• صفحه خانگی
 • >
 • قضایی
 • >
 • تعرفه خدمات قضایی وجدول کامل هزینه‌ های دادرسی بر اساس قانون بودجه

ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت

شرح درآمد خدمات قضایی

مبلغ مصوب

بند ۱

در تعرفه خدمات قضایی هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از نود ویک روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی باشد

از نهصد هزار ریال ( ۰۰۰ر۹۰۰)  ریال تا   سیزده میلیون ریال( ۰۰۰ر۰۰۰ر۱۳)ریال

بند۲

هر گاه حداکثر مجازات بیش از نود و یک روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد و به اختیار دادگاه جزای نقدی مورد حکم واقع شود

از نهصد  هزار ریال ( ۰۰۰ر۹۰۰) ریال تا   چهل میلیون ریال ( ۰۰۰ر۰۰۰ر۴۰) ریال

بند۳

بدون تغییر

بدون تغییر

بند۴

تقدیم دادخواست و درخواست تعقیب کیفری به مراجع قضایی علاوه بر حقوق مقرر

پنجاه هزار ریال ( ۰۰۰ر۵۰) ریال

بند۵

تقدیم شکایت به دادسرای انتظامی قضات

پنجاه هزار ریال ( ۰۰۰ر۵۰) ریال

بند۶

بهای اوراق دادخواست و اظهارنامه و برگ اجراییه احکام دادگاهها و هیأت های حل اختلاف موضوع قانون کار برای هر برگ

پنج هزار ریال ( ۰۰۰ر۵) ریال

بند۷

 در تعرفه خدمات قضایی بدون تغییر

بدون تغییر

بند۸

در تعرفه خدمات قضایی بدون تغییر

بدون تغییر

بند۹

هزینه گواهی امضای مترجم توسط دادگستری برای هر مورد

ده هزار ریال ( ۰۰۰ر۱۰ ) ریال

هزینه پلمپ اوراق ترجمه شده توسط مترجم رسمی دادگستری

بیست هزار ریال ( ۰۰۰ر۲۰ ) ریال

هزینه پلمپ گواهی صحت ترجمه با مطابقت رونوشت و تصویر با اصل در هر مورد

بیست هزار ریال ( ۰۰۰ر۲۰ ) ریال

بند۱۰

هزینه پروانه اشتغال وابستگان دادگستری و تمدید آن در هر سال:

پروانه وکالت درجه ( ۱)

دو میلیون ریال (۰۰۰ر۰۰۰ر۲ ) ریال

پروانه مترجم رسمی ، کارشناس رسمی ، وکالت درجه (۲) و کارگشایی مقیم مرکز استان در هر مورد

یک میلیون ریال (۰۰۰ر۰۰۰ر۲ ) ریال

پروانه وکالت درجه (۳)

هشتصد هزار ریال ( ۰۰۰ر۸۰۰ )  ریال

پروانه کارگشائی در سایر شهرستانها

پانصد هزار ریال ( ۰۰۰ر۵۰۰) ریال

پروانه وکالت اتفاقی

پانصد هزار ریال ( ۰۰۰ر۵۰۰) ریال

بند۱۱

تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری؛

شعب دیوان

پنجاه هزار ریال ( ۰۰۰ر۵۰) ریال

شعب

تشخیص

یکصد هزار ریال ( ۰۰۰ر۱۰۰) ریال

بند ۱۲

بدون تغییر

بدون تغییر

بند۱۳

هزینه دادرسی در دعاوی غیر مالی ، درخواست تامین دلیل و تامین خواسته در کلیه مراجع قضایی

پنجاه هزار ریال (‌۰۰۰ر۵۰ ) ریال

بند۱۴

هزینه دادرسی در صورتیکه قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد

یکصد هزار ریال ( ۰۰۰ر۱۰۰ ) ریال تمبر الصاق و ابطال و بقیه بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت شود

بند۱۵

هزینه اجرای موقت احکام در کلیه مراجع قضایی

پنجاه هزار ریال (‌۰۰۰ر۵۰ ) ریال

بند۱۶

هزینه درخواست تجدید نظر از قرارهای قابل تجید نظر در دادگاه ودیوانعالی کشور

پنجاه هزار ریال (‌۰۰۰ر۵۰ ) ریال

بند۱۷

هزینه تطبیق اوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاهها و دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی و گواهی صادره از دفاتر کلیه مراجع مذکور

دو هزار ریال ( ۰۰۰ر۲) ریال

بند۱۸

هزینه ابلاغ اظهار نامه و واخواست نامه در هر مورد

ده هزار ریال ( ۰۰۰ر۱۰ ) ریال

بند۱۹

هزینه شکایت کیفری علیه صادر کننده چک بلامحل:

تا مبلغ یک میلیون ریال ( ۰۰۰ر۰۰۰ر۱) ریال

پانزده هزار ریال ( ۰۰۰ر۱۵ ) ریال

نسبت به مازاد تا ده میلیون ریال ( ۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰ ) ریال

چهل هزار ریال ( ۰۰۰ر۴۰ ) ریال

مازاد بر ده میلیون ریال ( ۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰ ) ریال

یکصدو پنجاه هزار ریال ( ۰۰۰ر۱۵۰) ریال

بند۲۰

هزینه صدور گواهی عدم سوء پیشینه کیفری :

نسخه اول

پنجاه هزار ریال (‌۰۰۰ر۵۰ ) ریال

نسخه های بعدی

بیست هزار ریال ( ۰۰۰ر۲۰ ) ریال

بند۲۱

هزینه دادرسی در مرحله تجدید نظر از احکام کیفری

یکصد هزار ریال ( ۰۰۰ر۱۰۰ ) ریال

بند۲۲

هزینه اجرای احکام تخلیه اعیان مستاجره

بدون تغییر

هزینه اجرای احکام دعاوی غیر مالی و احکامی که محکوم به آن تقویم نشده و هزینه اجرای آرا و تصمیمات مراجع غیر دادگستری در دادگستری

از یکصد هزار ریال ( ۰۰۰ر۱۰۰) ریال تا پانصد هزار ریال ( ۰۰۰ر۵۰۰) ریال به تشخیص دادگاه

 • عالی
 • خوب
 • متوسط
 • ضعیف
درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
3 (4 رای)
امتیاز نظرات 0 (0 امتیاز دهی)

 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • linkedin
 • linkedin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

درحال ارسال