دوران عملیات ساختمان و نصب و راه اندازی , از کارفرما درخواست می کند و پس از دریافت آنها و هماهنگی های لازم و تأیید نهایی کارفرما , پیمانکار باید از آن پس , به آنها عمل نماید به هرحال , پیمانکار موظف است همیشه اصول و مقررات متعارف در زمینه های زیر را رعایت کند :
۲۸-۱-۱- حفاظت فیزیکی از کارها , از جمله , شامل نحوه حصار کشی , روشنایی , آتش نشانی , حراست و حفاظت از مصالح , تجهیزات و ماشین آلات ساختمانی , نحوه رفت و آمد کارکنان پیمانکار در داخل کارگاه و محدوده های عملیاتی کارفرما .
۲۸-۱-۲- مقررات ایمنی , از قبیل تأمین تجهیزات ایمنی کارکنان , تدابیر فیزیکی برای کار در ارتفاع و در داخل مخزن ها و مجاری و ترانشه های خاکی , تمهیدات ایمنی لازم برای کار در واحدهای در حال بهره برداری .
۲۸-۲- به جز در مواردی که در شرایط خصوصی امکان کار در خارج از ساعت های عادی روز و یا در شب پیش بینی شده باشد , پیمانکار موظف به انجام کارها در ساعت های عادی روز است . همچنین در مواردی که پیمانکار برای جبران عقب ماندگی از برنامه زمانی , درخواست کار در خارج از ساعت های عادی روز و یا کار در شب را از کارفرما بنماید , تنها تمام  هزینه های اضافی ناشی از آن و پس از تأیید کارفرما , مجاز به کار در ساعت های یاد شده است .
۲۸-۳- پیمانکار , موظف به رعایت ضوابط حفاظت محیط زیست و نیز نگهداری و بهره برداری صحیح , طبق اصول فنی و تمیز نگهداشتن اراضی , مستحدثات , راه ها و سایر ابنیه موجود در کارگاه و محوطه های اطراف در اختیار وی است و پس از پایان کار , باید تمام مصالح مازاد , زواید , ماشین آلات , ابزار و تمام وسایل خود را از کارگاه خارج کند و همچنین , باید تمام ابنیه موقت از قبیل خوابگاه ها , دفترهای کار , شبکه های آب و برق , تأسیسات جانبی و ……………. را
جمع آوری و محل آنها را با نظر کارفرما , پاکسازی کرده و تحویل دهد .
۲۸-۴- پیمانکار , باید یک نسخه از تمام نقشه ها , اسناد و مدارک پیمان , دستور تغییر کارها , نقشه های کارگاهی , و اسناد کنترل کیفی اجرای کار را که روند تغییرات و اصلاحات را به همراه داشته باشد , در محل مناسب نگهداری کند , به نحوی که همواره در دسترس کارفرما برای مراجعه وی باشد .
۲۸-۵- هرگاه ضمن اجرای کار , اشیای عتیقه یا آثار تاریخی و مسکوکات قدیمی و مانند آن , در محل پیدا شود , پیمانکار متعهد است که بی درنگ مراتب را به اطلاع کارفرما و طبق قوانین به اطلاع دستگاه های انتظامی برساند . کارفرما برای حفظ و نگهداری یا انتقال اشیای عتیقه , اقدام فوری به عمل می آورد . پیمانکار باید تا زمان اقدام به حفاظت از سوی کارفرما یا مقام های ذیربط , برای حفظ و نگهداری اشیاء و آثار مزبور , مراقبت لازم را به عمل آورد .
۲۸-۶- پیمانکار , باید هماهنگی لازم را با سایر پیمانکاران ویاگروه های اجرایی کارفرما , مرتبط با کار مورد نظر به شرح ماده ۳۸ , به عمل آورد .
۲۸-۷-  حفاظت و ایمنی
۲۸-۷-۱- پیمانکار , موظف است به حفاظت از افراد شاغل در کارگاه , اموال , کارهای انجام شده و مصالح و تجهیزات , ماشین آلات , اعم از موجود در پای کار , انبار , محدوده کار و یا بیرون از آن و سایر اموال و مستحدثات و تسهیلات موجود در کارگاه , از قبیل جاده ها , ساختمان ها , فضای سبز و تأسیسات زیرزمینی است .
۲۸-۷-۲- پیمانکار , موظف است فردی با تجربه و واجد شرایط را , به عنوان مسئول ایمنی کارگاه معرفی کند وی مسئول حفاظت و جلوگیری از حوادث و نظارت بر اجرای مقررات و ضوابط ایمنی است .
۲۸-۷-۳- در مدت اجرای کارهای ساختمان و نصب ,  در موارد اضطراری که ایمنی کارکنان و کارهای انجام شده , مصالح و تجهیزات و سایر اموال و مستحدثات و تسهیلات موجود در کارگاه , به مخاطره بیفتد , پیمانکار موظف است بی درنگ و بدون نیاز به دریافت دستور از کارفرما و یا مشاور کارفرما , وارد عمل شده و اقدام های حفاظتی و ایمنی لازم را به عمل آورد.
ماده ۲۹٫ مصالح و تجهیزات , حمل و انبارداری آنها
۲۹-۱- پیمانکار , باید مصالح و تجهیزات و لوازم یدکی را طبق پیوست ۱۰ و مشخصات فنی پیمان , و براساس برنامه زمانی از جمله برای تجهیزات و کالاهای با زمانی ساخت و تحویل طولانی (Long Lead)  , از منابع قید شده در پیوست ۱۵ , یا سایر منابع مورد تأیید کارفرما , تأمین کند .
۲۹-۲- پیمانکار , باید تمام مصالح و تجهیزات را به نام کارفرما , طبق مشخصات تعیین شده در پیوست ۱۹ , بسته بندی و به محل کار ارسال کند .
۲۹-۳- بارگیری , حمل , تخلیه مصالح و تجهیزات به محل کارگاه و همچنین , ترخیص کالاهای وارده در گمرکات کشور , به مسئولیت و هزینه پیمانکار است , مگر آن که در پیوست ۱۹ به نحو دیگری تصریح شده باشد . کارفرما در این زمینه , هر نوع همکاری و هماهنگی لازم را برای معرفی پیمانکار , به عمل می آورد . مسئولیت جبران هر نوع خسارت به جاده ها , پل ها و تسهیلات ترافیکی در اثر حمل مصالح و تجهیزات , به عهده پیمانکار است .
۲۹-۴- هرگاه براساس پیوست ۱۳ , تأمین بخشی از مصالح و تجهیزات پروژه به عهده کارفرما باشد , با ورود مصالح و تجهیزات در تعهد کارفرما به کارگاه  , پیمانکار آنها را در حضور نماینده کارفرما بازرسی چشمی می کند و هرگونه اشکال و کمبود آنها صورت مجلس می شود . در این صورت , کارفرما اشکال ها و کمبودها را رفع می کند و یا با پرداخت هزینه مربوط , رفع اشکال ها یا کمبود را از پیمانکار می خواهد . به هرحال , با ورود هر نوع کالا به کارگاه , حفاظت و انبارداری آنها به عهده پیمانکار است . در صورتی که در مصالح و تجهیزات تأمین شده توسط کارفرما که با مراقبت پیمانکار نگهداری می شود , معایب پنهانی وجود داشته باشد که در بازرسی های یاد شده ( بازرسی های عینی ) مشاهده نشده است , هزینه رفع این نوع معایب , به عهده کارفرماست .
۲۹-۵- پیمانکار , باید مصالح و تجهیزات , و لوازم یدکی پروژه را طبق اصول نگهداری کالا و تجهیزات در شرایط و دمای لازم و براساس دستورالعمل سازندگان , به نحوی نگهداری کند که آسیبی به آنها وارد نشود یا در زمان راه اندازی , دوره مجاز انبارداری آنها به پایان نرسیده باشد . برای این کار , احداث انبارهای سرپوشیده , فضای باز , محوطه سازی های لازم ,      قفسه بندی , حصارکشی , ایجاد روشنایی لازم , تهیه سیستم انبار , دفاتر کارکنان کالای پروژه و … از تعهدات پیمانکار است .
۲۹-۶- پیمانکار , باید تمام مصالح و تجهیزات موضوع پیمان را به صورت نو و طبق مشخصات فنی تأمین کند . مسئولیت برگشت تجهیزات مستعمل و جایگزینی آنها با تجهیزات نوی مورد قبول کارفرما و هر نوع تأخیر در اتمام کارهای ناشی از آن , به عهده و هزینه پیمانکار است .
ماده ۳۰٫ ماشین آلات ساختمانی , ابزار , مواد مصرفی و تسهیلات مورد نیاز کار
به جز مواردی که تأمین آنها طبق پیوست ۱۳ , در تعهد کارفرماست , پیمانکار موظف به تأمین موارد زیر است :
۳۰-۱-  تمام ماشین آلات ساختمانی مورد نیاز اجرای کار , طبق برنامه زمانی پیوست ۱۴ .
تبصره : خروج ماشین آلات ساختمانی از کارگاه تنها پس از پایان نیاز به آنها و با نظر کارفرما مجاز است .
۳۰-۲- تمام ابزار آلات عمومی و اختصاصی و مصالح مصرفی لازم , برای تکمیل و تحویل کار طبق مشخصات فنی .
۳۰-۳- سایر تسهیلات لازم دوران ساختمان و نصب , از جمله آب , فاضلاب , برق , گاز , مخابرات , سوخت و شبکه های مورد نیاز آنها , و احداث تأسیسات و کارگاه های جانبی مورد نیاز .
ماده ۳۱٫ تهیه روش های اجرایی و نقشه های کارگاهی
۳۱-۱- پیمانکار , موظف است قبل از اجرای هر بخش از عملیات ساختمان و نصب , روش های اجرایی و برنامه کنترل کیفی لازم را برای بازرسی عملیات , به مشاور کارفرما تسلیم کرده و پس از تأیید مشاور کارفرما , به آنها عمل کند .
۳۱-۲- پیمانکار , موظف است نقشه های کارگاهی مورد نیاز کارهای ساختمانی و نصب را , تهیه کرده و تحویل دهد و براساس آنها عمل کند .
ماده ۳۲٫ برنامه پیشرفت کار
۳۲-۱- پیمانکار , موظف به رعایت دقیق برنامه زمانی پیشرفت کار درج شده درپیوست ۱۴ و بند ۳-۲-۱ و ۳-۲-۲ , است .
۳۲-۲- پیمانکار , می تواند در طول اجرای کار , تغییرات پیشنهادی در برنامه زمانی را بدون آنکه باعث تأخیر در اتمام کل کار و یا بخش های اصلی آن شود , برای تصویب به کارفرما پیشنهاد کند .
۳۲-۳- در مواردی از تغییرات در برنامه پیشرفت کار , که منجر به تغییر در مدت پیمان و یا مدت بخش های اصلی پیمان شود , براساس ماده ۶۴ عمل می شود .
۳۲-۴- پیمانکار , موظف است گزارش پیشرفت کارها را ماهانه و یا در دوره های زمانی مورد نظر کارفرما تسلیم کند . این گزارش , شامل مواردی از قبیل درصد تکمیل شده فعالیت های مختلف , مواردی که نسبت به برنامه تأخیر دارد , و برنامه پیشنهادی پیمانکار برای جبران تأخیرهاست . در صورت درخواست کارفرما , پیمانکار باید فهرست عوامل درگیر در کارهای ساختمان و نصب , از جمله نیروی انسانی و ماشین آلات ساختمانی را تسلیم کند .
۳۲-۵- در موارد اختلاف پیمانکار و کارفرما , پیمانکار موظف به ادامه عملیات طبق برنامه زمانی بوده و به هیچ عنوان حق توقف و یا تعویق کل کار و یا بخش هایی از کارها را ندارد , مگر اینکه دو طرف به نحو دیگری توافق کنند . در شرایط اختلاف , کارفرما نیز باید به تعهدات قراردادی خود طبق برنامه زمانی عمل کند .
ماده ۳۳٫ فروشندگان , پیمانکاران دست دوم و سایر طرف های پیمان با پیمانکار
۳۳-۱- مسئولیت تمام کارها , وخدمات انجام شده به وسیله فروشندگان وپیمانکاران دست دوم , به عهده پیمانکار است . همچنین , وی مسئولیت رفتار و اعمال کارکنان آنها را به عهده دارد .
۳۳-۲- تمام هماهنگی ها و ارتباط با کارفرما در زمینه کارهای موضوع پیمان , فروشندگان و پیمانکاران دست دوم , تنها به وسیله پیمانکار انجام می شود .
۳۳-۳- انتخاب فروشندگان مصالح و تجهیزات , از بین فهرست فروشندگان مورد تأیید کارفرما , به شرح پیوست ۱۵ انجام می شود .
۳۳-۴- انتخاب مهندسان طراح برای کارهای مهندسی و طراحی , پیمانکاران دست دوم برای عملیات ساختمان و نصب پس از معرفی به کارفرما و تأیید وی , صورت می گیرد.
۳۳-۵- به کارگیری فروشندگان طراح ,  فروشندگان مصالح و تجهیزات و پیمانکاران دست دوم , به شرح بندهای ۳۳-۳ و ۳۳-۴ ,  دلیل وجود هیچ گونه ارتباط قراردادی بین کارفرما با آنان نیست و کارفرما هیچ گونه مسئولیتی در قبال انجام تعهدات پیمانکار نسبت به آنان ندارد , به جز در موارد پرداخت دستمزد کارکنان پیمانکاران دست دوم عملیات ساختمان و نصب , که طبق بند ۲۷-۶ عمل می شود .
همچنین , تأیید مهندسان طراح , فروشندگان مصالح و تجهیزات و پیمانکاران دست دوم عملیات ساختمان ونصب , از سوی کارفرما , رافع مسئولیت های پیمانکار نیست .
۳۳-۶- انجام هر نوع خدمات , تأمین مصالح و تجهیزات و انجام کارها توسط مهندسان طراح , فروشندگان و پیمانکاران دست دوم , براساس قراردادهای فیمابین پیمانکار و هریک از آنان صورت می گیرد , که طی آنها , باید کارفرما به عنوان ذینفع درج شود و تمام موازین پیمان پیمانکار با کارفرما , رعایت گردد .
۳۳-۷- پیمانکار , متعهد است بخش هایی از کارهای طراحی , مهندسی , تأمین مصالح و تجهیزات و اجرای عملیات ساختمان و نصب و راه اندازی را , طبق بند ۱۰-۲ پیوست ۱۰ , با رعایت مفاد سایر بندهای این ماده , به شرکت ها , سازمان‌ها و اشخاص ایرانی واگذار کند .
ماده ۳۴٫ مالیات , عوارض و سایر حقوق دولتی
۳۴-۱- به استثنای حقوق و عوارض گمرکی که طبق ماده ۴۸ عمل می شود , پرداخت هرنوع مالیات , عوارض , حق بیمه تأمین اجتماعی و سایر حقوق دولتی , در ارتباط با کار موضوع پیمان در داخل کشور و یا سایر کشورهایی که بخش هایی از کارهای موضوع پیمان از قبیل خدمات فنی و مهندسی و یا تأمین مصالح و تجهیزات در آنجا انجام می شود , به عهده پیمانکار است .
۳۴-۲- هرگاه در مدت اجرای کار , میزان مالیات , عوارض و یا سایر حقوق دولتی در داخل کشور افزایش یا کاهش یابد , و یا عوارض و مالیات های جدیدی وضع شود که در ارتباط با کار موضوع پیمان , به پیمانکار تعلق گیرد , هزینه های ناشی از این تغییرات برحسب مورد , به حساب بستانکاری یا بدهکاری وی منظور می شود .
ماده ۳۵٫ دریافت بیمه نامه ها
پیمانکار , موظف است تمام بیمه نامه های در تعهد خود را , طبق ماده ۱۵ و بند ۶-۱ پیوست ۶ , از شرکت های بیمه مورد تأیید کارفرما اخذ نموده , قبل از شروع هر قسمت از کار ,بیمه نامه های مربوط را به کارفرما تسلیم کند .
ماده ۳۶٫ محرمانه نگهداشتن اسناد و مدارک پیمان
پیمانکار موظف است تمام اسناد , مدارک , نقشه ها و سایر اطلاعات دریافت شده از کارفرما را محرمانه تلقی کند .
ماده ۳۷٫ تأییدات پیمانکار
پیمانکار تأیید می کند :
۳۷-۱- تمام اسناد و مدارک پیمان را به شرح ماده ۲ موافقت نامه ( به استثنای اسناد و مدارکی که پس از امضای پیمان تهیه و ضمیمه پیمان می شوند ) , به دقت مطالعه کرده , از مفاد آنها کاملاً آگاه است .
۳۷-۲- از محل کار بازدید به عمل آورده , از شرایط جغرافیایی و عمومی منطقه , از جمله وضعیت آب و هوا , راه های دسترسی , نیروی انسانی , مصالح , و ماشین آلات ساختمانی قابل تأمین از محل , و سایر شرایطی که به نحوی در قیمت , سرعت پیشرفت کار و کیفیت مؤثرند , آگاهی کافی حاصل نموده است .
۳۷-۳- از قوانین و مقررات مربوط , از جمله قوانین و مقررات مالیات ها , عوارض , بیمه , کار , تأمین اجتماعی و حفاظت فنی و سایر قوانین و مقرراتی که ممکن است در قیمت , سرعت پیشرفت کار و کیفیت آن مؤثر باشند , آگاهی کافی دارد و متعهد به رعایت همه آنهاست .
۳۷-۴- از مشخصات و ماهیت کلی پروژه و کارهای در دست اجرا به وسیله کارفرما و سایر پیمانکاران وی , که در انجام موضوع پیمان به نحوی مؤثرند , آگاه است .
۳۷-۵- تمام نقشه ها و گزارش های گمانه زنی و یا اکتشافی و سایر آزمایش های مربوط به شناخت شرایط زیرزمینی محل اجرای کار و یا محوطه های مجاور آن را که از سوی کارفرما دریافت کرده است , به دقت مطالعه کرده , واز شرایط فیزیکی محل اجرای کار , کاملاً آگاه است .
۳۷-۶- تمام اسناد و مدارک , نقشه ها , گزارش ها و اطلاعات درج شده در اسناد پیمان را , با مشاهدات محلی , اطلاعات جمع آوری شده , و سایر بررسی ها و نتایج حاصل از آزمایش ها , اکتشاف ها و مطالعات , تطبیق داده و موارد مغایرت , اشتباه و ناهمگونی اطلاعات را به اطلاع کارفرما می رساند و پاسخ کارفرما برای وی قابل قبول است و تأیید می کند که اسناد و مدارک پیمان , به طور کلی برای درک تمام جنبه های پیمان در جهت اجرای کارهای موضوع پیمان , کافی است .
۳۷-۷- پیمانکار , اعلام می کند که در موقع عقد پیمان , مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی , مصوب بیست و دوم دی ماه ۱۳۳۷ نیست . در صورتی که خلاف آن برای کارفرما محرز شود , با توجه به فسخ شدن  پیمان , کارفرما به منظور تحویل گرفتن کار , زمان تحویل قطعی کارهای انجام شده را به پیمانکار ابلاغ می کند . بی درنگ , تضمین انجام تعهدات پیمان و تضمین حسن انجام کار کسر شده را ضبط کرده و به حساب خزانه واریز می نماید . کارفرما , برای تحویل کارهای انجام شده و تسویه حساب پیمانکار , طبق بندهای ۶۷-۲ و ۶۷-۴ تا ۶۷-۹ عمل می نماید . هرگاه ضمن انجام کار تا تحویل موقت , پیمانکار , به علل زیر , مشمول قانون یاد شده شود :
۳۷-۷-۱- تغییراتی که در صاحبان سهام , میزان سهام , مدیران یا بازرسان شرکت پیمانکار پیش آید .
۳۷-۷-۲- تغییراتی که در دستگاه های دولت با کارفرما پیش آید .
در صورت بروز شرایط موضوع بند ۳۷-۷-۱, طبق بند ۳۷-۷ رفتار می شود . در صورت بروز شرایط موضوع بند ۳۷-۷-۲ , به محض وقوع منع قانونی , پیمانکار مکلف است که مراتب را به کارفرما اعلام کند و در صورتی که مانع قانونی رفع نشود , کارفرما طبق ماده ۶۷ , به پیمان خاتمه می دهد . اگر پیمانکار مراتب را به موقع به کارفرما اعلام نکند , طبق بند ۳۷-۷ رفتار
می شود .
۳۷-۸- تعهدات و مسئولیت های پیمانکار در برابر حسن اجرا و تکمیل به موقع موضوع این  پیمان , طبق مفاد پیمان , بدون قید و شرط است و انجام هریک از موارد زیر , خدشه و خللی در تعهدات نامبرده ایجاد نمی کند .
۳۷-۸-۱- بازرسی و مشاهده کارها به وسیله کارفرما .
۳۷-۸-۲- پرداخت صورت وضعیت های موقت یا قطعی .
۳۷-۸-۳- صدور گواهی تحویل موقت
۳۷-۸-۴- بهره برداری از تمام و یا بخشی از کار , به وسیله کارفرما .
۳۷-۸-۵- هر نوع تأیید کارها به وسیله کارفرما و یا عدم تأیید به موقع وی .
۳۷-۸-۶- هر نوع بررسی و یا تأیید مدارک ارسالی پیمانکار , از سوی کارفرما .
۳۷-۸-۷- هر نوع بازرسی , آزمایش و یا تأیید , به وسیله مؤسسات ثالث.
۳۷-۸-۸- هر نوع رفع عیب در کارهای انجام شده , از سوی کارفرما .
موارد بهره برداری و نگهداری نادرست از کارها از سوی کارفرما و استهلاک و فرسایش متعارف دوران بهره برداری , از شمول این بند مستثنی است .

هماهنگی با سایر پیمانکاران
ماده ۳۸٫ هماهنگی با سایر پیمانکاران مرتبط با موضوع پیمان
۳۸-۱- پیمانکار , موظف است امکان دسترسی و سایر تسهیلات مورد نیاز کار در قسمت های مختلف , مرتبط با سایر پیمانکاران طرف قرارداد با کارفرما را , برای آنها فراهم آورد . هماهنگی برای انجام اتصال های مختلف محدوده کاری پیمانکار (Battery Limit) با سایر پیمانکاران و انجام اتصال ها , به عهده پیمانکار است .
جزئیات نحوه هماهنگی های متقابل پیمانکار با سایر پیمانکاران و وظایف پیمانکار در قبال آنان , در شرایط خصوصی مشخص می شود .
۳۸-۲- هرگونه هماهنگی های مورد نیاز خارج از موارد قید شده در بند ۳۸-۱ , از سوی مشاور کارفرما صورت می گیرد , مگر آن که در شرایط خصوصی , به نحو دیگری بیان شده باشد .
۳۸-۳- هرگاه در شرایط خصوصی , فعالیت سایر پیمانکاران طرف قرارداد با کارفرما , در ارتباط با پروژه یا گروه های اجرایی دیگر , در محدوده کار پیمانکار پیش بینی نشده باشد , و کارفرما پس از عقد این پیمان تصمیم به انجام کارهای یاد شده داشته باشد , لازم است قبل از هرگونه اقدام , مراتب را به پیمانکار اطلاع دهد . جزئیات نحوه هماهنگی های لازم در صورت درخواست پیمانکار , هزینه های احتمالی و افزایش مدت پیمان ناشی از این تصمیم کارفرما , با توافق دو طرف مشخص می شود .
۳۸-۴- پیمانکار , موظف است در پایان کار هریک از پیمانکاران دیگر مرتبط با پروژه , که کار آنان به نحوی ممکن است در کیفیت و عملکرد کار او مؤثر واقع شود , کنترل ها و بازرسی های لازم را با هماهنگی مهندس مشاور به عمل آورد , و در صورت لزوم , اصلاحات مورد نظر خود را از طریق مهندس مشاور به آنان اطلاع دهد .

تعهدات و مسئولیت های کارفرما
ماده ۳۹٫ تعیین نماینده
کارفرما , ظرف ۱۵ روز از تاریخ نافذ شدن پیمان , فردی را همراه حدود اختیارات و وظایف وی , به عنوان نماینده کارفرما به پیمانکار معرفی می کند . کارفرما در طول اجرای پیمان , می تواند نماینده خود را تعویض و شخص دیگری را به جای وی تعیین نموده و به پیمانکار معرفی کند .
نماینده کارفرما , همواره در طول مدت پیمان , در حدود اختیارات محوله به نمایندگی از طرف کارفرما اقدام می کند , و تمام اطلاعیه ها , ابلاغیه ها , دستورکارها , تصویب ها , به وسیله وی صادر می شود و همچنین , اطلاعیه ها و درخواست های پیمانکار , به عنوان کارفرما و خطاب به وی صادر می گردد .
نماینده کارفرما در طول مدت پیمان , می تواند بخشی از وظایف و اختیارات خود را به شخص و یا اشخاص دیگری واگذار کند . در این صورت , طی اطلاعیه ای شخص یا اشخاص یاد شده را همراه با حدود اختیارات و وظایف مربوط , به پیمانکار معرفی می کند . هر نوع دستور , ابلاغیه و اقدام های جانشین / جانشین های نماینده کارفرما , به منزله دستور , ابلاغیه و اقدام های نماینده کارفرما تلقی می شود . جانشین / جانشین های نماینده کارفرما , ممکن است در طول مدت پیمان تعویض شود و یا حدود اختیارات و وظایف آنان تغییر کند , که در این صورت باید مراتب به پیمانکار اعلام شود .
ماده ۴۰٫ تحویل زمین و دادن اطلاعات مرتبط با آن
کارفرما , باید طبق پیوست ۱۳ , امکان قانونی و عملی در اختیار گرفتن محل های مورد نیاز اجرای کار و راه های دسترسی به پیمانکار به آنها و همچنین , تمام حریم ها , و اراضی اضافی مورد نیاز برای احداث تأسیسات موقت جنبی و پشتیبانی به وسیله پیمانکار را , در موعد مقرر در برنامه زمانی فراهم کند .
تمام هزینه های تحصیل اراضی , و مستحدثات واقع در اراضی مورد نظر , به عهده کارفرماست . هرگاه تمام یا بخشی از اطلاعات مربوط به اراضی مورد نیاز اجرای کار در اسناد و مدراک فنی موجود نباشد , کارفرما این اطلاعات را که ازجمله شامل موارد زیر است برای اجرای صحیح کارهای موضوع پیمان , در موعد مقرر در برنامه زمانی به وی تسلیم می کند .
۴۰-۱- نقشه برداری کلی محل اجرای کار , حاوی نقاط مرجع و نشانه و تأسیسات مهم واقع    در آن .
۴۰-۲- اطلاعات زیرزمینی ( در مواردی که طبق پیوست ۱۳ , به عهده کارفرما باشد ) .
۴۰-۳- سایر اطلاعات و ضوابط حاکم بر محل اجرای کار , از قبیل زیست محیطی , کاربری زمین و …………..
ماده ۴۱٫ تحویل باقیمانده اسناد و مدارک فنی و مسئولیت صحت آنها
مسئولیت صحت و دقت اطلاعات و مدارک فنی طبق پیوست های ۱۳ و ۱۸  در تعهد کارفرماست , به عهده وی است , و هرگونه هزینه اضافی , طولانی شدن کار و یا ضرر و زیان ناشی از عدم صحت یا دقت اطلاعات داده شده به پیمانکار , متوجه کارفرما خواهد بود .
ماده ۴۲٫ پرداخت صورت وضعیت ها
کارفرما , صورت وضعیت های پیمانکار , موضوع مواد ۵۳ و ۵۷ را طبق پیوست ۵ ( نحوه پرداخت ) , در موقع مقرر به وی پرداخت می کند .
ماده ۴۳٫ بررسی به موقع مدارک تسلیمی پیمانکار (Sumbittals)
کارفرما , مدارک تسلیمی پیمانکار را که طبق برنامه زمانی موضوع بند ۳-۲-۲ , از طرف پیمانکار تحویل می شود , در موعد مقرر در برنامه رسیدگی و برحسب مورد , نظر خود را اعلام می کند .
ماده ۴۴٫ دریافت بیمه نامه ها
کارفرما , بیمه نامه های در تعهد خود , موضوع ۱۷ و بند ۶-۲ پیوست ۶ را , در موعد مقرر در برنامه زمانی موضوع بند ۱۳-۳ پیوست ۱۳ , تهیه می کند .
ماده ۴۵٫ صدور مجوزها
کارفرما , در زمان مناسب , با توجه به برنامه زمانی انجام تعهدات پیمانکار , مجوزهای لازم برای اجرای کارها به وسیله پیمانکار را صادر کرده , و یا در اخذ مجوزهای قانونی از سازمان های ذیربط , از جمله مجوزهای لازم برای ترخیص مصالح و تجهیزات وارداتی , اخذ روادید ورود , مجوز کار , پروانه اقامت و مجوز خروج برای کارکنان خارجی پیمانکار , اخذ گذرنامه و روادید برای کارکنان ایرانی پیمانکار همکاری لازم را به عمل می آورد .
ماده ۴۶٫ تسهیلات دوران ساختمان و نصب
کارفرما , براساس پیوست ۱۴ , ماشین آلات ساختمانی , آب , برق , بخار , گاز , تلفن و … هر نوع تسهیلات دیگر در تعهد خود را , در موعد مقرر در برنامه زمانی موضوع بند ۱۳-۳ پیوست ۱۳ , تأمین می کند .
ماده ۴۷٫ انجام به موقع کار , و تأمین مصالح و تجهیزات در تعهد کارفرما
کارفرما , نسبت به انجام کارهای در تعهد خود , از قبیل تأمین بخش هایی از دانش فنی پایه , خرید  لیسانس , طراحی , مهندسی , عملیات ساختمان و نصب , تأمین مصالح و تجهیزات , مواد اولیه و نیز آب , برق , بخار و سوخت (Utility) , و سایر مواد شیمیایی و کاتالیست مورد نیاز عملیات راه اندازی و آزمایش های عملکردی را که طبق پیوست ۱۳ , به عهده وی گذاشته شده است , براساس برنامه زمانی موضوع بند ۱۳-۳ پیوست ۱۳ , اقدام می کند .
هرگاه امکان تحویل بخشی از تجهیزات و یا مصالح مورد تعهد کارفرما در موعد مقرر , برای او میسر نباشد , مراتب در فاصله زمانی معقول , به پیمانکار ابلاغ می شود تا او نسبت به تجدید نظر در برنامه زمانی اقدام کند , به نحوی که تا حد ممکن , از تأخیر در اتمام کار جلوگیری شود .
ماده ۴۸٫ پرداخت حقوق و عوارض گمرکی
پرداخت هر نوع حقوق و عوارض گمرکی برای واردات مصالح و تجهیزات موضوع پیمان , به عهده کارفرماست , مگر آنکه در شرایط خصوصی , به نحو دیگری تصریح شده باشد .
در مورد حقوق و عوارض گمرکی برای واردات ماشین آلات ساختمانی و سایر وسایل پیمانکار , طبق شرایط خصوصی عمل می شود .

این مطلب را از دست ندهید:  نکات ریز و درشت درباره اجاره

تغییر در کارها
ماده ۴۹٫ تغییر در کارها
۴۹-۱- کارفرما , در چارچوب کلی موضوع پیمان , در هر زمانی در طول مدت پیمان تا پیش از تحویل موقت , می تواند کاهش , افزایش , حذف برخی از کارها و یا تغییر در مشخصات آنها را از پیمانکار بخواهد و پیمانکار موظف به انجام آنها , با رعایت سایر بندهای این ماده و مفاد پیمان است .
۴۹-۲- پیمانکار , می تواند برای افزایش کیفیت , بازدهی و یا ایمنی کارها , تغییراتی را در کارها به کارفرما پیشنهاد کند . کارفرما محق است این گونه تغییرات را قبول یا رد کند . عدم پذیرش تغییرات پیشنهادی پیمانکار از سوی کارفرما , رافع مسئولیت پیمانکار در اتمام و تحویل کارها طبق مشخصات فنی پیمان نیست .
۴۹-۳- با دریافت دستور و یا تأیید کارفرما , در انطباق با بندهای ۴۹-۱ و ۴۹-۲ , پیمانکار موظف است , تأثیر انجام تغییرات در هزینه و مدت پیمان را محاسبه و به کارفرما منعکس کند . هزینه تغییر کارها , براساس بند ۵۶-۲ محاسبه می شود . مبالغ کارهای افزایش یافته یا کاهش یافته , با احتساب تغییرات موضوع بند ۴۹-۶ ( به تنهایی ) , نباید بیش از بیست و پنج درصد مبلغ اولیه پیمان شود . در صورت دستور کارفرما به تغییراتی که منجر به کاهش بیش از ۲۵ درصد مبلغ پیمان شود , پیمانکار می تواند ضمن اتمام کارهای در دست اقدام , تقاضای خاتمه پیمان را طبق ماده ۶۹ , بنماید و یا کاهش یاد شده را بپذیرد . تغییرات مدت پیمان ناشی از تغییر کارها , براساس ماده ۶۴ , تعیین می شود .
۴۹-۴- انجام تغییرات کارهای موضوع بندهای ۴۹-۱ تا ۴۹-۳ , پس از صدور « دستور تغییرکار» که در آن , جزئیات کامل تغییر کار و هر نوع تغییر در قیمت و یا تغییر در مدت پیمان و سایر اصلاحات مورد نیاز برابر مفاد پیمان , درج شده است , تنظیم می شود و به امضای دوطرف   می رسد و به عنوان یکی از ضمایم پیمان محسوب می گردد .
۴۹-۵- هرگاه دو طرف در مورد تغییرات هزینه و مدت پیمان , ناشی از تغییر کارها , ظرف مدت معقولی که اجرای کارهای دیگری موضوع پیمان را دچار تأخیر نکند , به توافق نرسند , در این صورت کارفرما انجام و یا عدم انجام تغییرات توسط پیمانکار را به وی ابلاغ می کند . در صورت دستور کارفرما مبنی بر اجرای تغییرات , به رغم عدم وصول توافق در مورد هزینه و مدت , پیمانکار موظف به انجام تغییرات است و متعاقباً مذاکرات خود را با کارفرما برای حصول به توافق ادامه می دهد . در صورتی که ظرف مدت ۶۰ روز , کماکان دو طرف به توافق نهایی  نرسند , موارد طبق ماده ۷۵ , رسیدگی و تعیین تکلیف می شود . تا قبل از حل اختلاف , پرداخت به پیمانکار , طبق مبلغ تغییر یافته پیمان , براساس محاسبات کارفرما انجام می شود .
۴۹-۶- برای مواردی که بخشی از کارها براساس فهرست بها برآورد شده باشد , اختلاف مقادیر کارهای انجام شده طبق پیمان , در مقایسه با مقادیر اولیه ضمیمه پیمان , نیاز به صدور دستور تغییرکار موضوع بند ۴۹-۴ را ندارد و تغییرات مبلغ پیمان , بر اساس قیمت های فهرست بها با  رعایت سقف تعیین شده در بند ۴۹-۳ , تعیین می گردد.
۴۹-۷- تغییرات ناشی از قصور پیمانکار در انجام کارهای اصلی و مورد تعهد وی , تغییر کار تلقی نمی شود و پیمانکار موظف به انجام این گونه تغییرات پس از تأیید مشاور کارفرما , به هزینه خود و در مدت پیمان است .

مشاور کارفرما ,  بازرسی و کنترل کیفی کار
ماده ۵۰٫ مشاور کارفرما
۵۰-۱- کارفرما , « مهندس مشاور » موضوع ماده ۷ موافقت نامه را , به منظور استفاده از  خدمات فنی و مهندسی وی به کار گمارده است . حدود وظایف و اختیارات مهندس مشاور , در پیوست ۸ درج شده است . همچنین , کارفرما ممکن است خدمات تخصصی بازرس فنی بخش هایی از کارهای موضوع پیمان را به اشخاص یا مؤسسات فنی ذیصلاح واگذار کند , که زیر نظر مهندس مشاور , انجام وظیفه نمایند .
در صورتی که برخی از وظایف و یا اختیارات کارفرما مبنی بر تأیید , تصویب و یا اخذ تصمیم در موارد مختلف این شرایط عمومی , به مشاور کارفرما تفویض شده باشد , در آن صورت , پیمانکار موظف به ارجاع این موارد به مهندس مشاور است .
۵۰-۲- مشاور کارفرما برای انجام وظایف خود در بخش های مختلف کارهای ساخت و تأمین مصالح و تجهیزات , عملیات ساختمان و نصب , نمایندگانی را همراه با حدود وظایف و اختیارات وی تعیین می کند . مشاور کارفرما یا نمایندگان وی , مجاز به کاستن و یا سلب مسئولیت پیمانکار از انجام تعهدات او و یا صدور دستوراتی که منجر به افزایش مدت اجرای پیمان و یا مبلغ پیمان شود نیستند , مگر در مواردی که به صراحت در پیوست ۸ تعیین تکلیف شده باشد . ابلاغ معرفی نمایندگان مشاور کارفرما , باید برای پیمانکار ارسال شود و تا زمانی که پیمانکار رونوشت این گونه ابلاغ ها را دریافت نکرده است , دستورهای صادر شده از سوی نمایندگان مشاور کارفرما برای او معتبر نیست .
دستورالعمل ها , تصمیم ها و گواهینامه های صادر شده از سوی نماینده مشاور کارفرما به مثابه دستورهای داده شده به وسیله مشاور کارفرماست .
اگر پیمانکار نسبت به تصمیم ها و دستورهای نماینده مشاور کارفرما اعتراض داشته باشد , می تواند موارد را به مشاور کارفرما ارجاع کند , تا وی تصمیم نهایی را اتخاذ کرده و به پیمانکار ابلاغ نماید .
در صورتی که نماینده مشاور کارفرما به کیفیت برخی از کارهای ناقص اعتراضی نکرده باشد , مشاور کارفرما می تواند کار یا کارهای انجام شده را بازرسی کند و به پیمانکار دستور رفع نقص آن را بدهد .
۵۰-۳- کارفرما , می تواند در طول پیمان , مشاور کارفرما را تعویض کند . در این صورت ,  مشاور جدید کارفرما باید به همراه شرح وظایف وی , به پیمانکار معرفی شود .
ماده ۵۱ . بازرسی و کنترل کیفی کار
۵۱-۱- پیمانکار , موظف به تحویل برنامه های کنترل کیفی کارهای مهندسی , ساخت مصالح و تجهیزات , و عملیات ساختمان و نصب در تعهد خود , پیش از شروع هر بخش از کار , به مشاور کارفرماست .
این برنامه ها , حاوی سازمان کنترل کیفی پیمانکار , همچنین مراحل و روش های انجام آزمایش ها , بازرسی ها و سایر کنترل های لازم است , که پس از تأیید مشاور کارفرما ملاک عمل پیمانکار و مشاور کارفرما برای کنترل کیفی عملیات قرار می گیرد .
۵۱-۲- پیمانکار , موظف به انجام آزمایش ها و بازرسی های لازم کارها در محل تولید وساخت مصالح و تجهیزات و یا در محل اجرای کار ساختمان و نصب , طبق مفاد پیمان است .
هرگاه انجام آزمایش های اضافی نسبت به موارد پیش بینی شده در پیمان , از پیمانکار درخواست شود , پیمانکار موظف به انجام آنها است , مشروط بر آنکه هزینه اضافی انجام آزمایش ها به وی پرداخت شود .
۵۱-۳- نماینده مشاور کارفرما , می تواند در تمام مراحل آزمایش ها و بازرسی های فنی کارها , حضور یابد . پیمانکار , موظف به تأمین امکانات وتسهیلات و انجام هماهنگی های لازم , در محل تولید و ساخت مصالح و تجهیزات و یا در محل اجرای عملیات ساختمان و نصب , برای نماینده مشاور کارفرما است .
۵۱-۴- پیمانکار , موظف است حداقل دو هفته قبل از انجام آزمایش های مربوط به هر بخش از کارها , برنامه زمانی آنها را به منظور هماهنگی های لازم , برای حضور نماینده مشاور کارفرما تسلیم کند .
در صورت اعلام موافقت مشاور کارفرما با انجام آزمایش ها و بازرسی ها طبق برنامه زمانی بدون حضور نماینده وی , یا عدم حضور نماینده او در زمان تعیین شده بدون اطلاع قبلی , پیمانکار , آزمایش ها را انجام داده , گزارش های مربوط را به مشاور کارفرما تسلیم می کند .
۵۱-۵- هرگاه طبق آزمایش ها و بازرسی ها و یا با اعلام مشاور کارفرما , قسمتی از کار ناقص یا معیوب باشد , پیمانکار موظف به رفع نقص و اصلاح کار و انجام آزمایش ها و بازرسی های لازم در مورد کارهای اصلاح شده , به هزینه خود است.
در صورتی که پیمانکار ظرف مدت متعارفی پس از اعلام مشاور کارفرما , نسبت به رفع نقص اقدام نکند , کارفرما می تواند با اخطار قبلی به پیمانکار , نسبت به انجام اصلاحات و رفع نقایص , اقدام کرده , و هزینه های مربوط را با احتساب هزینه های بالاسری , به حساب بدهی پیمانکار منظور نماید .
۵۱-۶- هرگاه در نتیجه آزمایش ها و بازرسی ها , اشکال ها و نواقص مکرر در بخش یا بخش هایی از کارها مشاهده شود , که به نظر مشاور کارفرما ناشی از عدم به کارگیری نیروی انسانی ماهر , یا مصالح و تجهیزات نامرغوب , یا روش نامناسب , یا عدم به کارگیری تجهیزات ساختمانی مناسب برای کار باشد , مهندس مشاور می تواند دستور توقف اجرای آن بخش یا بخش های کار را , تا رفع عوامل اشکال ها از سوی پیمانکار , صادر کند . این موضوع , هیچ حقی را برای پیمانکار , به منظور ادعای هزینه اضافی و یا افزایش مدت پیمان ایجاد نمی کند .
۵۱-۷- پیمانکار , موظف است برای مواردی از کارها که نیاز به آزمایش و بازرسی و یا تأیید قبل از پوشیده شدن و یا مدفون شدن دارند , اجازه مشاور کارفرما را برای پوشاندن کار مورد نظر اخذ نموده , سپس اقدام کند . در غیر این صورت , با دستور مشاور مشاور , پیمانکار باید با هزینه خود , هر نوع پوشش انجام شده را از روی کار برداشته , آن را برای انجام آزمایش ها و بازرسی ها و سپس تأیید مشاور کارفرما , آشکار سازد .
۵۱-۸- بارگیری و حمل مصالح و تجهیزاتی که بنا بر سفارش پیمانکار , به وسیله سازندگان مورد تأیید کارفرما ساخته می شوند . تنها پس از بررسی مدارک بازرسی ساخت و کنترل   نهایی , و صدور مجوز حمل توسط بازرس فنی یا مشاور کارفرما , مجاز است .
۵۱-۹- در موارد ابهام در تفسیر و یا نتیجه گیری از آزمایش ها و بازرسی های فنی به عمل آمده پیمانکار و مشاور کارفرما , پس از کسب نظر مرجع فنی تعیین شده در شرایط خصوصی , ابهامات را رفع و کارها را بر آن اساس دنبال می کنند .

پرداخت های به پیمانکار ـ تغییرات مبلغ پیمان
ماده ۵۲٫ شمول مبلغ پیمان
مبلغ پیمان , عبارت از مبلغ درج شده در ماده ۳ موافقت نامه و تغییرات موضوع ماده ۵۶ است , که در برابر انجام تعهدات پیمانکار و به ترتیب درج شده در مواد بعدی , به پیمانکار پرداخت    می شود . مبلغ پیمان , از جمله شامل جبران هزینه های زیر , به منظور انجام کارهای موضوع پیمان به وسیله پیمانکار و نیز سود پیمانکار است .
۵۲-۱- هزینه نیروی انسانی مورد نیاز برای انجام بخش های مختلف کارهای ساخت , اجرا و ……. اعم از نیروهای مستقیم و نیروهای غیرمستقیم از قبیل عوامل مدیریتی مستقر در کارگاه و یا سایر محل های مرتبط با کار , که شامل دستمزد و تمام مزایای قانونی و سایر هزینه های مرتبط با استخدام و به کارگیری آنان است .
۵۲-۲- هزینه تهیه مصالح و تجهیزات و سایر موارد مورد نیاز , برای انجام کار و همنین تأمین لوازم یدکی طبق پیوست ۱۱ .
۵۲-۳- هزینه حمل و نقل و انبارداری تجهیزات و مصالح و لوازم یدکی و سایر موارد مورد نیاز اجرای کار .
۵۲-۴- هزینه خدمات فنی فروشندگان تجهیزات در کارگاه , در موارد لزوم .
۵۲-۵- هزینه های پرداختی به پیمانکاران دست دوم و مهندسان طراح و صاحبان لیسانس , به منظور انجام بخش هایی از کارهای طراحی , خرید لیسانس , ساختمان و نصب , آزمایش ها , بازرسی ها و سایر خدمات فنی و مهندسی .
۵۲-۶- هزینه کرایه ماشین آلات , تجهیزات و تأسیسات ساختمانی مورد نیاز اجرای کار .
۵۲-۷- هزینه انجام کارها , خدمات و تأمین مصالح و تجهیزات , از محل مبالغ مشروط .
۵۲-۸- هزینه های متفرقه دیگر , شامل :
۵۲-۸-۱- هزینه آموزش کارکنان کارفرما , طبق پیوست ۱۲ .
۵۲-۸-۲- هزینه مسافرت و نقل و انتقال کارکنان پیمانکار , در اجرای کارهای موضوع پیمان .
۵۲-۸-۳- هزینه های مرتبط با بارگیری , حمل , تخلیه , نصب و برچیدن انواع تأسیسات و  تجهیزات و ماشین آلات ساختمانی و ابزارآلات و مواد مصرفی مورد نیاز آنها .
۵۲-۸-۴- هزینه های مورد نیاز , برای احداث , نگهداری , حفاظت , بهره برداری و برچیدن محل اسکان موقت کارکنان در کارگاه و یا جاهای دیگر و دفاتر کار آنان و خدمات و سرویس های جاری مورد نیاز آنها .
۵۲-۸-۵- هزینه های مربوط به احداث تأسیسات موقت , از قبیل سیستم های تأمین آب , برق , تلفن , گاز , برای کارگاه و هزینه های جاری آنها .
۵۲-۸-۶- هزینه تهیه انواع ضمانت نامه ها و بیمه نامه ها .
۵۲-۸-۷- هزینه انواع مالیات ها و سایر عوارض قانونی , متعلق به پیمانکار , و مرتبط با پیمان .
۵۲-۸-۸- سایر هزینه هایی که طبق شرایط خصوصی , به عهده پیمانکار است .
ماده ۵۳٫ پرداخت های موقت
۵۳-۱- پرداخت های به پیمانکار , موضوع ماده ۴ موافقت نامه , براساس « جدول تفکیک مبلغ پیمان برای بخش های مختلف کار » موضوع پیوست ۱ و یا برحسب مورد , براساس فهرست مقادیر و بهای درج شده در بند ۵-۱ پیوست ۵ , صورت می گیرد .
۵۳-۲- به منظور تقویت بنیه مالی پیمانکار , و برای تأمین امکانات پیش نیاز اجرای کار , مبلغی به عنوان پیش پرداخت که میزان آن در پیوست ۵ مشخص می شود , در برابر دریافت ضمانت نامه معتبر و قابل قبول کارفرما , طبق ماده ۱۱ , به پیمانکار پرداخت می شود .
۵۳-۳- در پایان هر ماه و یا مقاطع زمانی تعیین شده در بند ۵-۲ پیوست ۵ , پیمانکار صورت وضعیت کارهای انجام شده تا آن تاریخ را , طبق کاربرگ هایی که با توافق مشاور کارفرما تنظیم می شود , تهیه و به مشاور کارفرما تسلیم می کند . به ضمیمه صورت وضعیت , تمام اسناد مثبته مورد نیاز , طبق مفاد پیمان تحویل می شود . پیمانکار , قیمت مصالح و تجهیزات حمل شده به محل کارگاه را , با ارائه اسناد مثبته حمل و بیمه حمل , و در صورت بدون عیب بودن آنها , و مدارک دال بر انتقال مالکیت آنها به کارفرما و عدم وجود مدعی برای آنها و پوشش بیمه ای برای آنها , در صورت وضعیت ها درج می کند. ارقام و مقادیر درج شده در صورت وضعیت های موقت و همچنین , پرداخت های مربوط به آنها جنبه موقت و غیرقطعی دارد , اما لازم است که  این مقادیر در مقایسه با مقادیر واقعی از دقت کافی برخوردار باشد , به نحوی که از بروز مشکلات و صرف وقت به هنگام رسیدگی به صورت وضعیت های موقت و قطعی , جلوگیری شود . مسئولیت تأخیر در رسیدگی به صورت وضعیت ها , ناشی از عدم اعمال موارد یاد شده , به عهده پیمانکار است .
۵۳-۴- مشاور کارفرما , صورت وضعیت دریافت شده را حداکثر ظرف ده روز , بررسی و در صورت وجود اشکال در آن , با تعیین دلایل و موارد اشکال , آن را برای اصلاح به پیمانکار عودت می دهد . در صورتی که صورت وضعیت دریافت شده , که باید ظرف مهلت تعیین شده بررسی شود , از طرف مشاور کارفرما قابل قبول تشخیص داده شود , برای کارفرما ارسال    می گردد و مراتب از سوی مشاور کارفرما به پیمانکار اطلاع داده می شود . کارفرما , ظرف مهلت بیست روز از تاریخ دریافت صورت وضعیت , مبلغ صورت وضعیت را به پیمانکار پرداخت می کند . هرگاه به هر دلیل , بررسی و تأیید کارفرما برای پرداخت بیش از ۲۰ روز به طول انجامد , کارفرما موافقت می کند که بنا به درخواست پیمانکار, هفتاد درصد مبلغ صورت وضعیت تأیید شده مشاور کارفرما را پس از کسر کسور مربوط , به طور علی الحساب به پیمانکار پرداخت نماید .
کارفرما , می تواند به منظور جلوگیری از ضرر و زیان وارده به خود و با توجه به انجام  آزمایش ها و بازرسی های بعدی و یا کسب اطلاعات و شواهد جدید در موارد زیر , از پرداخت تمام و یا قسمتی از صورت وضعیت خودداری کند و در صورت لزوم , پرداخت های قبلی را نیز به حساب بدهی پیمانکار منظور نماید .
۵۳-۴-۱- در مواردی که تمام یا بخشی از کارهای انجام شده دارای نقص بوده و یا کارهای تکمیل شده قبلی دچار صدمه شده و نیاز به اصلاح و یا جایگزینی داشته باشد .
۵۳-۴-۲- در صورتی که مبلغ پیمان به علت صدور دستور تغییر کارها کاهش یافته باشد , و این کاهش در صورت وضعیت های قبلی منظور نشده باشد .
۵۳-۴-۳- هرگاه به دلیل قصور پیمانکار در انجام اصلاحات لازم در کارها در زمان مقرر , کارفرما با توجه به بند ۵۱-۵ , رأساً اقدام به اصلاح کارهای معیوب کرده باشد .
۵۳-۴-۴- وقوع هریک از شرایطی که منجر به برکناری پیمانکار , طبق ماده ۶۸ شود .
۵۳-۴-۵- در صورت بروز هر نوع ادعا , از جمله هر نوع ادعای مالکیت علیه کارفرما , ناشی از عملکرد پیمانکار و به طور کلی اجرای پیمان .
۵۳-۵- پیمانکار تعهد می کند که با دریافت مبلغ هر صورت وضعیت , تمام کارها و مصالح و تجهیزات درج شده در آن صورت وضعیت , به تملک کارفرما درآمده و پیمانکار موظف به رفع هرگونه ادعا و اعتراض اشخاص ثالث , نسبت به آنهاست .
۵۳-۶- تأیید و پرداخت مبلغ صورت وضعیت ها به پیمانکار , از مسئولیت اصلی وی در انجام تعهداتش طبق پیمان نمی کاهد و به معنای تأیید کیفی یا کمی کارها توسط کارفرما نیست . پیمانکار موظف است کارها را تکمیل کرده , در صورت بروز هر نوع اشکال در کارهایی که صورت وضعیت آنها پرداخت شده است , نسبت به رفع عیب و یا جایگزینی آنها اقدام نماید .
۵۳-۷- از هریک از پرداخت های موقت به پیمانکار , مبالغ زیر کسر می شود :
۵۳-۷-۱- درصدی به عنوان تضمین حسن انجام کار کسر می شود و در حساب جداگانه ای نزد کارفرما نگهداری می گردد . درصد کسور حسن انجام کار که می تواند برای بخش های مختلف کار متفاوت باشد ولی مجموع مبلغ آن نباید بیش از ده درصد مبلغ پیمان باشد , در شرایط خصوصی پیمان مشخص می شود . در موارد مسکوت در شرایط خصوصی , این مبلغ ده درصد مبلغ صورت وضعیت هاست .
۵۳-۷-۲- سایر کسور از جمله موارد زیر است :
–    بیمه تأمین اجتماعی , طبق مقررات نافذ در زمان اجرای کار .
–    مالیات پیمان طبق مقررات نافذ در زمان اجرای کار .
–    پرداخت های علی الحساب به پیمانکار , و همچنین مبالغ مربوط به استهلاک پیش پرداخت.
–    هزینه کارهای انجام شده , و یا مصالح و تجهیزات یا تسهیلات واگذارشده از سوی کارفرما , که در زمره تعهدات پیمانکار است .
۵۳-۸- هرگاه کارفرما نتواند ظرف مدت مقرر در بند ۵۳-۴ , صورت وضعیت های پیمانکار را پرداخت کند , به تناسب مدت تأخیر در پرداخت های مربوط , مبلغی به عنوان جبران هزینه های اضافی پیمانکار در مدت تأخیر , که میزان آن در شرایط خصوصی مشخص می شود , به وی پرداخت می کند .
درصورت تأخیر پرداخت بیش از سه ماه از سوی کارفرما , پیمانکار می تواند با استناد ماده ۶۹ , خاتمه پیمان را درخواست کند .
ماده ۵۴٫ مبالغ مشروط                     (Provisional sum)
۵۴-۱- در صورتی که در بند ۳-۲-۴- موافقت نامه , مبلغی مشروط پیش بینی شده باشد , این مبلغ برای انجام کارها , خدمات , تأمین مصالح و تجهیزات , به شرح پیوست ۱۷ است که در صورت دستور کارفرما , کارهای مربوط به وسیله پیمانکار انجام می شود .
۵۴-۲- هر نوع پرداخت از محل مبلغ مشروط به تناسب کارها , خدمات یا تأمین مصالح و تجهیزات صورت می گیرد که با دستور کارفرما از پیمانکار درخواست شده باشد . درج مبلغ مشروط در پیمان , هیچ گونه تعهدی برای کارفرما در برابر پیمانکار ایجاد نمی کند .
۵۴-۳- نحوه پرداخت از مبالغ مشروط , به شرح زیر است :
۵۴-۳-۱- بهای انجام کارهایی که شامل تهیه مصالح و یا انجام خدمات به وسیله پیمانکار است , به روش تعیین شده در بند ۵۶-۲ , به پیمانکار پرداخت می شود .
۵۴-۳-۲- در مواردی که فقط تهیه و تأمین مصالح و تجهیزات از پیمانکار درخواست شود , قیمت واقعی پرداخت شده به وسیله پیمانکار , براساس اسناد مثبته , به علاوه درصدی به  عنوان  هزینه های بالاسری ( شامل سود پیمانکار ) که میزان آن در شرایط خصوصی تعیین شده است , به پیمانکار پرداخت می شود .
ماده ۵۵٫ پرداخت های ارزی
در صورتی که در ماده ۳ موافقت نامه , پرداخت بخشی از مبلغ پیمان به ارز خارجی تعیین شده باشد , نرخ تسعیر , و سایر ضوابط مربوط به این گونه پرداخت ها , طبق مفاد درج شده در شرایط خصوصی است .
ماده ۵۶٫ تغییرات در مبلغ پیمان
۵۶-۱- مبلغ پیمان فقط در شرایط زیر قابل تغییر است  :
۵۶-۱-۱- صدور دستور تغییر کار , که منجر به افزایش یا کاهش مبلغ پیمان شود .
۵۶-۱-۲- تغییر مقادیر کارهای انجام شده طبق مدارک پیمان , در مقایسه با مقادیر اولیه ضمیمه پیمان برای بخشی از پیمان , که براساس فهرست بها تنظیم شده باشد , موضوع بند ۴۹-۶ .
۵۶-۱-۳- کاهش مبلغ ناشی از خسارت تأخیر در اتمام به موقع کار , موضوع ماده ۵-۴    موافقت نامه .
۵۶-۱-۴- افزایش مبلغ ناشی از تسریع کار ,  در شرایط خصوصی .
۵۶-۱-۵- تغییر مبلغ ناشی از تعدیل در صورتی که در شرایط خصوصی برای جبران نوسان قیمت مصالح و تجهیزات , کرایه ماشین آلات ساختمانی , دستمزد نیروی انسانی , و …. تعدیل پیش بینی شده باشد , این تغییرات طبق روش پیش بینی شده در پیوست ۴ اعمال می گردد.
۵۶-۱-۶- کاهش مبلغ پیمان به دلیل قصور پیمانکار در اقدام به موقع برای اصلاح کارهای ناقص و انجام کار به وسیله کارفرما , موضوع بند ۵۱-۵ .
۵۶-۲- نحوه محاسبه تغییر مبلغ پیمان ناشی از تغییر کارها .
۵۶-۲-۱- در مواردی که فهرست بها طبق یکی از پیوست های ۲ ( برای بخشی از پیمان که براساس فهرست بها محاسبه می شود ) و یا  پیوست ۳ ( فهرست بهای واحد کارهای اضافی و یا نقصانی ) , ضمیمه پیمان باشد , و بهای کارهای اضافی و یا نقصانی در آنها موجود باشد , بر حسب مورد , از قیمت فهرست های یاد شده استفاده می شود .
۵۶-۲-۲- در مواردی که فهرست های یاد شده در بند ۵۶-۱-۱ ضمیمه پیمان نباشد , و یا بهای کارهای اضافی و یا نقصانی در آنها موجود نباشد , قیمت کارهای اضافی و یا نقصانی , به یکی از دو روش زیر محاسبه می شود :
– قیمت کارهای اضافی و یا نقصانی برحسب مورد , براساس نرخ عوامل ( نیروی انسانی و  ماشین آلات ) درج شده در پیوست ۲-۲ پیوست ۲ و ۳-۲ پیوست ۳ پیمان و مدارک مثبته خرید مصالح و تجهیزات , پس از منظور کردن هزینه های بالاسری ( شامل سود پیمانکار ) , محاسبه می شود .
– در صورت توافق دو طرف , قیمت کارهای اضافی و یا نقصانی , می تواند به صورت یک مبلغ مقطوع و یا ردیف های جدید فهرست بها , با رعایت سایر مفاد پیمان تعیین شود .
۵۶-۳- برای محاسبه تغییر مبلغ پیمان ناشی از تغییر احجام و مقادیر کار انجام شده طبق پیمان نسبت به برآورد اولیه , موضوع بند ۴۹-۶ ( برای مواردی که بخشی از پیمان بر اساس فهرست بها تنظیم شده باشد ) , مبلغ پیمان به تناسب حجم ها و مقادیر کارهای انجام شده طبق پیمان و براساس فهرست بهای ضمیمه پیمان , محاسبه می شود .
۵۶-۴- کاهش مبلغ پیمان به دلیل قصور پیمانکار در اقدام به موقع برای اصلاح کارهای ناقص و انجام کار به وسیله کارفرما , موضوع بند ۵۶-۱-۶ , برحسب مورد , طبق یکی از روش های تعیین شده در بند ۵۶-۲ , محاسبه می شود .
ماده ۵۷٫ صورت وضعیت قطعی
۵۷-۱- پس از انجام تحویل موقت طبق ماده ۶۰ , همچنین تحویل تمام اسناد و مدارک باقیمانده به کارفرما , از قبیل دستورالعمل های راه اندازی , راهبری و نگهداری تجهیزات , نقشه ها و مدارک فنی موضوع بند ۱۸-۲ پیوست ۱۸ , مدارک بازرسی و آزمایش تجهیزات و عملیات ساختمان و نصب , و مدارک مرتبط با بیمه نامه ها و ضمانت نامه و هر نوع سند و مدرک دیگری که در پیمان به آنها اشاره شده است , پیمانکار صورت وضعیت قطعی کارهای موضوع پیمان را تنظیم نموده و همراه مدارک زیر , تسلیم مشاور کارفرما می کند :
۵۷-۱-۱- هرگونه بیمه نامه لازم برای مصون نگهداشتن کارفرما از ادعای اشخاص ثالث , از زمان تحویل موقت به بعد , طبق شرایط خصوصی .
۵۷-۱-۲- مدارک دال بر حل و فصل هرگونه دعاوی , از جمله ادعای مالکیت اشخاص ثالث , در رابطه با اموال و حقوق موضوع پیمان .
پیمانکار همراه این مدارک , اقرارنامه ای را تنظیم می کند که طی آن , هرگونه حق تصرف و یا داشتن بدهی را در رابطه با پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان , خرید دانش فنی , مصالح و یا تجهیزات و سایر مطالباتی که ممکن است متوجه کارفرما شود , منتفی دانسته و نسبت به حل و فصل ادعاها و پرداخت های بدهی های خود , مهندسان طراح , پیمانکاران دست دوم و فروشندگان , توافق های لازم را با طرف های ذینفع به عمل آورده است .
۵۷-۲- در صورتی که به تشخیص کارفرما , پیمانکار تمام تعهدات قراردادی خود را طبق اسناد پیمان انجام داده باشد , و مدارک پیوست صورت وضعیت تعیین شده در بند ۵۷-۱ , کامل باشد , از سوی مشاور کارفرما , ظرف مدت ده روز , مراتب پذیرش و قبولی صورت وضعیت , برای بررسی و پرداخت , به ظرف همان مهلت به پیمانکار اعلام می شود تا وی نسبت به رفع نواقص و کارها و یا تکمیل اقدام کرده , و مجدداً صورت وضعیت را تسلیم نماید . پس از دریافت صورت وضعیت قابل قبول , و به همراه اسناد و مدارک لازم , مشاور کارفرما ظرف مدت ۶۰ روز صورت وضعیت مربوط را رسیدگی و تأیید نموده و به کارفرما تسلیم می کند . کارفرما ظرف ۶۰ روز از تاریخ دریافت صورت وضعیت , مبلغ صورت وضعیت قطعی را پس از کسر کسور مربوط , به پیمانکار پرداخت می کند و نسبت به آزادسازی تضمین حسن انجام کاروضمانت نامه انجام به ترتیب طبق بندهای ۱۴-۲ و ۱۴-۳ اقدام می نماید .  هرگاه کارفرما طلب پیمانکار را ظرف مهلت تعیین شده پرداخت نکند یا برای آزادسازی ضمانت نامه های پیمانکار اقدام ننماید , طبق بند ۵۳-۸ خسارت تأخیر پرداخت به پیمانکار تعلق می گیرد . هرگاه براساس صورت وضعیت قطعی , پیمانکار بدهکار شود , باید در مدت ۳۰ روز از تاریخ تأیید صورت وضعیت , طلب کارفرما را بپردازد واگر از این پرداخت استنکاف ورزد یا تأخیرکند , کارفرما حق دارد بدون انجام تشریفات قضایی , طلب خود را از محل سپرده ها و تضمین های موجود پیمانکار وصول نماید و اگر مبالغ آنها تکافو نکند , با رعایت قوانین جاری کشور از دیگر دارایی های او وصول کند .
۵۷-۳- در صورتی که کارهای موضوع پیمان , بدون قصور پیمانکار , دارای تأخیر قابل ملاحظه ای باشد , و پیشرفت کار پیمانکار به حدی رسیده باشد که مبلغ کارهای باقیمانده کمتر از کسور تضمین حسن انجام کار نزد کارفرما باشد , پیمانکار می تواند صورت وضعیت قطعی کارهای تحویل شده بدون نقص و تکمیل شده تا آن تاریخ را تنظیم نموده و به مشاور کارفرما تسلیم کند تا طبق این ماده مورد اقدام قرار گیرد . در این صورت , سایر تعهدات پیمانکار برای ادامه کارها به قوت خود باقی مانده , و قرارداد همچنان نافذ خواهد بود .
۵۷-۴- با تأیید صورت وضعیت قطعی از سوی دو طرف , پیمانکار , از هرگونه ادعایی علیه کارفرما در رابطه با پیمان , صرف نظر می کند , مگر در مورد ادعاهایی که قبل از تأیید صورت وضعیت قطعی مطرح کرده باشد , اما حل و فصل آن توسط دو طرف , به زمان های بعد موکول شده باشد .

مراحل تکمیل و تحویل کار
ماده ۵۸٫ تکمیل مکانیکی  (Mechanical Completion)  ۵۸-۱- پیمانکار , پس از اتمام مراحل ساختمان و نصب کار موضوع پیمان , و آماده شدن برای پیش راه اندازی (Precommissioning) , مراتب را همراه برنامه زمانی انجام آزمایش ها و عملیات پیش راه اندازی به مشاور کارفرما اطلاع داده و درخواست حضور نمایندگان کارفرما و مشاور کارفرما را در آزمایش ها و عملیات پیش راه اندازی و انجام تعهدات احتمالی کارفرما , طبق پیوست ۱۳ پیمان می نماید .
۵۸-۲- مشاور کارفرما پس از بازدید کامل کارها , حداکثر ظرف مدت هفت روز , فهرست نواقص احتمالی کارها را تهیه و به پیمانکار ابلاغ می کند . پیمانکار , طبق برنامه زمانی مورد تأیید مشاور کارفرما , نسبت به رفع نواقص اقدام کرده و مراتب را برای تأیید به وی اعلام می کند .
۵۸-۳- پس از تأیید مشاور کارفرما , مبنی بر آماده بودن کار برای پیش راه اندازی , عملیات  پیش راه اندازی طبق دستورالعمل ها و مشخصات فنی که قبلاً به تصویب و یا اطلاع کارفرما رسیده است , با حضور مشاور کارفرما و نمایندگان کارفرما , به وسیله پیمانکار انجام می شود . در خاتمه , پس از رفع نواقص اساسی اعلام شده از سوی مشاور کارفرما , گواهی تکمیل مکانیکی کارها و آمادگی واحد برای راه اندازی , به وسیله مشاور کارفرما صادر می گردد .
ماده ۵۹٫ راه اندازی و آزمایش عملکردی          ( Commissioning & pet Formance Test )
۵۹-۱- پس از صدور گواهی تکمیل مکانیکی , پیمانکار تعهدات کارفرما را برای راه اندازی , طبق پیوست ۱۳ درخواست می کند , و پس از هماهنگی به عمل آمده , عملیات راه اندازی طبق دستورالعمل های راه اندازی که قبلاً به تصویب کارفرما رسیده است , انجام می شود .
۵۹-۲- پس از راه اندازی و برقراری شرایط عملیاتی عادی و پایدار , پیمانکار مراتب را با کارفرما اطلاع داده و شروع آزمایش های عملکردی را درخواست می کند .
۵۹-۳- پس از تأیید کارفرما مبنی بر شروع آزمایش های عملکردی , آزمایش ها به ترتیب و طبق روش های درج شده در پیوست ۹ , به منظور دستیابی به عملکرد تعیین شده در این پیوست , انجام می شود .
۵۹-۴- در صورت عدم حصول تمام و یا برخی از شاخص های عملکردی و مصارف که ناشی از طراحی و مهندسی انجام شده از سوی کارفرما نباشد , طبق بند ۹-۳ پیوست ۹ , عمل می شود .
ماده ۶۰٫ تحویل موقت
۶۰-۱- پس از اتمام آزمایش های عملکردی موضوع ماده ۵۹ , و حصول شاخص های عملکردی و مصارف طبق بند ۹-۲ پیوست ۹ , و یا اجرای تمهیدات پیش بینی شده در بند ۹-۳ پیوست ۹ , پیمانکار درخواست تحویل موقت از کارفرما می کند . به همراه این درخواست , تمام مدارک مربوط به بازرسی ها و آزمایش های انجام شده و نقشه های طبق ساخت ( در صورتی که تا آن زمان تسلیم نشده باشد ) , باید از سوی پیمانکار تحویل شود .
۶۰-۲- مشاور کارفرما , پس از بازدید کامل کارها و حصول اطمینان از نبودن اشکال های اساسی در کار و آمادگی آن برای تحویل موقت , مراتب را به کارفرما اعلام می کند .
کارفرما , پس از اعلام مشاور کارفرما , تاریخی را که حداکثر ۱۵ روز از زمان درخواست پیمانکار برای تحویل موقت دیرتر نخواهد بود , برای حضور نمایندگان کارفرما , مشاور کارفرما و پیمانکار , در محل تعیین می نماید . نمایندگان کارفرما و مهندس مشاور , به اتفاق پیمانکار , در موعد مقرر در محل حاضر شده , ضمن بازدید از کارها نسبت به تنظیم صورت جلسه تحویل موقت ,  به همراه فهرست نواقص باقیمانده در کارها , اقدام می کنند .
پیمانکار , موظف است نواقص تعیین شده را طبق برنامه ای که در صورتجلسه تحویل موقت تعیین شده است . حداکثر تا قبل از تسلیم صورت وضعیت قطعی , برطرف کرده , سپس صدور گواهی رفع نقص را از مشاور کارفرما درخواست کند .
مشاور کارفرما , پس از بازدید و بازرسی های لازم و حصول اطمینان از رفع نواقص , گواهی رفع نقص را صادرکرده و پس از تأیید کارفرما , نسخه ای از آن را برای پیمانکار ارسال می دارد پرداخت صورت وضعیت قطعی پیمانکار , علاوه بر موارد درج شده در بند ۵۷-۱ , منوط به ارائه گواهی رفع نقص است .
۶۰-۳- تحویل موقت قسمت هایی از کار که طبق مشخصات فنی نیاز به راه اندازی وآزمایش های عملکردی , موضوع ماده ۵۹ , ندارند و آماده بهره برداری هستند , نیز به روش پیش بینی شده در بندهای ۶۰-۱ , ۶۰-۲ , انجام می شود .
۶۰-۴- تحویل موقت قسمت های مستقلی از کار , قبل از تحویل کل کار , در شرایط زیر مجاز است :
۶۰-۴-۱- در صورتی که برای تحویل قسمت های جداگانه کار و برنامه زمانی آنها در پیمان پیش بینی لازم شده باشد .
۶۰-۴-۲- در طول مدت پیمان , کارفرما نیاز به تحویل قسمت هایی از کار را قبل از تحویل کل کار داشته باشد . در این صورت , مراتب را به پیمانکار ابلاغ می کند و پیمانکار بررسی لازم را برای حصول اطمینان از عدم تداخل و یا ایجاد مشکل در سایر قسمت ها و عملکرد کل کار , به عمل آورده و موضوع , مورد توافق دو طرف قرار می گیرد . در هریک از این موارد , تحویل موقت قسمت های مورد نظر , به ترتیب بندهای ۶۰-۱ تا ۶۰-۳ انجام می شود .
۶۰-۵- پس از تحویل موقت عملیات موضوع پیمان , پیمانکار موظف است نسبت به برچیدن کارگاه ها , انبارها , دفترها و محل های اسکان موقت خود , خروج ماشین آلات ساختمانی , هرنوع مواد و مصالح متعلق به خود و هر نوع مواد زاید باقیمانده از برچیدن کارگاه ها و تأسیسات موقت خود , اقدام کند . هرگاه بخشی از مصالح مازاد , تأسیسات موقت و تجهیزات  ایجاد شده به وسیله پیمانکار , مورد نیاز کارفرما باشد , نحوه واگذاری آنها در شرایط خصوصی بیان می شود .
۶۰-۶- کارفرما , امکان دسترسی در حد متعارف را برای تعمیر و یا رفع عیب های مشخص شده در دوران مسئولیت رفع نقص , برای پیمانکار فراهم می کند .
ماده ۶۱٫ دوره مسئولیت رفع نقص
۶۱-۱- پس از تحویل موقت کارها به شرح ماده ۶۰ , هرگاه ظرف مدت حداقل یک سال و یا هر زمان طولانی تر دیگری که در شرایط خصوصی بیان شده باشد , هرنوع عیب و نقصی در کارهای در تعهد پیمانکار مشاهده شود , پیمانکار موظف است بلافاصله پس از دریافت دستور کارفرما , نسبت به رفع نقص , اصلاح و جایگزین نمودن کار معیوب و رفع آسیب های ناشی از آن به بخش های دیگر کار , به هزینه خود اقدام کند . مشروط بر آن که عیوب و نواقص , ناشی از نگهداری و یا بهره برداری نادرست کار , مغایر با مشخصات فنی و دستورالعمل های  بهره برداری و نگهداری از سوی کارفرما , نباشد .
۶۱-۲- پیمانکار , موظف است پس از انجام اصلاحات و یا تعویض و جایگزینی های لازم برای رفع عیب و نقص , آزمایش های لازم را برای حصول اطمینان از رفع عیب و اخذ تأیید کارفرما , به هزینه خود انجام دهد .
۶۱-۳- پس از رفع عیب هر قسمت از کار و تأیید کارفرما مبنی بر صحت انجام آنها , دوره مسئولیت رفع نقص آن قسمت از کار , از همان تاریخ شروع می شود .
۶۱-۴- هرگاه پیمانکار پس از ابلاغ دستور کارفرما مبنی بر رفع عیب و نقص کارها , طی مدت معقولی نسبت به رفع عیوب اقدام نکند , و یا در عمل نتواند عیوب را به نحوی صحیح رفع کند , کارفرما می تواند رأساً اقدام به رفع عیب نماید . در این صورت , پیمانکار موظف است ماشین آلات ساختمانی , مصالح و تجهیزات موجود در انبارهای خود را در اختیار کارفرما بگذارد . هزینه های انجام شده به وسیله کارفرما , با احتساب نیروهای غیرمستقیم و بالاسری های مربوط , به حساب بدهکاری پیمانکار منظور می شود .
ماده ۶۲٫ تحویل قطعی
در پایان دوره مسئولیت رفع نقص , موضوع ماده ۶۱ , پس از درخواست پیمانکار و بررسی و تأیید کارفرما , تاریخ و برنامه زمانی انجام آزمایش ها و یا بازدید , به همان نحو که در ماده ۶۰ بیان شده است , تعیین می شود و پس از بازدید از کارها , در صورت عدم مشاهده عیب و نقص درکارها , نسبت به تحویل قطعی کار اقدام می گردد . در صورت مشاهده عیب و نقص در کارها , مراتب به پیمانکار ابلاغ می شود , تا پس از رفع نواقص , تحویل قطعی شود .

تغییرات مدت پیمان , تأخیر , تعلیق , خاتمه پیمان
ماده ۶۳٫ زمان های پیمان
تاریخ شروع کارهای موضوع پیمان , تاریخ تعیین شده در بند ۵-۲ موافقت نامه است , و پیمانکار موظف به شروع کارها در این تاریخ است , به ترتیب تعیین شده در بند ۳-۲ این شرایط عمومی و تکمیل کار در مدت تعیین شده در بند ۵-۳ موافقت نامه .
هریک از مقاطع زمانی اصلی تعیین شده برای کارهای موضوع پیمان , مانند مدت پیمان از ارکان اصلی پیمان محسوب می شود .
ماده ۶۴٫ تغییرات مدت پیمان
۶۴-۱- تمدید مدت پیمان
تمام زمان ها و مدت های پیش بینی شده برای شروع و خاتمه و مقاطع اصلی کارها , تنها در صورت وقوع هریک از شرایط زیر , می توانند افزایش یابند .
۶۴-۱-۱- صدور دستور تغییر کار موضوع بند ۴۹-۴ , که منجر به افزایش مدت پیمان شود .
۶۴-۱-۲- عدم انجام برخی از تعهدات کارفرما مرتبط با کار موضوع ماده ۴۷ , با رعایت و ملاحظات پیش بینی شده در آن , که مانع از انجام به موقع کارهای موضوع پیمان و یا بخش هایی از آن شود .
۶۴-۱-۳- بروز شرایط قهری , موضوع ماده ۷۳
۶۴-۱-۴- تغییر قوانین و مقررات , که به طور مستقیم باعث تأخیر در انجام بخش هایی از کار شود .
۶۴-۱-۵- بروز شرایط جوی استثنایی مانع انجام کار .
۶۴-۱-۶- تصمیم کارفرما مبنی بر به کارگیری پیمانکاران دیگر درمحدوده کار پیمانکار , به شرح درج شده در بند ۳۸-۲ .
۶۴-۱-۷- تعلیق مدت پیمان , موضوع ماده ۶۵ .
۶۴-۱-۸- وقوع سایر عوامل و شرایط غیرقابل پیش بینی که ناشی از قصور پیمانکار نبوده و باعث تأخیر در اجرای کار شود .
در اثر هریک از شرایط یاد شده , پیمانکار درخواست تمدید پیمان را همراه با اسناد و مدارک مثبته به کارفرما تسلیم می کند , تا پس از بررسی کارفرما و توافق دو طرف , مدت تمدید مشخص وملاک عمل قرار گیرد و به تناسب , برنامه های زمانی کارهای باقیمانده , به وسیله پیمانکار اصلاح شده و مجموعه مدارک , ضمیمه پیمان گردد .
۶۴-۲- کاهش مدت پیمان
تمام زمان ها و مدت های پیش بینی شده در پیمان , در شرایط زیر می توانند کاهش یابند :
۶۴-۲-۱- صدور دستور تغییرکار , موضوع بند ۴۹-۴ ( تغییر در کارها ) , که منجر به کاهش مدت پیمان شود .
۶۴-۲-۲- کارفرما می تواند اتمام زودتر از برنامه زمانی پیمان را با در نظر گرفتن امکانات و توانایی های پیمانکار , درخواست کند , در این صورت , پیمانکار با بررسی شرایط مورد نظر کارفرما و با استفاده از قیمت های پیمان , سایر اسناد و مدارک لازم را تنظیم نموده , پیشنهاد خود را مبنی بر اضافه مبالغ احتمالی و امکانات مورد درخواست , به کارفرما تسلیم می‌کند .
۶۴-۲-۳- پس از توافق کارفرما و پیمانکار دایر بر کاهش مدت پیمان , براساس بندهای ۶۴-۲-۱ و ۶۴-۲-۲ , تاریخ جدید به عنوان تاریخ اتمام پیمان تعیین می شود . پیمانکار باید برنامه زمانی اجرای کارهای موضوع پیمان را , به تناسب شرایط و تاریخ جدید اتمام پیمان , مورد تجدیدنظر قرار داده , برای بررسی مشاور کارفرما و تأیید او , تسلیم کند . برنامه زمانی جدید پس از تصویب کارفرما , به پیمانکار ابلاغ می شود , و از آن پس , سایر مفاد پیمان , در مورد اتمام به هنگام کار , بر مبنای تاریخ جدید , نافذ خواهد بود . در صورت عدم تحقق کاهش مدت پیمان , در پایان مدت توافق شده موضوع این بند , اضافه مبلغ توافق شده پیمان به تناسب مدت کاهش نیافته , کاهش می یابد و پیمانکار از این بابت مشمول خسارت تأخیر نمی شود.
ماده ۶۵٫ تعلیق
۶۵-۱- کارفرما می تواند در طول مدت اجرای پیمان , دستور تعلیق قسمتی از کار و یا تمام کار را در یک نوبت و حداکثر برای مدت ۹۰ روز , صادر کند . در ابلاغیه کارفرما , باید تاریخ شروع تعلیق , مشخص شود . پیمانکار , موظف است پس از دریافت دستور کارفرما , اجرای آن قسمت از کار و یا کل کار را به حالت تعلیق درآورد . ظرف ۱۴ روز قبل از پایان این مدت , پیمانکار موضوع را برای اتخاذ تصمیم نهایی , به کارفرما منعکس می کند . هرگاه پس از ۱۴ روز از دریافت درخواست پیمانکار , دستور شروع مجدد کار از سوی کارفرما به پیمانکار صادر نشود , وی می تواند خاتمه پیمان را درخواست کند و یا قسمت متوقف شده کار را , از موضوع پیمان حذف نماید , که در این صورت , اقدام های متعاقب آن , طبق ماده ۶۷ انجام می شود . مدت تعلیق می تواند با توافق دو طرف , تمدید شود .
۶۵-۲- برنامه کار , تعیین شده تکلیف کارهای نیمه تمام , شرح وظایف , کارهای لازم و حداقل  ماشین آلات و نفرات مورد نیاز برای دوران تعلیق , از سوی کارفرما به پیمانکار ابلاغ می شود و پیمانکار , موظف به پیروی از آنهاست . از جمله , پیمانکار موظف به حفاظت از تجهیزات و نگهداری از آنها در کارگاه یا هر جای دیگر است . و نیز حراست از کارگاه و نگهداری از کارهای اجرا شده در شرایط ایمن , با اوست . در مورد تجهیزات و مصالحی که هنگام ابلاغ تعلیق از سوی کارفرما , در دست ساخت بوده اند , پیمانکار با نظر کارفرما نسبت به تکمیل ساخت آنها اقدام می کند .
۶۵-۳- نحوه محاسبه هزینه های ناشی از نگهداری کارها در دوران تعلیق , موضوع بند ۶۵-۲ , و همچنین سایر هزینه های ناشی از تعلیق , در شرایط خصوصی , بیان می شود .
۶۵-۴- در مواردی که توقف کار , ناشی از قصور پیمانکار در انجام کارها طبق مشخصات فنی و یا رعایت نکردن مقررات ایمنی و نیز شرایط نامناسب آب و هوایی باشد , و یا در برنامه زمانی منضم به پیمان پیش بینی شده باشد مشمول تعلیق موضوع بندهای ۶۵-۱ تا ۶۵-۳ نمی شود .
ماده ۶۶٫ تأخیر در اتمام به موقع کار
پیمانکار , موظف به انجام کارها , طبق برنامه زمانی منضم به پیمان و آخرین تجدیدنظرهای آن است . هرگاه در تاریخ تعیین شده در برنامه زمانی منضم به پیمان و یا آخرین تجدیدنظر آن , انجام کار یا قسمت های اصلی آن به پایان نرسیده باشد , کارفرما به پیمانکار اخطار می کند که حداکثر در طول مدت ۱۴ روز , کارها را به پایان برساند . پیمانکار , در طول این مدت باید نسبت به اتمام عملیات اقدام کند , و یا با ارسال اسناد و مدارک لازم تمدید مدت پیمان را طبق بند ۶۴-۱, درخواست نماید در صورت عدم اتمام کار در طول مدت یاد شده , یا عدم قبول دلایل وی از سوی کارفرما برای تمدید , پیمانکار ملزم به پرداخت خسارت تأخیر در کار , به میزان درج شده در شرایط خصوصی خواهد بود . حداکثر مبلغ خسارت نیز , در بند ۵-۴ موافقت نامه درج شده است .  تاریخ مبنای محاسبه تأخیرها , آخرین تاریخ تغییر یافته طبق بند ۶۴-۱ یا ۶۴-۲  است .
هرگاه تأخیر پیمانکار , بیشتر از حدی باشد که کارفرما را محق به دریافت حداکثر خسارت مشخص شده در موافقت نامه بنماید , کارفرما می تواند با اخطار قبلی , طبق ماده ۶۸ , پیمانکار را برکنار کند .
ماده ۶۷٫ خاتمه پیمان به درخواست کارفرما
کارفرما می تواند , بنا بر مصلحت خود و بدون اعلام دلیل , در هر مقطعی پیش از تکمیل کار , پیمان را خاتمه دهد . در این صورت , طی اعلامیه ای , مراتب را با مشخص کردن روز خاتمه پیمان , به پیمانکار اعلام می کند . در این اطلاعیه , تکلیف کارهایی که ناتمام ماندن آنها در شرایط روزصدور اطلاعیه موجب بروز خطر و یا زیان مسلمی است , به طور روشن مشخص می شود .
پس از دریافت اطلاعیه یاد شده , اقدام های زیر انجام می شود :
۶۷-۱- پیمانکار , از شروع هر نوع کار جدید , به غیر از تکمیل کارهای ناتمام که در اطلاعیه مشخص شده است , خودداری می کند . همچنین , اقدام های حفاظتی را که از سوی کارفرما تعیین شده است , برای کارهای انجام شده قبلی به اجرا در می‌آورد .
۶۷-۲- پیمانکار , موظف است تمام پیمان های خود را با فروشندگان و پیمانکاران دست دوم , با رعایت ماده ۶۷-۱ متوقف سازد , مگر آن دسته از پیمان های وی را که کارفرما خواستار ادامه آنها از طریق انتقال پیمان , به خود است . اسناد و مدارک مربوط به تدارک مصالح و تجهیزاتی را که در چارچوب برنامه زمانی موضوع بند ۳-۲-۱ , در مرحله سفارش خرید به سازندگان یا فروشندگان و یا سایر مراحل خرید و حمل , تا قبل از رسیدن به کارگاه هستند , و همچنین , سایر اسناد مربوط به تعهدات پیمانکار در برابر اشخاص ثالث و در ارتباط با پیمان , باید همراه اسناد مثبته مالی تحویل کارفرما شود .
تمام مصالح و تجهیزات پروژه که تاکنون در محل ساختمان و نصب به کار نرفته , اما به کارگاه حمل شده است براساس موازین پیمان و اسناد و مدارک پیوست آن , به وسیله پیمانکار تقویم شده , همراه اسناد و مدارک مثبته , تسلیم کارفرما می‌گردد .
۶۷-۳- کارفرما , آن قسمت از کارها را که ناتمام است , طبق ماده ۶۲ تحویل قطعی گرفته و آن قسمت از کارها را که کاملاً پایان یافته است ( و مراحل راه اندازی و آزمایش های عملکردی آن انجام شده است ) , طبق ماده ۶۰ تحویل موقت می گیرد. هر گاه معایبی در مورد کارهای ناتمام مشاهده شود , پیمانکار مکلف است به هزینه خود , در مدت لازم که با توافق کارفرما تعیین می شود , رفع عیب کند و سپس , به نحو یاد شده تحویل قطعی دهد .
۶۷-۴- پیمانکار , با هماهنگی کارفرما , نسبت به برچیدن آن بخش از تأسیسات موقت در محل کارگاه که مورد نیاز کارفرما نیست , اقدام کرده , و بخش های مورد نیاز کارفرما , با توافق دو طرف تقویم شده و همراه با اسناد و مدارک مربوط , تحویل کارفرما می گردد . همچنین , پیمانکار موظف به پاکسازی کارگاه از نخاله ها , مصالح مازاد و غیرقابل استفاده , ماشین آلات و تجهیزات ساختمانی خود است .
۶۷-۵- پیمانکار , موظف به تسویه حساب کامل با کارکنان خود در کارگاه و خاتمه کار آنان است .
۶۷-۶- پیمانکار موظف است تمام نقشه ها , مشخصات فنی و تمام اسناد و مدارکی را که توسط وی , فروشندگان , یا پیمانکاران دست دوم تهیه شده است , به کارفرما تحویل دهد .
۶۷-۷- پیمانکار , صورت وضعیت کارهای انجام شده را تا تاریخ ابلاغ خاتمه پیمان , تنظیم کرده و به مهندس مشاور تسلیم می کند . در این صورت وضعیت , هزینه های تقویم شده در بندهای ۶۷-۲ و ۶۷-۴ , نیز درج می شود .
همراه این صورت وضعیت , مدارک زیر به وسیله پیمانکار پیوست می شود :
–    هرگونه بیمه نامه لازم برای مصون نگهداشتن کارفرما در برابر ادعاهای اشخاص ثالث , از زمان تحویل موقت (برای بخش های تحویل موقت شده ) به بعد , طبق شرایط خصوصی .
–    مدارک دال بر حل و فصل هرگونه دعاوی , از جمله ادعای مالکیت اشخاص ثالث , در رابطه با کارهای موضوع پیمان , پیمانکار , به همراه این مدارک , اقرارنامه ای را تنظیم و به کارفرما تسلیم می کند که طی آن , هرگونه حق تصرف و یا داشتن بدهی را در رابطه با پرداخت و دستمزد کارکنان , خرید دانش فنی , مصالح و تجهیزات , و سایر مطالباتی که ممکن است متوجه کارفرما شود , منتفی دانسته و نسبت به حل و فصل ادعاها و پرداخت بدهی های خود , پیمانکاران دست دوم و فروشندگان , توافق های لازم را با طرف های ذینفع به عمل آورده است . و در این زمینه , تضمین های لازم را به کارفرما تسلیم خواهد کرد .
–    اسناد مثبته , مربوط به هزینه های موضوع بندهای ۶۷-۲ و ۶۷-۴ .
۶۷-۸- در صورتی که صورت وضعیت و اسناد و مدارک تحویل شده از سوی پیمانکار , موضوع بند ۶۷-۷ از ۶۷-۸  در صورت وضعیت و اسناد و مدارک تحویل شده از سوی پیمانکار , موضوع بند ۶۷-۸ از نظر مشاور کارفرما قابل قبول باشد , ظرف مدت حداکثر یک ماه , مراتب پذیرش کفایت مدارک و قبولی صورت وضعیت برای بررسی , به پیمانکار اعلام می شود . در غیر این صورت , ضمن استرداد آن , دلایل عدم پذیرش صورت وضعیت , ظرف همان مهلت قبلی به پیمانکار اعلام می گردد , تا وی نسبت به تکمیل مدارک اقدام کند و مجدداً صورت وضعیت را تسلیم نماید . پس از دریافت صورت وضعیت قابل قبول مشاور کارفرما , صورت وضعیت ظرف مدت ۱۵ روز به وسیله مشاور کارفرما و ۱۵ روز دیگر به وسیله کارفرما  بررسی , و مبلغ آن پس از کسر کسور مربوط به پیمانکار پرداخت می گردد .
۶۷-۹- با تأیید مبلغ صورت وضعیت قطعی از سوی دو طرف , پیمانکار از هرگونه ادعایی علیه کارفرما در ارتباط با پیمان صرف نظر می کند , مگر در مورد ادعاهایی که قبل از ابلاغ خاتمه پیمان مطرح کرده باشد , اما حل و فصل آن از سوی دو طرف , به زمان های بعد موکول شده باشد . هرگاه کارفرما در مدت ۱۵ روز از تاریخ تأیید صورت وضعیت , طلب پیمانکار را  پرداخت نکند , طبق بند ۵۳-۸ , خسارت تأخیر پرداخت به پیمانکار تعلق می گیرد .
۶۷-۱۰- ضمانت نامه انجام تعهدات و مبالغ حسن انجام کار , به تناسب بخش های تحویل موقت و قطعی شده کار , و براساس ماده ۱۴ آزاد و مسترد می شود .
ماده ۶۸٫ برکناری پیمانکار
۶۸-۱- وقوع هریک از شرایط زیر , می تواند باعث برکناری پیمانکار از تمام یا قسمتی از کارهای موضوع پیمان از سوی کارفرما شود , بدون آنکه از سایر اختیارات و حقوق کارفرما بکاهد .
۶۸-۱-۱- قصور مستمر پیمانکار در اجرای کارهای موضوع پیمان , طبق اسناد و مشخصات فنی پیمان که بدون آنکه محدود به آنها باشد , شامل موارد زیر خواهد بود :
–    قصور در انجام دادن به موقع کارهای فنی و مهندسی , عملیات ساختمان و نصب و تأمین عوامل مورد نیاز , به تناسب بخش های مختلف کار .
–    قصور در تأمین به موقع مصالح و تجهیزات , از نظر کمی و کیفی .
–    تأخیر در شروع و اتمام قسمت های مختلف کار و عقب ماندن از برنامه زمانی کارها , با توجه به ماده ۶۶ .
–    توقف تمام یا قسمتی از کار , بدون دلیل موجه یا به علت توقیف اموال پیمانکار از سوی محاکم قضایی .
۶۸-۱-۲- عدول بارز , یا نادیده انگاشتن برخی از مفاد پیمان .
۶۸-۱-۳- ورشکستگی یا انحلال شرکت پیمانکار که موجب توقف و یا کندی پیشرفت کار شود .
۶۸-۱-۴- واگذاری پیمان از سوی پیمانکار , به اشخاص ثالث .
۶۸-۱-۵- تأخیر مستمر در پرداخت دستمزد کارکنان از سوی پیمانکار , با توجه به بند ۲۷-۶ .
۶۸-۲- در صورتی که به علت هریک از عوامل یاد شده , کارفرما در نظر داشته باشد  پیمانکار را از تمام یا بخشی از کار برکنار کند , مراتب را با درج مواردی که به آنها استناد نموده است , به پیمانکار ابلاغ می کند .
پیمانکار , مکلف است ظرف مدت هفت روز از تاریخ دریافت ابلاغ کارفرما , در صورتی که دلایلی حاکی از عدم انطباق نظر کارفرما با موارد اعلام شده داشته باشد , مراتب را به اطلاع کارفرما برساند . اگر ظرف مهلت مقرر پاسخی از سوی پیمانکار نرسد , یا کارفرما دلایل اقامه شده را مردود بداند , کارفرما برحسب مورد , برکناری پیمانکار را از تمام یا بخشی از کار به وی ابلاغ می کند و بدون نیاز به انجام دادن تشریفات قضایی , به ترتیب مفاد این ماده , عمل می نماید .
۶۸-۲-۱- کارفرما , کارهای انجام شده , کارگاه ها , تأسیسات و ساختمان های موقت , مصالح و تجهیزات موجود در انبارهای کارگاه یا محل های دیگر , ماشین آلات ساختمانی پیمانکار و هر نوع تدارکات موجود در کارگاه را در اختیار می‌‌گیرد .
پیمانکار , با هماهنگی کارفرما , نسبت به برچیدن آن بخش از تأسیسات موقت در محل کارگاه , که مورد نیاز کارفرما نیست , اقدام می کند . و بخش های مورد نیاز کارفرما , با توافق دو طرف تقویم شده و همراه با اسناد و مدارک مربوط , تحویل کارفرما می گردد . همچنین , پیمانکار موظف به پاکسازی کارگاه از نخاله ها , مصالح مازاد و غیرقابل استفاده و تجهیزات ساختمانی خود است . ماشین آلات ساختمانی پیمانکار , که برای ادامه کارها توسط کارفرما مورد نیاز باشند , تا پایان کار در کارگاه باقی می ماند .
۶۸-۲-۲- با اطلاعیه قبلی کارفرما , پیمانکار حداکثر هفت روز , برای صورت برداری از کارهای انجام شده قبلی و سایر تجهیزات و تأسیسات یاد شده در بند ۶۸-۲-۱ , به اتفاق کارفرما در محل حضور می یابد . در صورت عدم حضور پیمانکار در موعد مقرر , کارفرما به منظور تأمین دلیل , با حضور نماینده دادگاه محل , مستقیماً نسبت به صورت برداری ها , اقدام می‌نماید .
۶۸-۲-۳- پیمانکار , موظف است تمام پیمان های خود را با مهندسان طراح , فروشندگان و پیمانکاران دست دوم , که کارفرما خواستار ادامه آنها نیست , با رعایت مفاد بندهای قبل , متوقف سازد . همچنین , اسناد و مدارک مربوط به تدارک تجهیزات و مصالحی را که در چارچوب برنامه زمانی طبق بند ۳-۲-۱,  در مرحله سفارش خرید به فروشندگان و یا سایر مراحل خرید و حمل تا قبل از رسیدن به کارگاه هستند را به کارفرما منتقل کند . همچنین , باید سایر اسناد مربوط به تعهدات خود را در برابر اشخاص ثالث و در رابطه با پیمان , همراه اسناد مثبته مالی , تحویل کارفرما دهد .
۶۸-۲-۴- پیمانکار , موظف است تمام نقشه ها , مشخصات فنی و اسناد و مدارکی را که توسط وی , مهندسان طراح , فروشندگان و پیمانکاران دست دوم تهیه شده اند , به کارفرما تحویل دهد .
۶۸-۲-۵- پس از انجام صورت برداری ها , مبالغ زیر محاسبه می شود :
–    بهای کارهای انجام شده طبق پیمان , تا زمان برکناری پیمانکار .
–    بهای تجهیزات و مصالح موجود در کارگاه , که طبق مشخصات فنی پیمان تأمین شده اند.
–    هزینه تأدیه شده از سوی پیمانکار , برای آن بخش از تجهیزات و مصالحی که پیمانکار در چارچوب برنامه زمانی تهیه شده طبق بند ۳-۲-۱ , در مرحله سفارش به خرید به سازندگان , فروشندگان , یا سایر مراحل خرید و حمل تا قبل از رسیدن به کارگاه هستند , و اسناد آنها تحویل کارفرما شده است .
–    هزینه احداث تأسیسات و کارگاه های موقت , پیمانکار , در صورتی که بخشی از آن در محاسبه هزینه مستقیم کارها , به شرح یاد شده منظورنشده و مورد نیاز کارفرما برای ادامه کارها باشد.
۶۸-۲-۶- صورت وضعیت قطعی کارهای انجام شده تا زمان برکناری پیمانکار , تهیه شده و  مابه التفاوت آن با پرداخت های قبلی به پیمانکار , مشخص می شود .
در صورتی که این مابه التفاوت مثبت باشد , رقم مابه التفاوت به حساب طلب پیمانکار منظور می گردد , و در صورت منفی بودن آن , رقم مابه التفاوت به حساب بدهی وی منظور می گردد .  ضمانت نامه انجام تعهدات , تا تاریخی که کارفرما تعیین می کند , به وسیله پیمانکار تمدید شده و  مبالغ تضمین حسن انجام کار یا ضمانت نامه معادل آن با توجه به ماده ۱۲ , نزد کارفرما باقی می ماند .
۶۸-۲-۷- کارفرما از طریق ارجاع کار به سایر پیمانکاران و یا سایر روش های متعارف , نسبت به تکمیل کاراقدام و هزینه های اتمام کار را با درنظر گرفتن هزینه های بالاسری خود ,  ثبت    می کند .
هرگاه مجموع هزینه انجام شده به وسیله کارفرما , برای تکمیل کار و رقم صورت وضعیت قطعی از رقم پیمان کمتر باشد , تفاوت آن به پیمانکار پرداخت می شود و با رعایت ماده ۱۴ ,  تضمین حسن انجام کار و ضمانت نامه انجام تعهدات پیمانکار, آزاد می گردد . در این حالت , ماشین آلات ساختمانی , مصالح اضافی و تأسیسات موقت تحویل پیمانکار می شود .
هرگاه مجموع هزینه انجام شده به وسیله کارفرما برای اتمام کار , و رقم صورت وضعیت   قطعی , از مبلغ پیمان بیشتر باشد , کسری مبلغ مورد نیاز برای اتمام کار , از محل مطالبات پیمانکار و از جمله ضمانت نامه انجام تعهدات و تضمین های حسن انجام کار وی , تأمین می شود . در صورتی که مطالبات و تضمین های پیمانکار برای این منظور کافی نباشد , و یا مانده حساب پیمانکار در صورت وضعیت قطعی منفی باشد , پیمانکار باید مابه التفاوت مربوط را به کارفرما تأدیه نماید . در صورت استنکاف پیمانکار از پرداخت بدهی خود , کارفرما طلب خود را با رعایت قوانین جاری کشور , از سایر دارایی های پیمانکار وصول می کند .
ماده ۶۹٫ خاتمه پیمان به درخواست پیمانکار
۶۹-۱- پیمانکار , در موارد زیر می تواند درخواست خاتمه پیمان را از کارفرما بنماید :
۶۹-۱-۱- تأخیر در پرداخت پیش پرداخت و یا صورت وضعیت های تأیید شده از سوی کارفرما به مدت ۹۰ روز از زمان پیش بینی شده در پیمان .
۶۹-۱-۲- تأخیر در تحویل زمین موضوع ماده ۴۰ , به مدت ۹۰ روز از زمان پیش بینی شده  در  پیمان , و یا تأخیر در تحویل قسمتی از زمین که باعث توقف اجرای بیش از ۲۵ درصد مبلغ  پیمان شود .
۶۹-۱-۳- تأخیر در انجام کار , و تأمین تسهیلات , مصالح و تجهیزات در تعهد کارفرما , موضوع مواد ۴۶ و ۴۷  , به نحوی که در اثر این تأخیرها به مدت ۹۰ روز متوالی , امکان انجام حداقل ۲۵ درصد از میزان کار پیش بینی شده برای این ماه ها , با رعایت مفاد ماده ۴۷ , برای پیمانکار فراهم نشود .
۶۹-۱-۴- افزایش یا کاهش مبلغ پیمان به میزان بیش از ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان , طبق قسمت آخر ماده ۴۹-۳ .
۶۹-۲- پس از دریافت درخواست پیمانکار , کارفرما در طول پانزده روز , پیمانکار را برای مذاکره و توافق در مورد ادامه کار , دعوت می کند . در صورتی که ۱۴ روز پس از دعوت کارفرما و تشکیل اولین جلسه مذاکره , دو طرف در مورد ادامه کار به توافق نرسند , به پیمان خاتمه داده می شود و اقدام های پس از آن , براساس ماده ۶۷ به اجرا گذاشته می شود .
۶۹-۳- تأخیر در تحویل باقیمانده اسناد و مدارک فنی موضوع ماده ۴۱ , طبق برنامه زمانی .
ماه ۷۰٫ خاتمه پیمان به علت وقوع حوادث قهری
در صورت وقوع حوادث قهری موضوع ماده ۷۳ , و ادامه آن به مدت بیش از ۱۸۰ روز , پیمان خاتمه یافته و اقدام های پس از آن , براساس ماده ۶۷ اجرا می شود .

خطرات و زیان های احتمالی و مسئولیت دو طرف پیمان
ماده ۷۱ . مسئولیت های کارفرما , در پذیرش ضررو زیان (Risks)
مسئولیت های کارفرما در پذیرش ضرر و زیان , به شرح زیر است :
۷۱-۱- وقوع شرایط قهری (Force major) , به شرح ماده ۷۳ .
۷۱-۲- بهره برداری و تصرف تمام یا قسمتی از کارها به وسیله کارفرما , یا اشخاص ثالث , و بروز خطراتی که ناشی از قصور پیمانکار نباشد .
۷۱-۳- وجود اشتباه در نقشه ها , مدارک فنی تهیه شده به وسیله کارفرما , یا اشتباه در اطلاعات مبنای طراحی تسلیم شده از سوی وی به پیمانکار , و یا تأخیر در تحویل آنها .
۷۱-۴- بروز زیان های ناشی از اجرای بخش هایی از کار , به وسیله کارفرما .
۷۱-۶- عدم اجرای تعهدات قراردادی به وسیله کارفرما , یا هریک از عوامل منتسب به وی .
۷۱-۷- تغییر در قوانین و مقررات داخلی , که به نحو بارزی منجر به افزایش هزینه , یا زمان اجرای کار شود .
ماده ۷۲٫ مسئولیت های پیمانکار , در پذیرش ضرر و زیان
مسئولیت های پیمانکار در پذیرش خطرات و ضرر و زیان , شامل تمام مسئولیت های درج شده در پیمان و پذیرش انواع خطرات و ضرر و زیان هاست , به جز آنچه که به عنوان مسئولیت های کارفرما , در ماده ۷۱ مشخص شده است . موارد زیر , در زمره خطرات پذیرفته شده از سوی پیمانکار هستند :
۷۲-۱- پیمانکار , مسئول مراقبت از تمام و یا هر بخش از کار , از تاریخ شروع کار تا تاریخ تحویل موقت , یا تاریخ خاتمه پیمان , موضوع ماده ۶۷ است . مسئولیت پیمانکار , از این تاریخ به بعد محدود به مسئولیت رفع نقص در دوره مسئولیت رفع نقص , موضوع ماده ۶۱ است .
۷۲-۲- جبران خسارت به اشخاص ثالث , و پاسخگویی به ادعاها : مسئولیت جبران هرگونه خسارت وارده به اشخاص ثالث , و یا ادعاهای آنها , در موارد مرتبط با موضوع پیمان , به عهده پیمانکار است و وی موظف به پاسخگویی وجبران خسارت ها و مصون نگهداشتن کارفرما از این گونه ادعاهاست و خسارت ها است .
۷۲-۳- با وجود انتقال مالکیت مصالح و تجهیزات به کارفرما از زمان بسته بندی و یا بارگیری , مسئولیت مراقبت از تمام تجهیزات و مصالح طبق بند ۷۲-۱ , به عهده پیمانکار است .
ماده ۷۳٫ وقوع حوادث قهری
۷۳-۱- حوادث قهری به معنی بروز هرگونه شرایطی خارج از اختیار کارفرما و پیمانکار , به رغم پیش بینی تمهیدات لازم و معقول توسط دو طرف است , که ادامه کار را غیرممکن کند . حوادث قهری از جمله , شامل موارد زیر است , بی آنکه محدود به آنها باشد :
۷۳-۱-۱- جنگ , اعم از اعلام شده یا نشده , یا اشغال به وسیله بیگانگان .
۷۳-۱-۲- شورش , انقلاب , یا کودتای نظامی , یا جنگ داخلی .
۷۳-۱-۳- تشعشعات هسته ای , یا نشت سایر مواد رادیواکتیو و سمی .
۷۳-۱-۴- اعتصاب های عمومی کارگری , به استثنای مواردی که تنها محدود به کارکنان پیمانکار باشد .
۷۳-۱-۵- شیوع بیماری های واگیردار .
۷۳-۱-۶- زلزله , سیل و طغیان های غیرعادی ( با توجه به آمارهای موجود و به رغم پیش بینی تمهیدات لازم , به تناسب اطلاعات موجود از سوی پیمانکار ) , آتش سوزی های دامنه دار و غیرقابل کنترل .
۷۳-۲- عدم انجام تعهدات قراردادی توسط هریک از دو طرف به علت بروز شرایط قهری , به منزله قصور یا نقض پیمان تلقی نمی شود . همچنین , هیچ یک از دو طرف , مسئول خسارت هایی که طرف دیگر در نتیجه عدم اجرا و یا تأخیر در اجرای تعهدات خود ناشی از شرایط قهری ,   دیده است , نخواهد بود .
۷۳-۳- هرگاه به نظر هریک از دو طرف پیمان , شرایط قهری پیش آمده باشد , که باعث وقفه و عدم امکان اجرای تعهدات قراردادی از سوی وی شود , بی درنگ مراتب را به طرف دیگر اطلاع می دهد .
۷۳-۴- پیمانکار , موظف است حداکثر کوشش خود را برای اتمام کارهایی که در شرایط قهری رها کردن آنها منجر به زیان جدی به آنهامی شود , و همچنین بخش هایی از کار را که در شرایط قهری قرار ندارد , به کار بندد و سایر اقدام های لازم را برای انتقال مصالح , کالاها و تجهیزات نصب نشده و ماشین آلات ساختمانی به محل های مطمئن و ایمن , معمول دارد , کارفرما نیز , باید تمام امکانات موجود خود را درحد متعارف برای تسریع در این امر , در اختیار پیمانکار   قرار دهد .
در صورتی که پیمانکار در اجرای این کارها , متحمل هزینه های اضافی شود , هزینه های  مربوط , پس از تأیید کارفرما پرداخت می شود .
۷۳-۵- در مورد خسارت های وارده به کارها و اموال در نتیجه بروز شرایط قهری , به ترتیب زیر عمل می شود :
۷۳-۵-۱- هرگاه خسارت وارده به کارهای موضوع پیمان , مشمول بیمه موضوع ماده ۱۵ باشد , جبران خسارت های وارده به کارفرما و همچنین هزینه کارهای انجام شده به وسیله پیمانکار , که بهای آنها پرداخت نشده است , از محل بیمه تأمین می‌شود .
۷۳-۵-۲- هرگاه خسارت وارده به کارهای موضوع پیمان , مشمول بیمه نبوده و یا میزان آن برای جبران خسارت وارده کافی نباشد , جبران خسارت به عهده کارفرماست , مشروط بر آنکه پیمانکار تعهدات خود را در مورد تهیه بیمه نامه ها , به ترتیب درج شده در مواد ۱۵ و ۱۶ , انجام داده باشد .
۷۳-۶- جبران خسارت وارده به ماشین آلات و ابزار پیمانکار , به عهده پیمانکار است .
۷۳-۷- پس از رفع شرایط قهری , پیمانکار مکلف است با ابلاغ کارفرما , اجرای کارها را بی درنگ آغاز کند . در این صورت , تمدید مناسبی از سوی پیمانکار پیشنهاد می شود , که پس از بررسی و تصویب کارفرما , به پیمانکار ابلاغ می شود . هرگاه شرایط قهری بیش از ۱۸۰ روز ادامه یابد و توافقی بین دو طرف برای تمدید این مهلت صورت نگیرد , به پیمان خاتمه داده شده و اقدام های پس از آن , طبق ماده ۶۷ انجام می شود .
ماده ۷۴٫ حد مسئولیت پیمانکار
۷۴-۱- حداکثر مسئولیت پیمانکار در برابر کارفرما (Maximum Liability) معادل مبلغ درج شده در ماده ۶ موافقت نامه است
۷۴-۲- به غیر از آنچه که به عنوان خسارت تأخیر در اتمام به موقع کار , موضوع ماده ۴۷ آمده است , هیچ یک از دو طرف پیمانکار در برابر طرف دیگر , در مورد خسارت های غیرمستقیم از قبیل عدم النفع , عدم استفاده و بهره برداری , عدم انعقاد پیمان های جدید و مانند اینها که ممکن است متحمل شود , مسئول نیست .

حل اختلاف , اقامتگاه قانونی , قانون حاکم
ماده ۷۵ . حل اختلاف
دو طرف , باید نهایت کوشش خود را برای حل اختلاف بین خود در رابطه با این پیمان , به طور دوستانه به کار برند .
هرگونه اختلاف ناشی از این پیمان را که نتوان به صورت دوستانه بین دو طرف حل و فصل  کرد , به هیأتی متشکل از نماینده وزیر یا بالاترین مقام کشوری سازمان کارفرما ( در مورد کارفرماهایی که تابع هیچ یک از وزارتخانه ها نیستند ) و نمایندگان دو طرف پیمان , ارجاع می شود . در صورتی که نسبت به مورد اختلاف توافق حاصل نشود , موضوع باید در
دادگاه های صالحه ایران , حل و فصل گردد .
ماده ۷۶٫ اقامتگاه قانونی
اقامتگاه قانونی کارفرما و پیمانکار , همان است که در موافقت نامه نوشته شده است . در صورتی که یکی از دو طرف , محل قانونی خود را تغییر دهد , باید نشانی جدید خود را دست کم ۱۵ روز پیش از تاریخ تغییر , به طرف دیگر اطلاع دهد . تا وقتی که نشانی جدید به طرف دیگر اعلام  نشده است , مکاتبه به نشانی قبلی ارسال می شود و دریافت شده تلقی می گردد .
ماده ۷۷٫ قوانین و مقررات حاکم بر پیمان
قوانین و مقررات حاکم بر این پیمان , تنها قوانین و مقررات کشور جمهوری اسلامی ایران است .

نماینده کارفرما                                 نماینده پیمانکار
نام و نام خانوادگی                                 نام و نام خانوادگی
امضا                                        امضا

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin

همکاری با گروه وکلای یاسا، تجربه ای زیبا در زمینه تحقق عدالت در هر ابعادی برای من بوده است.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *