• گذشت زمان چگونه مجازات را از بین میبرد و مرور زمان صدور حکم

  گذشت زمان چگونه مجازات را از بین می‌برد؟ مرور زمان مدتی است که به موجب قانون پس از انقضای آن، تعقیب جرم یا اجرای حکم قطعی (جزایی) موقوف می‌شود و مجازات مقررشده در قانون برای جرم به مورد اجرا گذاشته نمی‌شود. به عبارت دیگر، هرگاه رسیدگی به جرم یا اجرای حکم قطعی کیفری در مدت […]
  • ۲ سال قبل
  • ۰
 • انواع اموال و اموال منقول یا اموال غیر منقول به چه چیزهایی گفته می شود؟

  باب اول – در بیان انواع اموال انواع اموال ماده ۱۱ اموال بر دو قسم است: منقول و غیرمنقول. فصل اول – انواع اموال غیرمنقول ماده ۱۲ مال غیرمنقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود، اعم از این که استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه‌ی عمل انسان، به نحوی که […]
  • ۲ سال قبل
  • ۰
 • اقامتگاه – بررسی ماده های قانون مدنی سجل احوال و اقامت گاه

  ماده های قانونی اقامتگاه  ماده ۹۹۲ سجل احوال هر کس به موجب دفاتری که برای این امر مقرر است معین می‌شود.  ماده ۹۹۳ امور ذیل باید در ظرف مدت و به طریقی که به موجب قوانین یا نظامات مخصوصه مقرر است به دایره سجل احوال اطلاع داده شود: ولادت هر طفل و همچنین سقط هر جنین که […]
  • ۲ سال قبل
  • ۰
 • وثیقه تجارتی چیست و ساده ترین راه برای این امر چه می باشد؟

  وثیقه تجارتى چیست؟ بدیهى است در مورد وثیقه تجارتی باید جنس در دسترس او باشد و ساده‌ترین راه این است که جنس در انبارى و یا محلّى تحت مراقبت او قرار داشته باشد. به‌عنوان مثال تاجرى بیست تخته فرش به تاجر دیگرى به مبلغ پانزده میلیون تومان مى‌فروشد به این شرط که تا پول وى پرداخت […]
  • ۲ سال قبل
  • ۰
 • حریم خصوصی به همراه حمایت از آن و نکاتی در مورد حمایت‌ های ویژه قانونی

  حریم خصوصی را می‌توان به: حریم خصوصی محل سکونت، حریم خصوصی جسمانی، حریم خصوصی محل کار، حریم خصوصی اطلاعاتی و ارتباطاتی تقسیم کرد. حریم خصوصی محل سکونت: مهم‌ترین مصداق حریم ، خانه است. از این‌رو در مورد بازرسی از خانه تشریفات خاصی وضع شده است.
  • ۲ سال قبل
  • ۰
 • اعتراض شخص ثالث – ارتباط اجرای حکم و اعتراض شخص ثالث

  اعتراض شخص ثالث در لغت و در اصطلاح حقوقی به معانی مختلفی نظیر خرده گرفتن و ایراد گرفتن آمده و ثالث کسی است که به عنوان اصحاب دعوا در دادرسی منتهی به رای مورد اعتراض دخالت نداشته باشد. معمولاً شخصی که ممکن است از رای صادر شده زیان ببیند، یکی از طرفین دعوا است. اما گاهی اشخاص […]
  • ۲ سال قبل
  • ۰
 • انحصار وراثت و اشخاص صلاحیت دار برای ارایه دادخواست بر اساس قانون

  وراث متوفی و اشخاص ذینفع (هر شخصی که منفعتی در اموال متوفی دارد) می توانند از دادگاه تقاضای صدور گواهی انحصار وراثت نمایند نکته قابل توجه اینکه چنانچه وراث و یا اشخاص ذینفع متعدد باشند نیازی به در خواست همگی آنها نمی باشد و اقدام یک نفر از افراد مذ کور برای امضاء وارایه دادخواست کافی است. […]
  • ۲ سال قبل
  • ۰
 • ترتیب اجرای احکام در دادگاه بدون صادر کردن حکم چگونه است؟

  ‌ماده ۲۸۸ – مجازات شلاق تعزیری در موارد زیر تا رفع مانع اجراء نمی‌شود: ‌الف – زنی که در ایام بارداری یا نفاس یا استحاضه باشد. ب – زن شیرده در ایامی که طفل وی شیرخوار است حداکثر به مدت دو سال. ج – بیماری که به تشخیص پزشک قانونی یا پزشک معتمد دادگاه، اجرای حکم موجب تشدید بیماری یا تأخیر در بهبودی او شود. در این مورد‌چنانچه امیدی به بهبودی بیمار نباشد یا دادگاه مصلحت بداند یک دسته تازیانه یا ترکه مشتمل بر تعداد شلاق که مورد حکم قرار گرفته است تهیه و‌یکبار به محکوم علیه زده می‌شود. ‌د – در مواردی که تبدیل مجازاتی به مجازات دیگر برابر قانون لازم باشد مجازات اولی تا اتخاذ تصمیم از طرف دادگاه اجراء نخواهد شد.
  • ۲ سال قبل
  • ۰
 • غیبت خوانده در دادگاه و شرایط صدور حکم غیابی در مرحله تجدیدنظر چیست؟

  حضور طرفین در جلسه دادگاه غیبت خوانده ، استماع اظهارات شفاهی آنان، به قاضی برای کشف حقیقت و رسیدن به واقعیت، کمک شایانی می‌کند؛ از این رو، تا جایی که مقدور باشد، باید بر اصل مذکور پافشاری شود. طبق ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی، حکم دادگاه حضوری است مگر اینکه خوانده یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ‌یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع نکرده باشد یا اخطاریه، ابلاغ واقعی نشده باشد .به‌عبارت دیگر، سه شرط برای احراز حکم غیابی وجود دارد و در صورت نبود هر یک از این سه شرط، رای صادره، حضوری محسوب خواهد شد: خوانده یا وکیل یا قائم‌مقام قانونی وی در هیچ یک از جلسات حضور نداشته باشد؛ خوانده هیچ‌گونه دفاع کتبی نکرده باشد و نیز اینکه اخطاریه به وی ابلاغ واقعی نشده باشد. بنابراین اگر دو شرط اول موجود نباشد اما دادخواست به خوانده ابلاغ واقعی شده باشد، رای صادره غیابی نخواهد بود.
  • ۲ سال قبل
  • ۰
 • دعوای خلع ید با دعوای تخلیه و دعوای تصرف عدوانی چه فرقی دارند ؟

  در دعوای تصرف عدوانی حقوقی فقط اثبات سابقه تصرف کافی است و نیازی به اثبات مالکیت (عین و منافع) نیست همین که سبق تصرف خواهان و لحوق تصرف خوانده و عدوانی بودن تصرف ثابت شود
  • ۲ سال قبل
  • ۱
صفحه 28 از 110« اولین...1020«2627282930 » 405060...آخرین »