• ابطال اسناد ماده ۱۴۷ و توضیح ریز جزئیات مربوط به این موضوع

  در این حالت ذی نفع می تواند با ارایه دادخواستی مبنی بر ابطال سند مالکیت به دادگاه مراجعه نموده و در انتها با ارایه دلایل ومدارک معتبر نسبت به ابطال سند صادره اقدام نماید.
  • ۳ سال قبل
  • ۰
 • قوانین اسناد و معرفی انواع ماده های قانونی مربوط به این موضوع

  هر گاه امضای تعهدی در خود تعهدنامه نشده و در نوشته علی‌حده شده باشد آن تعهدنامه بر علیه امضاکننده دلیل است. در صورتی که در نوشته مصرح باشد که به کدام تعهد یا معامله مربوط است.
  • ۳ سال قبل
  • ۰
 • تعرفه ثبت اسناد و تعرفه مخارج ثبت اسناد و املاک و دفا‌تر رسمی

  تعرفه ثبت اسناد : ماده ۱۱۸ حقوقی که در ادارهٔ تعرفه ثبت اسناد و املاک و دفا‌تر رسمی اخذ می‌شود مطابق مواد ذیل خواهد بود: ماده ۱۱۹ برای ثبت ملک در دفتر املاک موضوع مواد ۱۱ و ۱۲ و ۱۱۹ قانون ثبت، کلاً به ازا هر ده هزار ریال یک هزار ریال دریافت می‌شود. ملاک محاسبهٔ حق‌الثبت املاک، حداقل قیمت منطقه‌ای و در نقاطی که قیمت منطقه‌ای تعیین نشده، طبق برگ ارزیابی ادارات ثبت، خواهد بود.
  • ۳ سال قبل
  • ۰
 • اسناد ، راه های تشخیص اصالت آن ها توسط دادگاه و تفاوت ادعای جعل و انکار

  سند از جمله مهمترین ادله اثبات دعوی در امور مدنی محسوب می‌شود. ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی در تعریف سند بیان می‌کند «سند عبارت است از هر نوشته‌ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.» طبق این تعریف، دو عنصر «نوشته بودن» و «قابل استناد بودن در مقام دعوی و دفاع» از ارکان متشکله […]
  • ۳ سال قبل
  • ۰
 • مجمع عمومی فوق العاده افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص با ارائه فرم

  در این مقاله فرم مجمع عمومی فوق العاده افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص ارائه شده است. هیئت مدیره شرکت ـــــــــــــــــــــــــــــــــ سهامی خاص ثبت شده به شماره ـــــــــــــــــــــــــــــــ با حضور کلیه اعضاء در تاریخ ـــــــــــــــــــــــــــــــ روز ـــــــــــــــــــــــــــــــ ساعت ـــــــــــــــــــ درمحل شرکت تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید .  آقای / خانم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ به سمت رئیس هیئت مدیره  آقای […]
  • ۳ سال قبل
  • ۰
 • اسناد ، انواع آن و روش های ادعای جعل سند در قانون چگونه است؟

  سند مهمترین ادله اثبات دعوی در امور مدنی محسوب می‌شود، سند عبارت است از هر نوشته‌ای (نوشته هر علامت یا خطی است كه بر روی صفحه نمایان باشد) كه در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد. در این نوشته به بررسی اسناد و انواع آن ها می پردازیم.
  • ۳ سال قبل
  • ۰
 • کاهلی در ثبت ملک و بررسی بهترین امانت‌دار برای سند رسمی شما

  دفترخانه‌هاي اسناد رسمي براي تنظيم و ثبت سند رسمي وجوهي شامل حق‌التحرير، حق‌الثبت، ماليات و حق تمبر و ساير وجوهي که طبق قوانين وصول آن برعهده دفترخانه محول شده است را وصول مي‌کنند. تمامي اين مبالغ، مبناي قانوني دارد و سردفتر حق ندارد مبلغي اضافه از مبالغي که تعيين شده است، بگيرد.
  • ۳ سال قبل
  • ۰
 • اسناد حقوقی بین المللی الزام آور مرتبط با خاک و کنوانسیون تنوع زیستی

  نظر به‌ اینکه‌ منشور ملل‌ متحد مبتنی‌ بر اصول‌ حیثیت‌ ذاتی‌ و تساوی‌ کلیه‌ افراد انسانی‌ و کلیه‌ دول‌ عضو ملل‌ متحد متعهد شده‌اند که‌ منفرداً و مشترکاً با همکاری‌ سازمان‌ برای‌ نیل‌ به‌ یکی‌ از هدفهای‌ ملل‌ متحد یعنی‌ توسعه‌ و تشویق‌ احترام‌ جهانی‌ و واقعی‌ به‌ حقوق‌ بشر و آزادیهای‌ اساسی‌ برای‌ همگان‌ بدون‌ تمایز نژاد یا جنس‌ یا زبان‌ و یا مذهب‌ اقدام‌ نمایند.
  • ۳ سال قبل
  • ۰
 • ماده ۱۴۷ قانون ثبت املاک و ابطال اسناد مربوطه با بررسی جزییات

  هنگامیکه ملكی طبق ماده 147 قانون با رعایت تشریفات ثبتی و قانونی در دفتر املاك به ثبت رسیده است و به عبارت دیگر مواعد اعتراض قانون ثبت تمام شده باشد ، حسب ماده واحده " تعیین تكلیف پرونده های معترضی ثبتی فاقد سابقه بوده یا اعتراض آنها درمراجع قضائی از بین رفته است".
  • ۳ سال قبل
  • ۰