• تنظیم اظهارنامه و آشنایی با کاربرد و مراحل ارسال اظهارنامه

  تنظیم اظهارنامه : از جمله اوراق قضایی که شهروندان در مسایل حقوقی خود به نحوی با آن برخورد می‌کنند، اظهارنامه است. فردی که در امری خود را صاحب حق می‌داند، حتما لازم نیست برای مطالبه حق خویش اقدام به اقامه دعوی کند زیرا ممکن است با درخواست ‌شفاهی از کسی که بایستی این حق را ادا کند به مقصود خویش نایل شود. اما […]
  • توسط تحریریه گروه وکلای یاسا
  • ۱ سال پیش
  • ۲۹۲۰۴
  • ۲
 • تسلیم اظهارنامه و گزارش حسابرسی مالیاتی در قانون مالیات بر ارزش افزوده

  شرط قبول گزارش حسابرسی مالیاتی عضو ذیصلاح جامعه حسابداران رسمی برای حسابرسی مالیاتی مهلت تسلیم گزارش حسابرسی مالیاتی مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی دوره مالیاتی ردیف الف تسلیم اظهارنامه نسبت به کفایت اسناد و مدارک حسابداری برای امر حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده طبق مفاد قوانین و مقررات و استانداردهای حسابداری ب – تعیین مأخذ مشمول مالیات و مالیات […]
  • توسط تحریریه گروه وکلای یاسا
  • ۱ سال پیش
  • ۸۴۶
  • ۱
مشاوره حقوقی رایگاندرخواست مشاوره