• ارتباط طلاق با فرزندان و تاثیراتی که بر روی آن ها دارد

    تعداد کمی از افراد بالغ و پدر و مادرها هستند که از چالش‌ها و سختی‌های بالقوه‌ای که طلاق بر فرزندان می‌گذارد، آگاه نیستند. تا کنون هزاران کتاب در رابطه با تاثیر‌های مثبت و منفی طلاق بر کودکان نوشته شده است. خبر خوب این مطالعه در قیاس با مطالعات افسرده‌کننده این است که والدین، از طریق […]
    • ۲ سال قبل
    • ۰