مثال ۱

شرکت فرزانگان در سال ۱۳۶۳، به‌منظور اجراء طرح تولید کاغذ صنعتى تأسیس گردیده است.

اطلاعات مالى ذیل در ارتباط با فعالیت‌هاى شرکت در دست مى‌باشد:

۱. منابع ریالى مصرف‌شده در طرح مزبور تا سال ۱۳۷۲ به‌شرح ذیل بوده است:

ارقام: به میلیون ریال
سال ۶۳ ۶۴ ۶۵ ۶۶ ۶۷
وجوه ۶ ۲۱۹/۱ ۱۷/۷ ۲۸ ۵۸/۸
سال ۶۸ ۶۹ ۷۰ ۷۱ ۷۲
وجوه ۲۰۷/۳ ۵۸۴/۵ ۴۸۰۸ ۶۶۲۳/۲ ۷۸۷۰/۸

۲. مجموعه ارز مصرفى طرح تولید کاغذ تا پایان سال ۱۳۷۲ به‌شرح ذیل بوده است

ارقام: میلیون معادل ریالى
دلار مصرف شده به نرخ دولتى ۳۰/۷ ۲۱۴۹
مارک ” ” رقابتى ۱/۷ ۶۸۰
ارز تخصیصى به نرخ دولتى (دلار) ۴/۷ ۳۲۹

۳۱۵۸

۳. به استناد گزارش توجیهى فنی، مالى و اقتصادى طرح مزبور ارقام ذیل استخراج شده است

ارقام: به میلیون ریال
سال ظرفیت تولیدى ـ تن بازده نقدى ارزش فعلى
۷۳ ۱۵،۰۰۰ ۶۵۳۰/۸ ۵۴۴۰/۲
۷۴ ۱۵،۰۰۰ ۷۰۲۵ ۴۸۷۵/۲
۷۵ ۱۵،۰۰۰ ۷۶۶۷/۱ ۴۴۳۹/۳
۷۶ ۱۵،۰۰۰ ۸۴۱۲/۷ ۴۰۵۴/۹
۷۷ ۱۵،۰۰۰ ۹۴۲۷/۴ ۳۷۸۹/۸
۷۸ ۱۵،۰۰۰ ۱۰،۲۰۲/۸ ۳۴۱۸
۷۹ ۱۵،۰۰۰ ۱۰،۹۳۷/۴ ۳۰۵۱/۵
۸۰ ۱۵،۰۰۰ ۱۱،۶۶۱/۸ ۲۷۱۷/۲
۸۱ ۱۵،۰۰۰ ۱۲،۳۷۲/۵ ۲۴۰۰/۳
۸۲ ۱۵،۰۰۰ ۱۳،۰۶۰ ۲۱،۲۱۵/۷
جمع ارزش فعلى درآمدهاى نقدى طرح

۳۶۳۰۲/۴

بررسى ارزش پایه سهام شرکت فرزانگان

ارزش جایگزینى

به‌منظور برآورد ارزش پایه جایگزینى شرکت فوق‌الذکر، وجوه صرف‌شده در اموال شرکت و همچنین ارزهاى مصرفى شرکت با نرخ‌هاى تخصیصى مورد بررسی، براساس رشد قیمت‌ها و نرخ‌هاى تورم عمده‌فروشى بانک مرکزی، درصد تغییر سالیانه شاخص بهاء عمده‌فروشى کالا در مناطق شهرى و همچنین احتساب مابه‌التفاوت معادل ریالى ارزهاى مصرفى با نرخ شناور بانک مرکزی، تعدیلات لازم به‌شرح این به‌عمل مى‌آید:

۱. وجوه ریالى صرف‌شده شرکت از تاریخ شروع اجراء طرح و احتساب رشد قیمت‌ها به‌شرح زیر مى‌باشد:

ارقام: به میلیون ریال
وجوه صرف‌شده نرخ تورم (درصد) رشد تورمى
سال ۶۳ ۶ ــ ۳۳
سال ۶۴ ۲۱۹/۱ ۷/۳ ۱۱۲۸
سال ۶۵ ۱۷/۷ ۲۵/۲ ۶۹
سال ۶۶ ۲۸ ۲۹/۷ ۷۸
سال ۶۷ ۵۸/۸ ۲۲ ۱۲۴
سال ۶۸ ۲۰۷/۳ ۱۸/۴ ۳۳۶
سال ۶۹ ۵۸۴/۸ ۲۳/۹ ۶۵۲
سال ۷۰ ۴۸۰۸ ۲۶/۶ ۳۲۲۸
سال ۷۱ ۶،۶۲۳/۲ ۳۳/۴ ۱۶۷۶
سال ۷۲ ۷،۸۷۰/۸ ۲۵/۳ ــ

۲۰،۴۲۳/۴

درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
0 (0 رای)
امتیاز نظرات 0 (0 امتیاز دهی)

  • facebook
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

درحال ارسال