• ارتباطات و اصول مرتبط با آن برای آگاه سازی والدین

    یادگیری نحوه تغییر الگوهای ارتباطی در حین طلاق چالش برانگیز است، ولی مسلما جزو منافع فرزند شماست. بسیاری از والدین تمایل نشان می‌دهند که بیشتر از اینکه بتوانند سبک ارتباطات خود را از یکی از درگیری‌ها به یکی از همکاری ها تغییر دهند، بیش از پیش خوشحال خواهند شد؛ هرچند پدر و مادر دیگر هرگز […]
    • ۲ سال قبل
    • ۰