این شرایط خصوصی قرارداد , در توضیح و تکمیل موادی از شرایط عمومی است که تعیین تکلیف برخی از نکات در آن موارد , به شرایط خصوصی موکول شده است .

از این رو , هرگونه نتیجه گیری و تفسیر مفاد شرایط خصوصی , به تنهایی و بدون توجه به ماده مربوط در شرایط عمومی , فاقد اعتبار است . شماره مواد و بندهای درجه شده در شرایط خصوصی قرارداد  , همان شماره مواد و بندهای مربوط در شرایط عمومی است .
بند ۳-۱- محل احداث واحد صنعتی ………………. است .
نام محصول ( محصولات ) و مشخصات کامل آن به شرح زیر است :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
بند ۳-۲- ظرفیت اسمی واحد صنعتی ……………….. و شمار روزهای کارکرد قابل بهره برداری در سال ……………… است .
بند ۴-۱- شرح کلی فرایند :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
بند ۶-۱- ب) معیارهای تعیین شده برای بهبود قابل ملاحظه , عبارتند از :
ظرفیت : ……………………………………………………………………………………………………………………………….
ضریب اطمینان : ………………………………………………………………………………………………………………….
بازدهی : ………………………………………………………………………………………………………………………………
ماده ۷٫ مدارک فنی زیر , توسط واگذارنده در اختیار گیرنده قرار داده می شود :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
بند ۷-۱-۲- مدت , موضوع و شمار نفرات و دیدارهای کارکنان گیرنده و پیمانکاران وی از واحدهای صنعتی واگذارنده که فرایند را مورد استفاده قرار می دهند به شرح زیر است :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ماده ۸٫ خدمات اضافی واگذارنده که در ازی حق الزحمه اضافی انجام خواهد شد , به صورت زیر است :

شرایط خصوصی قرارداد
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
بند ۹-۱- الف) تولید روزانه واحد صنعتی :
بند ۹-۱-۲- مهلت انجام نخستین آزمایش تضمین , مدت انجام آن و نتایجی که باید نشان داده شود , به شرح زیر است :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
بند ۹-۱-۴- مهلتی که پس از جلسه بین گیرنده و واگذارنده , برای اظهارنظر واگذارنده در مورد دلایل عدم دستیابی به تضمین های عملکردی تعیین شده است , ………………… (…………………. ) روز بعد از جلسه بین گیرنده و واگذارنده است .
بند ۹-۱-۷- مهلت واگذارنده برای مطلع ساختن گیرنده از توصیه های خود , برای تغییر (……………) روز است .
بند ۹-۱-۱۴- مهلتی که گیرنده باید در آن تغییرات و اصلاحات موضوع بند ۹-۱-۶- را انجام دهد , ………………….. (………………… ) روز از تاریخ عدم موفقیت نخستین آزمایش تضمین است .
بند ۱۰-۱- مبلغ جریمه ای که واگذارنده باید به سبب تأخیر در ارائه بسته طراحی مهندسی پایه بپردازد , عبارت است از :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
جریمه هایی که واگذارنده باید به دلیل عدم دستیابی واحد صنعتی به عملکردهای تضمین شده بپردازد , به شرح زیر است :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
بند ۱۱-۱- نرخ ها و شرایط مربوط به افزایش ظرفیت واحد صنعتی , یا احداث واحدهای صنعتی دیگر , به شرح زیر است :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
بند ۱۲-۱-۱۳- آموزش کارکنان گیرنده در واحدهای صنعتی واگذارنده , به زبان …………………. انجام خواهد شد .
بند ۱۴-۱-۱- نخستین جلسه طراحی پایه , ظرف ……………….. ( ………………….. ) روز از تاریخ تنفیذ قرارداد برگزار خواهد شد .
بند ۱۵-۱- ب) معیارهای تعیین شده برای بهبود قابل ملاحظه , همان است که زیر بند ۶-۱- ب . این شرایط خصوصی , آمده است .
بند ۱۷-۱- مدت محرمانه نگهداشتن اطلاعات ………………. ( ……………….. ) سال از دریافت آنهاست .
ماده ۱۸) اسامی کشورهایی که در آنها گیرنده در مدت قرارداد مجاز به استفاده از محصولات یا فروش آنها نخواهد بود , عبارتند از :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………بند ۲۶-۱-۱- شرایط پرداخت و نرخ های خسارت تأخیر تأدیه , به شرح زیر است :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
بند ۲۸-۱- تحقق شرایط خصوصی قرارداد زیر , برای تنفیذ قرارداد لازم است :

شرایط خصوصی قرارداد
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
بند ۳۱-۱- مهلت تعیین شده برای نافذ شدن قرارداد …………….. ( ……………. ) روز بعد از امضای قرارداد است .
بند ۳۲-۱- واگذارنده محقق به دریافت , پیش پرداخت به شرح زیر است :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
بند ۳۲-۲- مبلغ ضمانت نامه انجام تعهدات , معادل ……………… است .
مدت اعتبار ضمانت نامه انجام تعهدات , ……………… است .
نحوه آزاد کردن ضمانت نامه انجام تعهدات , به شرح زیر است :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
بند ۳۳-۱- بیمه نامه هایی که مسئولیت تهیه و حفظ آنها به عهده گیرنده است .
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
بند ۳۴-۱- مسئولیت دو طرف در پرداخت مالیات ها و عوارض دولتی در جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر است :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
بند ۳۸-۱-۲- زبان یا زبان های مورد استفاده در مکاتبه های بین دو طرف و نیز در  دستورالعمل ها و اطلاعات تهیه شده توسط واگذارنده عبارت اند از : ………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
بند۴۰-۲- گیرنده می تواند حقوق و تعهدهای خود را به مؤسسات و شرکت های زیر واگذار کند :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
بند ۴۲-۲-۳- تعهد واگذارنده به داشتن کارکنان در ایران برای انجام تعهدهای موضوع این قرارداد محدود به ……………. نفر روز است .

نماینده مجازگیرنده                             نماینده مجاز واگذارنده
نام و نام خانوادگی                             نام و نام خانوادگی
امضا                                    امضا

درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
0 (0 رای)
امتیاز نظرات 0 (0 امتیاز دهی)

  • facebook
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

درحال ارسال