این شرایط خصوصی قرارداد مهندسی تأمین کالا , در توضیح و تکمیل موادی از شرایط عمومی است که تعیین تکلیف برخی از مواد در آنها , به شرایط خصوصی موکول شده است . از این رو , هرگونه نتیجه گیری و تفسیر مواد مختلف این شرایط خصوصی , به تنهایی و بدون توجه به ماده مربوط در شرایط عمومی , فاقد اعتبار است . شماره مواد درج شده در این شرایط خصوصی , همان شماره مواد و بندهای مربوط در شرایط عمومی قرارداد مهندسی تأمین کالا است .

قرارداد مهندسی تأمین کالا

بند ۷-۳-۲- فهرست مراجع فنی به شرح زیر است :
۱٫    در رشته ………………………. شرکت / آقای …………………… به نشانی …………………………………..
۲٫    ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
ماده ۱۰٫
–    زبان مدارک فنی کار , ……………… است .
–    زبان مکاتبه ها و اسناد دیگر , …………………. است .
ماده ۱۳-۱٫
۱٫    مبلغ ضمانت نامه انجام تعهدات , معادل ………………. است .
۲٫    مدت اعتبار ضمانت نامه انجام تعهدات , ………………… است .
ماده ۱۴-۳٫ شرایط آزاد سازی ضمانت نامه انجام تعهدات , به شرح زیر است :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ماده ۱۵-۳- مسئولیت تأمین هزینه بیمه نامه ها , به شرح زیر است :

قرارداد مهندسی تأمین کالا
۱٫    هزینه بیمه نامه های ……………………. به عهده …………………………………………………………………
۲٫    ………………………………………………………………………………………………………………………………………
ماده ۱۶-۳- مدت اعتبار بیمه نامه ها , به شرح زیر است :
بیمه نامه ها ……………………. به مدت ……………………………………………………………………………………………
بیمه نامه ها ……………………. به مدت ……………………………………………………………………………………………
ماده ۱۸-۱- ترتیب دریافت خسارت های بیمه , به شرح زیر است :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ماده ۲۵-۳- حذف می شود .
ماده ۲۸-۲- حذف می شود .
ماده ۳۸-۱- نحوه هماهنگی پیمانکار با سایر پیمانکاران , یا گروه هایی اجرایی کارفرما و وظایف وی در قبال آنان , به شرح زیر است :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ماده ۳۸-۲- حذف می شود .
ماده ۳۸-۳- حذف می شود .
ماده ۴۸ .
۱٫    مسئولیت هریک از دو طرف پیمان در پرداخت حقوق و عوارض گمرکی برای واردات و مصالح و تجهیزات موضوع پیمان , به شرح زیر است :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۲٫    حذف می شود .
ماده ۵۲-۸-۸- مبلغ پیمان , از جمله شامل جبران هزینه های زیر , علاوه بر هزینه های درج شده در ماده ۵۲ است .
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ماده ۵۳-۷-۱- میزان کسور حسن انجام کار برای بخش های مختلف کار , به شرح زیر است :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ماده ۵۳-۸- به ازای هر ۳۰ روز تأخیر نسبت به مدت مقرر در بند ۵۳-۴ شرایط عمومی در پرداخت صورت وضعیت های پیمانکار , مبلغ ………………… , به عنوان جبران هزینه های اضافی پیمانکار در مدت تأخیر , به وی پرداخت می شود .
ماده ۵۴-۳-۲- به عنوان جبران هزینه های بالاسری پیمانکار , برای تهیه و تأمین مصالح و تجهیزات از محل مبالغ مشروط , ………………… درصد قیمت واقعی پرداخت شده توسط پیمانکار , به وی پرداخت می شود .
ماده ۵۵ . نرخ تسعیر بخش ارز خارجی و سایر ضوابط مربوط به پرداخت آن , به شرح زیر است :

قرارداد مهندسی تأمین کالا
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ماده ۵۶-۱-۴- در صورت تکمیل پیش از موعد کار , کارفرما هزینه تسریع کار را به نحو تعیین شده در زیر , به پیمانکار پرداخت می کند .
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ماده ۵۶-۱-۵- ( عدم شمول تعدیل به پیمان , یا نحوه مشمول تعدیل شدن پیمان درج شود ) .
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ماده ۵۷-۱-۱- پیمانکار , موظف است بیمه نامه های زیر را برای مصون نگهداشتن کارفرما از زمان تحویل موقت کار به کارفرما , به هزینه خود و به نام کارفرما , دریافت و تسلیم کند :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ماده ۶۰-۵- حذف می شود .
ماده ۶۱-۱- دوره مسئولیت رفع نقص کارهای موضوع این پیمان , پس از تحویل موقت کارها , ……………….. روز است .
ماده ۶۵-۳- برای جبران هزینه های ناشی از نگهداری کارها در دوران تعلیق و سایر هزینه های ناشی از آن , مبالغ زیر , به وسیله کارفرما به پیمانکار پرداخت می شود .
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ماده ۶۶٫ در صورت تأخیر پیمانکار در تکمیل طبق برنامه کار , یا قسمت های اصلی آن , خسارت تأخیر , به شرح زیر از پیمانکار وصول می شود .
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

نماینده کارفرما                                    نماینده پیمانکار
نام و نام خانوادگی                                 نام و نام خانوادگی
امضا                                            امضا

  • عالی
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
0 (0 رای)
امتیاز نظرات 0 (0 امتیاز دهی)

  • facebook
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

درحال ارسال