• نگاهی به معضل ازدواج کودک و بررسی تبصره یک ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی

  ازدواج کودک : در مواجهه با پیدایی ناهنجاری‌ها و به تبعش شکل‌گیری جرایم، آسان‌ترین راه وضع قوانینی مبتنی‌بر عتاب و عقاب مجرم است. غافل از آن‌که عناصر پیشگیرانه، نه‌تنها در عدم‌وقوع جرایم که در تنظیم هرچه بهتر هنجار‌ها و حتی در عدم‌پیدایش مسئولیت مدنی نیز بسیار مفید فایده خواهد بود و تا زمانی که قانونگذار همتی […]
  • ۳ سال قبل
  • ۰
 • ازدواج کودکان : نگاه حقوقی به این مسئله و بررسی نکات قابل توجه در این زمینه

  کودکانی وجود دارند که معمولاً به‌اجبار والدین از دنیای کودکانه خویش جدا می‌شوند و بی‌هیچ تصوری از معنای ازدواج، به جهانی پا می‌گذارند که بسیاری از بزرگسالان فقط پس از تفکر و بررسی بسیار وارد آن می‌شوند. «کودک- همسر» واژه‌ای است که برای تعریف چنین کودکانی به کار می‌رود، دو واژه متضاد که در کنار هم می‌نشینند تا حال و روز این گروه از کودکان را توصیف کنند. کودک بودن و همسر بودن به‌صورت هم‌زمان، در جهانی که اغلب کودکان آن سعی در آموختن الفبای زندگی دارند و می‌خواهند زندگی سرشار از عشق والدین و شادی‌های کودکانه را تجربه کنند، پدیده‌ای دردناک است که همچنان در بسیاری از کشورهای جهان، به‌‌ویژه کشورهای جهان سوم و جوامع سنتی به چشم می‌خورد. متأسفانه کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست و ازدواج‌ کودکان (زودرس) آمار قابل تأملی دارد، ازدواج‌هایی که معمولاً ناشی از ناآگاهی والدین، فقر، تفکرات اشتباه و آداب و رسوم نادرست و قدیمی است.
  • ۳ سال قبل
  • ۱