• صفحه خانگی
 • <
 • خانواده
 • <
 • توقیف اموال برای مهریه و پاسخ به سوالات مرتبط با توقیف خانه برای مهریه

توقیف اموال برای مهریه و پاسخ به سوالات مرتبط با توقیف خانه برای مهریه

 • توسط تحریریه گروه وکلای یاسا
 • ۱ سال قبل
 • ۷۷
توقیف اموال

توقیف اموال برای مهریه یعنی چه؟ مهریه برای زن یک حق محسوب می‌شود. در مقابل مهریه در عقد نکاح به مثابه یک دین بر ذمه شوهر است که باید آن را ادا کند. منتها در برخی از مواقع علیرغم این‌که زن مهریه خود را به هر دلیلی از شوهرش مطالبه می‌کند، با استنکاف وی از پرداخت مهریه مواجه می‌شود. در این وضعیت یکسری اهرم‌های قانونی برای درخواست قانونی مهریه از زوج وجود دارد.

در این خصوص مراجع مختلفی برای ثبت درخواست زن وجود دارد. در وضعیتی که علیرغم طرح دعوای حقوقی علیه مرد، وی به هر حال از پرداخت مهریه خودداری کند، قانون ضمانت‌ اجراها و راهکارهای خاصی را در این زمینه پیش‌بینی کرده است.

سوالات مرتبط با توقیف خانه برای مهریه

توقیف اموال

خانم من ۳ ماهه ترک منزل کرده و دادخواست تامین خواسته داده و از حقوق بنده یک چهارم هر ماه کسر می شود هنوز هم جلسه دادگاه برگزار نگردیده است.

 1. آیا منزل مسکونی من که یک باب آپارتمان می باشد می تواند جهت مهریه همسرم مصادره شود؟
  توقیف منزل مسکونی در مرحله تامین خواسته و یا همان توقیف اموال بلا مانع است ولی مرد می تواند به توقبف اعتراض و به عنوان مستثنیات دین درخواست رفع آن را از دادگاه بخواهد ولی اگر در مرحله اجرای حکم باشد معمولا منزل مسکونی توقیف نمی شود ولی با این حال رویه مختلفی در مورد توقیف اموال ملک بین قضات وجود دارد به هر صورت اگر منزل توقیف شود می تواند به توقیف آن اعتراض نمود که تشخیص اینکه مستثنیات هست یا نه بر عهده دادگاه می باشد.
 2. در صورتی که قولنامه بنگاهی فروخته شده باشد آیا برای دادگاه  قابل قبول است؟
  ملکی که به صورت قولنامه فروخته شده باشد و اگر ثابت شود که مربوط مرد می باشد قابل توقیف است.
 3. آیا برای مهریه باید پیش قسط پرداخت کرد؟ اگر توان نداشته باشم زندان میفتم؟
  پرداخت مهریه بعد از محکومیت و صدور اجرائیه خواهد بود و اگر تا قبل از اجرا مرد دادخواست اعسار بدهد و مهریه قسطی بشود زندان ندارد ولی اگر اعسار صادر نشود  مرد به علت عدم پرداخت مهریه به زندان معرفی خواهد شد.

توقیف اموال

در صورتی که مهریه وجه نقد یا در حکم نقد مانند سکه و طلا باشد، زن با در دست داشتن سند رسمی ازدواج می‌تواند به دفتر ازدواج و یا دایره اجرای ثبت مستقر در اداره ثبت محل وقوع ازدواج مراجعه و در فرم خاصی که در آن دایره موجود است، تقاضای صدور اجرائیه کند. اجرائیه به شوهر ابلاغ می‌شود و به او ۱۰ روز مهلت داده می‌شود تا طلب همسرش را پرداخت کند. در صورتی که در این مدت شوهر مهریه را فورا نپردازد، زن می‌تواند با معرفی اموال و دارایی شوهر، از اجرای ثبت تقاضا کند که اموال وی را توقیف کنند و می‌تواند مطالباتی را از موجودی حساب‌های بانکی او توقیف کند. زن همچنین می‌تواند تقاضای توقیف اموال حقوق شوهر را از سازمان‌های و موسسه‌های دولتی یا خصوصی داشته باشد و میزان یک چهارم حقوق مادام که شوهر متاهل است و نیز یک سوم آن را در صورتی که زن و شوهر از هم جدا شوند و تا زمانی که شوهر زن دیگری را اختیار نکرده باشد، توقیف اموال کند.

اگر مهریه سکه یا طلا باشد و شوهر نتواند اصل آن را بپردازد و قیمت روز مطالبه آنها یعنی روزی که زن آن را از طریق اجرای ثبت و یا دادگاه مطالبه می‌کند، ملاک اجرای قانونی حکم است. اگر سند ازدواج رسمی نباشد، زن برای مطالبه مهریه خود باید از طریق تسلیم دادخواست به دادگاه اقدام کند.

زن برای مطالبه مهریه خود به چه مراجع قضایی می‌تواند مراجعه کند؟

اولین مرجعی که زوجه می‌تواند در آن‌جا مهریه خود را درخواست کند، دادگاه خانواده است. زوجه می‌تواند با ارائه دادخواست حقوقی به دادگاه خانواده، مهریه خود، هزینه ابطال تمبر و حق الوکاله وکیل را مطالبه و همزمان تقاضای توقیف اموال همسرش را از دادگاه نماید. هزینه تمبر دادخواست مطالبه مهریه سه درصد میزان خواسته خواهد بود.

این مطلب را از دست ندهید:  مهریه عند الاستطاعه چیست و تحلیل و نقد بخشنامه عندالاستطاعه بودن مهریه

مورد دوم به عنوان مرجع صالح جهت مطالبه مهریه، اجرای ثبت اسناد رسمی است. در این حالت زن می‌تواند از طریق اجرای ثبت اسناد رسمی، مهریه خود را مطالبه کند که البته به میزان نیم عشر دولتی هزینه اجرا پرداخت می‌کند. بعدا این هزینه از شوهر اخذ خواهد شد.

در صورتی که زن توانایی پرداخت هزینه دادرسی بابت مطالبه مهریه خود را نداشته باشد، از لحاظ قانونی چه اقدامی می‌تواند انجام دهد؟

در صورت ناتوانی زوجه از پرداخت هزینه دادرسی وی می‌تواند دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را به پیوست دادخواست مهریه به دادگاه خانواده ارائه دهد که دادگاه بعدا به این خواسته رسیدگی و سپس به خواسته اصلی می‌پردازد. بدیهی است که زوجه در صورت اثبات اعسار، از پرداخت هزینه دادرسی معاف خواهد بود.

در صورتی که از مرد توانایی مالی جهت پرداخت مهریه را نداشته باشد، چه پیامدی در انتظار اوست؟

توقیف اموال

در صورتی که زوج مالی به منظور توقیف و پرداخت مهریه زن نداشته باشد، زن می‌تواند به استناد قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی تقاضای بازداشت شوهر را تا روز ادای دین کند. ماده ۲(سابق) قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مقرر کرده است که هر کس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود، چه به استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و آن را پرداخت نکند، دادگاه او را ملزم به پرداخت می‌کند. چنانچه مالی از او در دسترس باشد، آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط‌ شده استیفا می‌کند و در غیر این صورت بنا به تقاضای محکوم‌به ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان ادای دین حبس خواهد کرد که البته هم با ابلاغ بخشنامه جدید، اجرای ماده(۲) مذکور به این صورت محل تامل است.

ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی در این زمینه بیان کرده است که زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده، از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد، امتناع کند، مشروط به این‌که مهر او حال باشد. این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.

دادخواست مطالبه مهریه با توجه به قرار تامین خواسته

این دادخواست با عنوان تقاضای وصول(مطالبه) مهریه با توجه به قرار تامین صادره به شماره… مقوم به مبلغ … ریال، با احتساب کلیه خسارات قانونی وهزینه دادرسی مطرح می‌شود. تشریفات ثبت و به جریان انداختن دادخواست حاضر، به ترتیب مذکور است، با این تفاوت که در اینجا، به جهت درخواست اصل خواسته،مبنی بر وصول و مطالبه مهریه و نظر به مالی بودن دعوی مهریه، تودیع هزینه دادرسی به میزان مهرالمسمی، اعم از تمام یا بخشی ازمهریه مورد درخواست توسط زن(خواهان) و عنداللزوم، طرح ادعای اعسار(عدم تمکن مالی جهت تودیع هزینه دادرسی) ازسوی وی، به ترتیب آتی ضرورت می‌یابد.

دادخواست مزبور پس از بررسی، ازحیث تکمیل بودن مدارک و پیوست‌ها و نیز به لحاظ کامل بودن ابطال تمبر هزینه دادرسی، توسط مدیر دفتر دادگاه به نظر ریاست شعبه دادگاه رسیده و متعاقب اخذ دستور مقتضی از سوی دادگاه مبنی بر تعیین وقت دادرسی، ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمایم آن برای خوانده، طرفین به منظور رسیدگی درتاریخ تعیین شده به دادگاه دعوت می‌شوند. گرچه، درخواست تامین توقیف اموال خوانده (مرد) و سپس، وصول مطالبه مهریه در قالب دو دادخواست جداگانه به شکل فوق، مع‌هذا پیشنهاد می‌گردد. این دو موضوع، ضمن تقدیم دادخواست واحد به منظور تسریع در کار و پرهیز از دوباره‌کاری، بطور توامان و همزمان ازدادگاه خانواده درخواست میگردد.

 • googleplus
 • twitter
 • linkedin
 • linkedin
 • linkedin

یاسا همان قانون است.

۷۷ نظر

 1. سلام خسته نباشید بنده مادرم فوت کرده پدرم رفته یه بار دیگه ازدواج کرد بعد یه خونه برای زن دوم خرید با وام ولی الان این خونه ای که در ان زندگی کردیم را از چنگ پدرم دراورده یعنی جفت خونه را شیش دنگ به نام این زن است میشه کاری کرد که خونه ای که دران زندگی کنیم را ازش پس بگیریم لطفا راهنمایی کنید ممنون

 2. لطفا راهنمایی کنید

 3. سلام برای اثبات اینکه مردملک واملاک دارد ومیتواندمهریه روبدهد چه مدارکی لازم است ایاصرفا دادن ادرس ملک واملاک زوج کافی است یابایدکپی اسناداوهم دراختیارزن باش دتابه دادگاه دهد اگردرمدت تقاضای مهریه مرداموالش رابه نام خانواده خودکند چطورمیتوان مهریه رامطالبه نمود؟

  • اگر سند قطعی به نام ایشان است از طریق اداره ثبت اسناد قابل استعلام است.

 4. باعرض سلام وادب:همسرمن به علت بدهی زیادمدت زیادی است فراری شده وچندسال قبل ازفراری شدن کلیه سهم الارث خودراواگذارنموده اکنون یکی ازطلبکاران باارا‌‌ئه مواردی ثابت نموده که قسمتی ازسرقفلی مغازه به نام شوهرم است ایامن می توانم مهریه ام راقبل ازطلب بدهکارمذکوردریافت نمایم خیلی حیاتی است لطفن راهنمایی فرماییدباتشکر

 5. باسلام پدر بنده شش ماه پیش فوت کردند وهمسربرادرم دوماه پیش (دی ماه۹۷) جهت دریافت مهریه ملک پدری ام را که در حال حاضر محل سکونت مادرم هست وعلاوه بر آن طی قولنامه ای مورخ ۸۳/۱۱ سه دانگ ملک را به مادرم هدیه و درسال ۹۲/۷ طی قولنامه ای دیگر (هلوگرام دار)سه دانگ دیگر را فروخته است،را توقیف کرده.منشی دادگاه امروز گفت که قولنامه ارزش ندارد وفقط با سندمالکیت مادرتان ثابت میشود.وبدون اینکه قولنامه ها را ببیند. لایحه اعتراض به توقیف را هم نپذیرفت .آیا همسر بنده میتواند باوجود قولنامه هایی که مادرم دارد واینکه در خانه سکونت دارد وهیچ جای دیگری هم برای زندگی ندارد.خانه مادرمان را توقیف کند؟

 6. سلام همسرم فوت شده و وراث او من و پدر شوهر و مادر شوهرم هستیم .از ایشان یک ملک باقی مانده پدر شوهرم اقدامات قانونی برای صدور سند ملک برای من و خودش انجام داده و الان ملک بنام من و ایشان هست حالا سهم مادر شوهرم سند ندارد ایا من برای گرفتن مهریه خود می تونم اقدام کنم ایا سهم خودم و پدر شوهرم رو می تونم توقیف کنم .یا فقط سهم مادر شوهرم که هنوز سند رسمی صادر نشده رو باید یایت مهریه ام توقیف کنم

 7. سلام، سال پیش شوهرم بر سر اختلافاتی که داشتیم من را در خانه گذاشت و رفت خانه مادرش، من هم چند روز در خانه ماندم اما شوهرم مراجعه نکرد، شبانه جهیزیه خود را جمع و به خانه پدری رفتم، در این مدت که من هیچ اقدامی علیه شوهرم انجام ندادم تمام اموالش را به نام مادرش انتقال داده، من الان مهریه ام را به اجرا گذاشته اما ایشان ادعای اعسار کرده و ناتوانی در پرداخت مهریه با آوردن شهود به دروغ، دادگاه هم یک چهارم حقوق ایشان را کسر مینماید لطفا مرا راهنمای کنید که چگونه میتوانم حق خود را دریافت کنم،؟

  • پذیرش اعسار صرفا با دادگاه است و شما اگر مالی میشناسید میتوانید معرفی کنید.

 8. سلام بعد از اینکه سه دانگ خانه را به نام همسرم کردم ایشون مطالبه مهر کردن؛ چطور میشه به دادگاه ثابت کرد اون سه دانگ درواقع بخشی از مهریه بوده که پرداختم و جایی ثبت نکردیم؟

  • اگر در دفترخانه ثبت نکرده باشید از شما پذیرفته نمیشود و باید مهریه را پرداخت کنید.

 9. سلام همسرم درخانه من زندگی میکند من طلاق میخوام تکلیف وسایل منزل چیه قسمتی که جهیزیم بوده هیچ بقیه وسایل
  ایا میتونم بگم مهریه رو میبخشم بجاش ایشون از بقیه وسایل بگذره و طلاق توافقی بده

  • در طلاق توافقی تمامی حقوق به توافق میان زوجین بستگی خواهد داشت لذا اگر وسایل جهیزیه متعلق به شما میباشد میتوانید ضمن دادخواست برای استرداد آن اقدام کنید.

 10. سلام،میخواستم بدونم اگر من بعد از ازدواج تمام اموالم رو به پدر یا مادرم انتقال بدم آیا همسرم برای طلب مهریه اش میتونه اونارو از من بگیره؟

 11. سلام آپارتمانی را خانواده خودم و همسرم به صورت سه دانگ برای هر کدام ما خریده اند همسرم(زوجه)میتواند سه دانگ من را به عنوان مهریه از من مطالبه کند که سه دانگ من نیز به اسم اوشود یعنی کلا آپارتمان به اسم اوشود

 12. سلام.من دارای سه فرزندمجردهستم.که هرسه به سن بلوغ رسیده اند.همسرم بامن ناسازگاری می کند . دستورقانون درموردحق همسروفرزندانم چیست؟

  • فرزندان میتوانند نفقه خود را مطالبه کنند.

  • آیا ضبط صدای زوج توسط زوجه میتونه مدرکی برای اثبات رفتار های پرخاشگرانه زوج باشه؟
   برای گرفتن احقاق حق زوجه

 13. سلام.
  من از همسرم می‌خوام طلاق بگیرم هیچ مال یا ملکی ندارم دادگاه چند درصد حقوقم را ب عنوان مهریه ب خانمم میدهد؟!

 14. سلام
  تنها چیزی که به نام همسرم هست قرارداد اجاره نامه خونه ای هست داریم توش زندگی میکنیم. نظر قاضی برای توقیف پول پیش خونه چیه؟

 15. سلام ، من یک واحد اداری دارم که با اجاره آن ، توان پرداخت اجاره منزل مسکونی ام را دارم ، بعد از ١٨ سال زندگی همسرم تقاضای مهریه کرده و آن واحد اداری را توقیف کرده ، قرار است من و پسر ١۴ ساله ام با هم زندگی کنیم ، آیا میتوانم مهریه را قسط بندی کنم و آن واحد بعنوان یک ملک که معمولا میتواند در اختیار مرد باشد را بعنوان مهریه از توقیف در آورم ؟

  • اگر در آن واحد زندگی نکنید و منزل شما نباشد قابل توقیف بابت مهریه است و قسط بندی نمیشود.

 16. سلام
  مهریه ام را اجرا گذاشته ام. همسرم ادعا کرده چون من تامین خواسته دادهام دسترسی به پول هاش نداره و معسر هست. آیا چنین ادعایی وجود داره؟

  • ایشان باید دادخواست اعسار بدهند و اثبات آن بستگی به نظر قاضی دارد.

 17. اگر مردی یک خانه داشته باشد و کنار دو فرزند خردسال خود زندگی کند زن میتواند آن را مطالبه کند ،مرد بنده خدا نصف خانه را هم به نام همسر کرده ولی زن با ناسازگاری ب زندگی خود حاضر نیست ادامه دهد.

 18. سلام
  آیا پیانو و الات موسیقی دیگر که در خانه هست میتواند به عنوان توقفی مهریه مطرح شود ؟

 19. باسلام من یه ماشین دارم که چندسالی است که ازش استفاده میکنم و سندش و پلاکش هم بنام برادرم است ولی بیمه نامه بنام خودم است و همسرم تامین خواسته کرده و ماشین من را توقیف کرده خواستم بپرسم آیا همسرم میتونه ماشین را بعنوان مبلغی از طلب تامین خواسته ضبط کند و کلا ماشین ببره؟

  • اگر سند و پلاک به نام برادر شما باشد نمیتوانند برای توقیف اقدام کنند.

 20. سلام همسر من سال ۹۰ فوت شد و بچه ندارم همسرم چیزی به نام خودش نداشت ولی پدر همسرم وضع مالی خوبی داره من میتونم مهریه رو از پدرش بگیرم؟

 21. سلام
  من در سال ۹۵طلاق گرفتم و طبق حکم دادگاه بعد از تعدیل سالی یک سکه مهریه میدهم.
  بنده در امسال یعنی سال ۹۸میخواهم شروع به کار آفرینی کنم.که مکان کارآفرینی سندش به نام من میخورد.اگر من سکه را هر یک سال پرداخت کنم باز زوجه میتواند آن زمین کارآفرینی را از من بگیرد یا نه؟

 22. با سلام، آیا برای طلب مهریه، ماشینی که سند آن به نام زوج هست (ولو ماشین با قیمت پایین)، قابل توقیف است؟
  در صورت تایید، پس از توقیف آیا ماشین به مالکیت زوجه درخواهد آمد؟

 23. سلام
  همسرم مهریه خود را به اجرا گذاشته و حکم توقیف اموال گرفته پژو مدل پایین دارم
  ایا میتونه ماشین رو توقیف کنه
  شبها رو ماشین کار میکنم

  • بله خودرو جزء مستثنیات دین است و قابل توقیف است مگر اینکه وسیله کار باشد.

 24. بعد از دریافت ابلاغیه( از اداره ثبت- برگه لازم الاجرا) چه باید کرد؟ آیا باید منتظر شد تا زوجه اموالی را برای توقیف معرفی کند و بعد درخواست بررسی مستثنیات دین داد؟ برای دادن تقاضای اعسار چه زمانی باید اقدام کرد و به کجا باید تقاضای اعسار داد؟

  • بله زن باید اموال را برای توقیف معرفی کند.اگر مال معرفی کند اعسار پذیرفته نیست.

   • سلام و ممنون از پاسختان. از کجا باید متوجه بشوم که مالی توقیف شده؟ من سه دانگ یک خانه ۷۰ متری به نامم هست که در آن ساکن هستم و مال دیگری ندارم. آیا این سه دانگ توقیف می شود؟ برای اثبات مستثنیات دین باید به کجا مراجعه کرد؟

 25. من در سال ۹۰ طلاق گرفتم طبق توافق قرار شد طرف دو ماه یک سکه به من بپردازد تا بیشتر شدن نرخ سکه اعتراض داد وچاهر ماه یک سکه شد باز هم با بالارفتن سکه سال گذشته اعتراض داد و۷ ماه یک سکه شد الان یک پژو ۴۰۵ دارد آیا میتوانم به نفع خودم توقیفش کنم ضمنا من از ابتدا تعداد ۲۰ سکه پیش دریافت کردم

 26. سلام. همسرم من برای پرداخت مهریه اعسار داد و پذیرفته شد که ۸ ماه یک بار ۱ سکه بدهد. بعد من رفتم حسابش رو توقیف کردم از طریق دادگاه. الان میتونم مبلغی که توی اون حساب موجود داره رو برداشت کنم ازش ؟؟

 27. سلام و خسته نباشید. از کجا باید متوجه بشوم که بابت مهریه مالی توقیف شده؟ من سه دانگ یک خانه ۷۰ متری به نامم هست که در آن ساکن هستم و مال دیگری ندارم. آیا این سه دانگ توقیف می شود؟ برای اثبات مستثنیات دین باید به کجا مراجعه کرد؟

 28. سلام همسر من درخواست طلاق داده و ماشین من را توقیف کرده درحالی که ماشین رهن ایران خودرو بوده و من بخاطر عدم پرداخت قسط آخر مجبور شدم قولنامه ای بفروشم البته قبل از تاریخ توقیف و بعد از پرداخت آخرین چک ماشین سند بزنم الان تکلیف ماشین چی میشه اون شخصی که خریده باید چکار کند باید شکایت بکنه

  • اگر همسر شما خوردو را توقیف کرده باشد نمیتوانید برای انتقال آن اقدام کنید.

 29. سلام من سه سال است عقد هستم، و دختر نیستم در حال حاضر، میخوام جدا شم چقدر از مهریه بمن تعلق میگیره؟؟؟ همسر بنده یه دونگ خونه و ماشین به اسم خودش هست میتونم ابنا رو توقیف کتم قبل اینکه به نام خانوادش بزنه؟؟ ؟؟

  • میتوانید برای دریافت تمامی مهریه اقدام کنید. لذا تامین خواسته بگیرید.

 30. سلام یه ماشین دارم که پلاکش به نام بچه ام هست وحساب بانکی به نام بچه ام ۵سالشه ویک اپارتمان که قسط پرداخت میکنم ولی دادم اجاره وخودم در یک خانه متعلق به مادرم زندگی میکنم ایا همسرم میتونه اینها توقیف کنه به جای مهریه

  • در صورتیکه به نام فرزند باشد قابل توقیف از طرف همسرتان نیست.

 31. سلام‌ و خسته نباشید؛
  همسرم طبق مهریه تعیین شده مطالبه۲۰۰عددسکه مهریه شو ب اجراگذاشته ومن هیچ اطلاعی نداشتم(البته چن مدته ک مشکل داریم)امااسم طلاق نیاوردیم حالام دیگه هم طلاق میخادهم مهریشو..منم ازلحاظ مالی وضعم خوبه ازلحاظع حساب بانکیوخونه وماشین..(فرزندم نداریم)
  حالاخاستم بدونم میشه بصورت اقساط بهش مهرشوپرداخت کنم؟یاب دلیل داشتن ملکو ماشینوحساب بانکیم میتونه ازم بصورت نقد بگیره؟؟؟
  باسپاس وخسته نباشید

  • زوجه اگر وکالت در طلاق نداشته باشد نمیتواند طلاق بگیرد. لذا میتوانید طلاق توافقی بگیرید که مهریه خود را ببخشند.

 32. اقای وکیل توروخدالطف کنیدجواب منوبدیدخیلی حیاطیه واسم؛
  گفتم ک مهریه خانومم۱۰۰عددسکه هستش فرزندم نداریم..حالام میخاهیم جدابشیم وضع مالیمم ازهمه لحاظ خوبه حتی حساب بانکیمم پره..خاستم بدونم قانون اجازه میده بصورت اقساط بهش پرداخت کنم؟؟یابخاطر وضع مالی خوبم حتمابایدنقدی همشو پرداخت کنم؟؟؟؟؟توروخداهرچی زودترراهنمایی کنید ممنون میشم لطف میکنید

 33. سلام و خسته نباشید
  خانم بنده بعد از یک ماه تمکین کردن و مهریه اش رو گذاشته اجرا و توقیف اموال هم درخواست کرده بنده ی خونه مسکن مهر ثبت نام کردم و هنوز بنامم نخورده آیا میتونم بفروشمش قبل از اینکه دادخواست برام بیاد و هیچ اموال دیگه ای هم ندارم میزان مهریه هم ۴۵۰ سکه میباشد راهنمایی بفرمایید

 34. اگر مرد درخواست طلاق بدهد ، می تواند ادعای اعسار کند یا باید یکجا مهریه را پرداخت کند‌ . درصورتیکه تنها یک خانه داشته باشد جزو مثتثنیات دین محسوب میشود؟ در ضمن اگر یک ویلای قولنامه ای در شمال داشته باشد آیا قابل توقیف است؟ اگر مدارک دست زن نباشد؟

 35. سلام اعسار من پذیرفته شده اگه منظم قسط های مهریه را پرداخت کنم ماشینم که توقیف هست آزاد میشود؟؟

 36. سلام.وسایل خانه را میشود به جای مهریه گرفت؟ حتی اگر از طرف مرد خریداری شده باشد؟

  • بله میتوانید برای تامین خواسته توقیف کنید. به شرطی که مستثنیات دین نباشد.

 37. من شوهرم سه سالی میشه فوت کرده وداراییاش به نام خودش نبودن چون تصادف کرد دیه هم گرفتن ولی چون وابسته ی بچه هام بودم موندم پیش بچه هام وچیزی نگفتم همین که دیه تقسیم شد منو خانواده ی شوهرم بیرون کردن ومنم دستم به هیجابند نبود حالا نه بچه هام پیشم هستن نه چیزی دارم که بچه هام ونگهداری کنم برامهریه هم اقدام کردم ولی پدرشوهرم هیچی به نام خودش نداره وهمه ی مال واموال ماروبه نام برادرشوهرم کرده حالامن نمیدونم چکارکنم میشه راهنماییم کنید

  • اگر پدر شوهرتان اموالی داشتند نمیتوانستید مهریه را از ایشان بگیرید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره حقوقی با بهترین وکلای ایران ۸۷۱۳۲ - ۰۲۱درخواست مشاوره