به اجرا گذاشتن مهریه حق زن است. این جمله ای است که همیشه می شنویم. این جمله جدی می شود، زمانی که زن و شوهر در زندگی مشترک خود سازگاری نداشته باشند.

معمولا زن به دنبال وصول مهریه خود به عنوان حق وی و مرد به دنبال تقسیط و یا نپرداختن مهریه هستند. معمولا مهریه مبالغ بالایی می باشد از این رو چالش ها و مشکلات زیادی نیز همیشه به دنبال خانم ها و آقایان در زندگی مشترک پدید می آید.

به مجرد عقد، زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید. به عبارت دیگر، زن به مجرد ازدواج حق مطالبه مهریه را خواهد داشت ولی تقدس کانون خانواده و وعایت مصالح و توان مالی طرف قرارداد را نیز باید در نظر گرفت.

اگر به اجرا گذاشتن مهریه وجه رایج باشد، متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایرانی تعیین می گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد.

طبق قانون جدید، سقف مهریه یکصد و ده سکه طرح جدید اعلام شده است.

پس دوحالت پیش می آید

 1. به اجرا گذاشتن مهریه کمتر از ۱۱۰ سکه است که در اینصورت یاید تمامی مهریه پرداخت شود، در غیر اینصورت برابر قانون رفتار خواهد شد. و یا مهریه دقیقا ۱۱۰ سکه است که باید تمامی مهریه پرداخت شود (طبق ماده ۲ قانون محکومیت های مالی کسانی که برای پرداخت ۱۱۰ سکه اقدام نکنند، راهی زندان می گردند.)
 2. به اجرا گذاشتن مهریه بیش از ۱۱۰ سکه تعیین شده باشدکه در این وضعیت، در ابتدا باید ۱۱۰ سکه مطابق قانون پرداخت گردد. (در صورت امتناع از پرداخت مهریه، مطابق ماده ۲ محکومیت های مالی زندان در انتظار فرد خاطی است.) سپس دادگاه تمکن مالی فرد را بررسی کرده و مطابق وضعیت مالی و تمکن وی تصمیم گیری خواهد کرد.

در صورتی که زوجه برای وصول مهریه به داگاه صالح دادخواست به اجرا گذاشتن مهریه تقدیم نماید، هزینه دادرسی به میزان بهای خواسته بر اساس مهرالمسمی با زوجه است و در صورت صدور حکم به نفع وی، زوج علاوه بر پرداخت مهریه طبق ضوابط این آیین نامه مسول پرداخت هزینه دادرسی به مقدار مهر المسمی و ابطال تمبر به میزان مابه التفاوت خواهد بود.

همچنین در صورتی که زوجه برای انجام اقدامات قانونی خود به وکیل دادگستری نیز وکالت داده باشد، هزینه وکیل نیز از زوج قابل مطاله است. برای تادیه تمام یا قسمتی از مهریه می تواند مدت یا اقساطی قرار داد. در صورتی که مرد توانایی پرداخت مهریه را نداشته باشد، می تواند درخواست اعسار و تقسیط بدهد. مهسر کسی است که واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مالش قادر به پرداخت بدهی اش نیست.

تقدیم دادخواست اعسار مانع بازداشت محکوم علیه نمی شود. اگر محکومیت بدهکار دین باشد، در ذمه مدیون باشد دادگاه در اجرای حکم خود، مستثنیات دین را منظور می کند، یعنی اموالی که از بدهکار نمی توان توقیف کرد و به فروش رساند و از آن طریق طلب محکوم له را وصول کرد، مستثنی می گردد.

مانند مسکن، ماشین و اثاث مورد نیاز

در درخواست اعسار در هر مرحله ای پذیرفته می شود.محکوم علیه با تقدیم دادخواست اعسار یا تقسیط به دادگاه بدوی که به دعوی اصلی رسیدگی کرده تقاضای صدور حکم می کند. دادگاهبه ادعای او خارج از نوبت رسیدگی می کند و در صورت اثبات اعسار چنانچه در بازداشت باشد بلافاصله آزاد می شود و اگر هنوز بازداشت نشده باشد به زندان معرفی نخواهد شد.

از آنجایی که دعوای اعسار از جمله دعاوی غیر مالی محسوب می شود و قابل تجدید نظر است و لذا تا قبل از قطعیت، حکم صادره قابلیت استناد ندارد.

باید برای هر صورت حکم اعسار شامل همه آن محکومیت ها می شود. با فوت معسر ورثه نمی توانند از حکم اعسار او استفاده نمایند، زیرا حکم اعسار اثر شخصی دارد و اگر خود ورثه معسر باشند، باید دادخواست جداگانه بدهند.

اعسار حالت ثابتی نیست چه بسا فردی در لحظه ای معسر و در لحظه دیگر معسر نباشد. از این رو صدور حکم به رد درخواست اعسار یا تقسیط مانعی برای پذیرش دوباره این درخواست نیست.

اگر بدهکار قبل از توقیق اموال با قصد فرار از ادای دین مال خودش را به دیگری منتقل کند، این عمل جرم بوده و در برابر طلبکار قابل استناد نیست.

من خانمی هستم

 1. در عقد هستم و قصد جدایی از همسرم را دارم، مهریه خود را چه کنم؟
  زمانی که دادخواست طلاق از طرف زوجه بوده و شروط ۱۲ گانه ضمن عقد را دارا نباشد تنها می تواند با بخشش مالی به زوجه (معمولا مالی که بخشیده می شود مهریه است) و اثبات کراهت و عسر و حرج خود برای طلاق خلع اقدام نماید.
 2. قصد ادامه زندگی دارم اما مهریه خود را لازم دارم چه کنم؟
  مطالبه مهریه از جانب زوجه ارتباطی به دعوای طلاق ندارد و هر زمان که بخواهد می تواند آن را مطالبه نماید.
 3. در دوران عقد هستم و باکره، قصد جدایی دارم، چه مقدار از مهریه ام را می توانم بگیرم؟
  در صورتیکه دخولی صورت نگرفته باشد و باکره باشید (معاینه پزشکی قانونی) پرداخت نصف مهریه برای مرد اجباری خواهد بود.
 4. قصد گرفتن مهریه خود را دارم، آیا میتوانم اموال همسرم را توقیف کنم؟
  طبق ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی  مستثنیات دین صرفاً شامل موارد زیر است:

  1. الف ـ منزل مسکونی که عرفاً در شأن محکومٌ‌علیه در حالت اعسار او باشد.
  2. ب ـ اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکومٌ‌علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.
  3. ج ـ آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم‌ٌعلیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می‌شود.
  4. د- کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها
  5. هـ ـ وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه‌وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است.
  6. وـ تلفن مورد نیاز مدیون
  7. زـ مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می‌شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره‌بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد.
   تبصره۱ـ چنانچه منزل مسکونی محکومٌ‌علیه بیش از نیاز و شأن عرفی او در حالت اعسارش بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد و مشارٌالیه حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجراءکننده رأی نباشد به تقاضای محکومٌ‌له به‌وسیله مرجع اجراءکننده حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی، صرف تأدیه دیون محکوم‌ٌعلیه خواهد شد.
 5. قصد گرفتن مهریه خود را دارم، همسرم هیچ مالی ندارد آیا میتوانم از اموال پدرش مهریه ام را بگیرم؟
  مهریه حق زن است و پرداخت این حق به عهده مرد می باشد. پدر ایشان هیچگونه مسئولیتی در قبال پرداخت ندارد.
 6. آیا عدم تمکین من در مهریه ام تاثیری دارد؟
  عدم تمکین زن ارتباطی به مهریه ندارد و اثبات عدم تمکین زن تنها مانع دریافت نفقه می شود.
 7. قبل از ازدواج به همسرم دست نوشته ای مبنی بر بخشش مهریه داده ام، در حال حاضر چه کنم؟
  دست نوشته قبل از ازدواج هیچ ارزش و اعتبار قانونی ندارد.
 8. قصد گرفتن مهریه خود را دارم، چطور همسرم را ممنوع الخروج کنم؟
  بله می توانید قبل از خارج از همسر خود از کشور بوسیله درخواست مهریه همسر خود را ممنوع الخروج کنید.

من آقایی هستم

به اجرا گذاشتن مهریه

 1. قصد طلاق همسر خود را دارم، مهریه وی زیاد است، آن را چگونه پرداخت کنم؟
  می توانید بصورت اقساط پرداخت کنید.
 2. قصد طلاق همسر خود را دارم، آیا اموال من (خانه و ماشین و …) بابت مهریه توقیف می شود؟
  بستگی به اموال شما دارد، مثلا خودرو شما توقیف می شود اما خانه شما به در حدی باشد که از نظر ارزشی خیلی زیاد نباشد امکان توقیف ان وجود ندارد. همچنین اموال دیگر مانند زمین، مغازه و .. به جز پول پیش توقیف می شود.
 3. قصد طلاق همسر خود را دارم، می توانم به کل مهریه ندهم؟
  خیر. هیچ راهی ندارد و شما باید مهریه را پرداخت کنید. اما امکان تقسیط آن وجود دارد.
 4. همسرم را طلاق دادم، اما امکان پرداخت اقساط مهریه همسرم را ندارم، چه کنم؟
  در صورتی که بخشی از اقساط مهریه را پرداخت کرده باشید و وضعیت مالیتان به گونه ای تغییر کرده است که امکان پرداخت مابقی اقساط را ندارید، می توانید درخواست تقسیط بیشتر مهریه را بدهید.
 5. قصد ازدواج دارم، مهریه عندالاستطاعه بهتر است یا عندالمطالبه؟
  به اجرا گذاشتن مهریه و عندالمطالبه بودن آن به این معنی است که به محض امضای عقدنامه، زن اگر بخواهد می‌تواند با مراجعه به محاکم و دادگاه‌های خانواده یا مراجعه به اجرای ثبت کل مهر یا قسمتی از مهریه را مطالبه نماید و در این نوع از مهریه بار اثبات عدم توانایی پرداخت به عهده زوج می باشد اما عندالاستطاعه بودن به این معنی است که زن زمانی می‌تواند مهریه خودش را مطالبه کند و مرد را ملزم به پرداخت آن کند که استطاعت پرداخت مهریه را به عهده زوج ببیند یعنی مرد توان پرداخت داشته باشد، اگر توان پرداخت نداشته باشد زن حق مطالبه نخواهد داشت به عبارتی بار اثبات داشتن توانایی مالی به عهده زوجه می باشد.
 6. قصد طلاق همسر خود را دارم، مهریه همسرم بیشتر از ۱۱۰ سکه است چطور ۱۱۰ سکه پرداخت کنم؟
  تمام مهریه ای که در عقدنامه ذکر شده است  از جانب زوجه قابل مطالبه بوده اما طبق ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکّه تمام بهارآزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده (۲) قانون اجرای محکومیت‌های مالی چنانچه به اجرا گذاشتن مهریه ، بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط توان مالی زوج ملاک پرداخت است.
 7. همسرم به اجرا گذاشتن مهریه اقدام کرده،‌ چه زمانی درخواست اقساط نمایم؟
  زوج می تواند در صورت عدم توانایی مالی بعد از قطعی شدن حکم و یا بعد از صدور اجراییه دادخواست اعسار داده و با اثبات این امر با استناد به شهادت شهود و فیش حقوقی قاضی برای ایشان اقساط تعیین می کند. تعیین میزان اقساط و پیش قسط مهریه صرفا به عهده قاضی پرونده می باشد که بر حسب درآمد زوج تعیین می شود.

مراحل وصول و یا به اجرا گذاشتن مهریه

 1. شما نیاز به وقت مشاوره حضوری با وکیل متخصص در امور خانواده دارید تا مدارک خود را تحویل ایشان دهید. (برای دریافت وقت با شماره تلفن ۸۷۱۳۲ تماس حاصل فرمایید)
 2. پس از گرفتن وقت حضوری با وکیل مدارک زیر را تکمیل و به همراه داشته باشید.
  1. اصل سند ازدواج
  2. اصل شناسنامه
  3. کپی کارت ملی
 3. در این مرحله مدارک تحویل وکیل شده و وکالت به وکیل اعطا می شود.
 4. حضور وکیل در جلسات دادگاه و صدور حکم مبنی بر محکومیت زوج به پرداخت مهریه.
 • عالی
 • خوب
 • متوسط
 • ضعیف
درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
3.7 (56 رای)
امتیاز نظرات 0 (0 امتیاز دهی)

 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • linkedin
 • linkedin

۵۹ نظر

 1. من قصد دارم مهریه ام را بگیرم بخاطر اینکه همسرم نفقه بهم نمیده چیکارکنم

 2. سه ساله ازدواج کردم.همسرم خارج از ایرانه .من هم قرار بود برم اما تا امروز من اینجا تنهام و پدرم عهده مخارجمو دارن الان بعد۳ سال ایشون نه جواب زنگ میدن و نه پیام.من میخوام مهرمو بگیرم چحوری باید اقدام کنم؟ایا میتونم کاری کنم؟ایشون ایران نیستن

  • سلام .اگر همسر شما يا پدرش أموالي در ايران دارد ،با مراجعه به دادگاه خانواده و حضور ٢شاهد ميتواني مهريه خودت را به اجرا در اوري .

   • اموال پدر همسر شما قابل توقیف نیست و فقط باید نسبت به توقیف اموال زوج اقدام کنید.

 3. سلام من ۷ سال با نامزدم‌ دوست بودم. بعد ۷ سال ازدواج کردیم الان ۲ سال هست نامزدیم.هی دعوامون میشه و باهم‌ بگو مگو داریم. دیگه به اخر خط رسیدم دیگه از دستش کم مونده خودکشی کنم خیلی عوض شده خیلی توروخدا بگین من چیکار کنم چطور از دستش خلاص بشم

 4. مهریه ام را به اجرا گذاشته ام دادگاه سنوات باز خریدی شوهرم را توقیف کرد ولی سازمان مورد نظر مبلغ زیادی از آن را به بهانه های مختلف کسر کرده (مثلاً بدهی شوهرم).آیا این کارشان قانونی است.

 5. من یکسالونیمه عقد کردم حالامیخوام طلاق بگیرم تودادگاه اگه بگم مهریه مو میخوام بهم میرسه؟!چهارده تاشم عندالمطالبس

 6. چهارساله جدا شدم. مهریه ام و دادگاه قسطی کردن سه ماه یه سکه الان یک ساله بهم سکه نمیده دادگاه هم جوابی نمیدن دراین شرایط تکلیف چیه

  • باید الزام ایشان را به ایفای تعهد و پرداخت اقساط بخواهید .

 7. تقدم درخواست از طرف زوج یا زوجه تاثیری در مراحل طلاق و پرداخت مهریه دارد؟؟

 8. در چه شرایطی مهریه به زن تعلق نمی‌گیرد؟
  بهترین روش برای ثبت دادخواست مهریه چیست؟ ب گونه ای ک مرد امکان عدم پرداخت مهریه و فرار از وظیفه پرداخت مهریه نداشته باشد.

 9. اسمش اینه زن مهریش پشتیبانشه وگرنه این مردا فقط میپیچدنن یا گم و گور میشن یاتودادگاه نمیان مازنا کلا بدبختبم شوهرمون خیانت میکنه بریم دادگه بگیم خیانت کرده طلاق میخوام قاضی میگ پاشوبرو توخونت میخنده اینه وضعه قانون ما

 10. ۱۲ساله ازدواج کردم دو پسر دوقلو ۴.۵دارم همسرم بچه دوست نداشت از زمانی که به دنیا امدن خیلی اذیت کرد حالا میخواهم ازش جدا شم هم مشکل حضانت دارم هم می خواهم مهریه هم رو بکیرم تو بیمارستان روانی هم بستری شده وهم قرص می خوره میتونم هم حضانت بکیرم هم مهریه

 11. با سلام
  مهریه خانمم بیش از ۱۱۰ سکه و عندالمطالبه می باشد و من توان پرداخت آن ۱۱۰ سکه را هم ندارم. آیا می شود به صورت اقساط آن ۱۱۰ سکه و بیشتر رو پرداخت کنم. متشکر

 12. قصددارم مهریه ام اجرابزارم.فقط ۵۰ سکه وارد سند شده و سه دانگ منزل مسکونی وکالت به اسم زدن.ایا برای گرفتن سکه میتونم اقدام کنم یا میتونه ادعا کنه از سهم خونه میزان سکه پرداخت کرده

 13. سلام ببخشید من یکساله که عقد کردم و همسرم تا تقی به توقی میخوره میگ جدا شیم و تا من قبول میکنم ک جداشیم اون کنار میکشه و میگ تو برو درخواست طلاق بده،من چجوری اقدام کنم و آیا بخام اقدام ب جدایی کنم محکوم میشم؟

  • پیشنهاد میشود که برای مطالبه مهریه و نفقه اقدام کنید و شما باید برای طلاق یکی از شروط ضمن عقد را داشته باشید.

 14. سلام ,من مهریه ام رو به اجرا گذاشتم ولی بعد چندروز التماس شوهرم میخام برگردم,الان بااین شرایط من دیگه نمیتونم بعدها مهریه ام رو بگیرم بااین بهانه که الان برگشتم به خونم

 15. سلام
  خانممو برده بودم خونه پدرشوهر مهمونی، مادر خانمم بایه دعوای ساختگی نگذاشت بیاد، الآن ۶ماهه، آیا من عدم تمکین روثابت کنم، دیگه خانمم حق طلاق نداری؟

 16. سلام واخسته نباشید
  آخرین رای دادگاه برای عدم تمکین چیست و چقدر طول میکشه؟ ممنون ازراهنمایی قبلی

  • ممکن است حدودا چهار یا پنج ماه زمان خواهد برد و یا بیشتر. زمان دقیقی را نمیتوان تعیین کرد.

 17. سلام
  رای دادگاه درصورت ثابت شدن اتهام دروغین چیست؟ممنون

 18. سلام
  آیا زن میتونه طلاق نگیرد،مهریه روبه اجرا بگذارد وسرزندگیش هم نیاد؟،اون موقع تکلیف مرد چی هست؟
  باتشکر

  • بله در این صورت مرد نیز میتواند عدم تمکین زن را اثبات کند و برای ازدواج مجدد اقدام نماید.

 19. سلام ، خانم بنده ۲۵۰ سکه به اجرا گذاشته ، من ۱۶۰ میلیون پرداختم ، تمام لوازم منزل رو برده ، سکه های سر عقد هم برده ، تنها دارایی من ماشینی است که آن هم توقیف کرده . آیا میتوان ماشین رو از مستثنیات دین دانست و آزادش کرد ؟ ۱۶۰ میلیون در دادگاه تبدیل به ۳۷ سکه شده . ماشین برام بسیار مهمه ( سوناتا ۲۰۰۹ هست که ۷ سال پیش خریدمش ) ممنون میشم راهنمایی بفرمایید . تشکر

  • خیر خودرو جزء مستثنیات دین نمیباشد و قابل توقیف میباشد.

  • سلام من الان سه سال عقدکردم اما متاسفانه به خاطردخالت های بیجا خانواده همسرم زندگی مونو دارن بهم میریزن همسرم قبلاخیلی خوب بود میادپیش من خیلی خوبه میره خونشون پرش میکنند متاسفانه شوهرم دهن بین این مشکل منو ازارمیده بریم سرخونه زندگی مون پیش خودم باشه خیلی عوض میشه خانواده همسرم وضع مالی خوبی ندارن وبرادرشوهرم داره کمک شون میکنه برادرشوهرم دکتر دندان پزشکی هستش وضع مالیش خوبه من مهریه ام ۷۲ سکه تمام بهارازادی هستش عندالمطالبه ایا همسرم میتونه مهریه اموبده تااخر یانه چه جوری و اینکه پدرشوهرم داره هی حرفای نامربوط میزنه میگه اگه شوهرت هم بخوادباهت زندگی کنه من اجازه نمیدم بایدطلاق بگیرید میخوام بدونم کدوم قانونی هست که پدربرای پسرتصمیممم میگیره وحرف میزنه اگه همسرم طلاق بخواد من نخوام ایا بدون من میتونه طلاق بگیره هی دارن مارومیترسونند تهدید میکنند من زندگی مودوست دارم همسرم دوست دارم همسرم منودوست داره میشه یه راهنمایی درست جلوی پام بذارید درمورد مهریه اممم منوراهنمایی کنید ممنون میشم منتظرم

 20. سلام ، میخواستم بدونم از کجا متوجه ممنوالخروجی بابت مهریه بشیم ، ازاداره گذرنامه و سایت ثبت اسناد و املاک استعلام شد ممنوع الخروج نبودم ! اما نامه ثبت رو دیدم که هستم ! ولی میگن باید از پلیس فرودگاه امام سوال کرد تا مطمئن شد . نظر شما رو میخواستم بدونم .
  متشکرم

  • همسرتان میتوانند از طریق صدور اجرائیه از طریق اداره ثبت شما را ممنوع الخروج کنند.

   • ممنون از پاسخ شما ، ولی چرا در خود سامانه استعلام ثبت و استعلام از خود اداره گذرنامه ، ( در حالی که نامه ممنوع الخروجی خودم را از اداره ثبت دیده ام ! ) ممنوع الخروج نیستم ؟!!

 21. سلام و عرض ادب خدمت شما. همسرم در اطراف تهران خانه ای دارد که ارزش آن حدودا ۴۰۰ میلیون است و تنها خانه ای است که به نام خودشه. آیا میتونم آن را در خصوص وصول مهرم توقیف کنم؟

 22. سلام من فقط با درخواست مهریه میخوام همسرم بترسونم بعدم برگردم سر زندگیم و مهریم نگیرم آیا باید در ابتدای شکایت یک بیستم از مهریمو بدم به دادگاه؟! لطفا راهنماییم کنید بهترین روش چیه ما هیچ پولی نداریم نمیخوامم بعدش همسرم به دردسر بیفته برای هزینه دادگاه

  • برای دادخواست مطالبه مهریه باید هزینه دادرسی پرداخت شود.

 23. من نامزد بودم که اقدام به جدایی گرفتم الان مهریه ام به مرحله اجرا رسیده و مقدار مهریه تایید و تثبیت شده من میتونم الان حکم جلب براش بگیرم تا اقدام به پرداخت کنه؟

 24. ایا میشه مهریه رابه اجرا گذاشت بعد از مدتی لغو کرد

 25. سلام من زنم بدون اجازه از خونه رفته الان یکماه و میخواد طلاق بگیره مهریه اش هم ۲۱۴ سکه من باید چکار کنم

 26. سلام من چطوری میتونم مهریمو به اجرا بزارم ؟کجا برم و چطوری

 27. با سلام
  من میخوام مهریه اجرا بذارم
  ولی قبلا به اجبار پدرشوهرم یک نامه مبنی بر اینکه اگر ترک منزل کنم مهریه بهم تعلق نگیرد،امضا کردم
  آیا این نامه ارزش قانونی دارد؟
  می تواند مهریه ام را ندهد؟

 28. هرگز با زن ایرانی ازدواج نکنید

 29. سلام من مهریه خودرازطریق دادگاه اقدام نمودم وبدون اینکه بخشی راکسرکنم ازطریق ثبت بابت ۵۰عددسکه همسرم راممنوع الخروج نمودم ورای دادگاه برتقسیط مهریه قطعی شده حال همسرم قصد ابطال اجراییه ثبت رادارد چکارمیتوانم انجام بدم که موفق نشود وممنوع الخروج بماند چون درپرداخت تقسیط هم معوقه ندارد.ممنونم

 30. من ام اس دارم و سالهاست از طرف همسرم میشنوم ک می‌خواد ازم جدا بشه و طلاق بگیره و از طرفی هم اذیتم میکنه و خودش اصلا اقدامی نمیکنه ک از نظر مالی چیزی بهم تعلق نگیره. الان من بعد ده سال خستگی میخوام مهریه ام ک ۴۰۰ تا سکه اس بزارم اجرا. سه دنگ خونه به اسم منه و خودشم علاوه بر سه دنگ یه ماشین داره. توافق نمیکنه برای سه دنگ باقی به جای مهریه و حالا من چطور میتونم سه دنگ باقی رو ازش بگیرم؟!

 31. سلام وقتی ماشین برای مهریه توقیف می شود آیا به پارکینگ منتقل شده و از طریق مزایده یا مناقصه به فروش می رسد؟

 32. سلام من الان سه سال عقدکردم اما متاسفانه به خاطردخالت های بیجا خانواده همسرم زندگی مونو دارن بهم میریزن همسرم قبلاخیلی خوب بود میادپیش من خیلی خوبه میره خونشون پرش میکنند متاسفانه شوهرم دهن بین این مشکل منو ازارمیده بریم سرخونه زندگی مون پیش خودم باشه خیلی عوض میشه خانواده همسرم وضع مالی خوبی ندارن وبرادرشوهرم داره کمک شون میکنه برادرشوهرم دکتر دندان پزشکی هستش وضع مالیش خوبه من مهریه ام ۷۲ سکه تمام بهارازادی هستش عندالمطالبه ایا همسرم میتونه مهریه اموبده تااخر یانه چه جوری و اینکه پدرشوهرم داره هی حرفای نامربوط میزنه میگه اگه شوهرت هم بخوادباهت زندگی کنه من اجازه نمیدم بایدطلاق بگیرید میخوام بدونم کدوم قانونی هست که پدربرای پسرتصمیممم میگیره وحرف میزنه اگه همسرم طلاق بخواد من نخوام ایا بدون من میتونه طلاق بگیره هی دارن مارومیترسونند تهدید میکنند من زندگی مودوست دارم همسرم دوست دارم همسرم منودوست داره میشه یه راهنمایی درست جلوی پام بذارید درمورد مهریه اممم منوراهنمایی کنید ممنون میشم منتظرم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

درحال ارسال