• احکام امور حسبی و دانستنی هایی در مورد امور حسبی

  احکام امور حسبی به چه معناست؟ پیش از هرچیزی لازم است تا در مورد معنا و مفهوم احکام امور حسبی بیشتر بدانیم. به اموری که بدون اختلاف مرافعه‌ای در دادگاه به آن رسیدگی می‌شود، در اصطلاح حقوقی حسبه گفته می‌شود. بر اساس این تعریف، امور حسبی به اموری گفته می‌شود که برای رسیدگی به آنها […]
  • ۱ سال قبل
  • ۰
 • امور حسبی و تصمیمات دادگاهها در امور حسبی به مفهوم اخص

  بنا بر مفاد ماده یک قانون امور حسبی مصوب تیر سال ۱۳۱۹ «امور حسبی اموری است که دادگاه‌ها مکلفند نسبت به آن امور اقدام کرده و تصمیمی اتخاذ کنند؛ بدون این که رسیدگی به آن متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوا از طرف آنها باشد.» امور حسبی تصمیمات حسبی به […]
  • ۲ سال قبل
  • ۰
 • ماده ۲۹۹ قانون امور حسبی و آیین‌ نامه مصوب سال ۱۳۲۲ وزارت دادگستری

  مصوب سال ۱۳۲۲ وزارت دادگستری می خواهیم به شرح ماده ۲۹۹ قانون امور حسبی بپردازیم. ماده ۱- در موقعی که از طرف ورثه یا موصی له یا وصی بر اموال درخواست شود ملکی که در دفتر املاک به نام مورث ثبت شده است به نام ورثه یا موصی له یا به عنوان وصیت ثبت گردد، […]
  • ۲ سال قبل
  • ۰
 • قانون امور حسبی و اموری که دادگاه‌ها مکلفند نسبت به آن هستند

  باب اول – در کلیات ماده ۱- قانون امور حسبی اموری است که دادگاه‌ها مکلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند بدون اینکه رسیدگی به آنها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی از طرف آنها باشد. قانون امور حسبی ماده ۲- رسیدگی به امور حسبی تابع مقررات این […]
  • ۲ سال قبل
  • ۰
 • امور حسبی چیست و اعمال نقش امور حسبی در دادگاه ها چه می باشد

  امور حسبی نوشته شده توسط شبنم کریمی در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۵۴  امور حسبی امری را گویند که دادگاهها باید بدون ملاحظه اینکه در مورد آنها اختلاف و مرافعه ای وجود پیدا کرده یا نه وارد رسیدگی شوند و تصمیم اخذ کنند. حسبه بر وزن ترمه از مفهوم اعتراض و تعرض به امری گرفته شده و امور […]
  • ۲ سال قبل
  • ۰