ترکه اتباع خارجه و اصول قانون ماده ۳۷۵ برای ترکه اتباع ایرانی

ترکه اتباع خارجه

ماده ۳۳۷- جز آنچه در این فصل ذکر می‌شود مهر و موم برداشتن مهر و موم و تحریر و اداره ترکه اتباع خارجه به همان طریقی خواهد بود که مطابق این قانون برای ترکه اتباع ایران مقرر است.
ماده ۳۳۸- هر گاه تبعه خارجه در ایران یا در خارجه فوت شود و در ایران دارای مالی باشد دادرس دادگاه بخش محلی که مال متوفی در آنجا واقع است به درخواست هر ذی نفع یا به درخواست کنسول دولت متبوع متوفی به حفظ و تصفیه امر ترکه اقدام می‌نماید و در صورتی که متوفی وارث یا قائم مقام در ایرانند.

در هزینه ترکه اتباع خارجه

ماده ۳۷۵- هزینه رسیدگی به امور حسبی منحصر به موارد زیر بوده و در هر مورد موقع درخواست پانصد ریال گرفته می‌شود:

 1. درخواست تسلیم اموال غائب به ورثه.
 2. درخواست حکم موت فرضی.
 3. درخواست پژوهش از رد درخواست حکم موت فرضی.
 4. درخواست مهر و موم ترکه.
 5. درخواست برداشتن مهر و موم ترکه.
 6. درخواست تحریر ترکه.
 7. درخواست تصفیه ترکه.
 8. درخواست تقسیم ترکه.
 9. درخواست تصدیق انحصار وراثت.

ماده ۳۷۶- درخواست‌هائی که دادستان از دادگاه می‌نماید و همچنین اقداماتی که دادگاه بدون درخواست مکلف به انجام آن است، هزینه ندارد.
ماده ۳۷۷- هزینه آگهی تصدیق انحصار وراثت از درخواست کننده گرفته می‌شود و هزینه حفظ و اداره ترکه و تحریر و تصفیه و تقسیم ترکه از ترکه برداشته می‌شود.
ماده ۳۷۸- وزیر دادگستری مجاز است آئین نامه‌های لازم برای اجرای این قانون را تهیه و به موقع اجرا بگذارد.

این مطلب را از دست ندهید:  کفالت چیست و اطلاعات مفیدی در مورد بررسی کفالت مطلق و موقت
 • facebook
 • googleplus
 • twitter
 • linkedin
 • linkedin
 • linkedin

همکاری با گروه وکلای یاسا، تجربه ای زیبا در زمینه تحقق عدالت در هر ابعادی برای من بوده است.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره حقوقی رایگاندرخواست مشاوره