• قانون تامین اجتماعی در مقابل دریافت حقوق چقدر کار می کند؟

  قانون تامین اجتماعی : سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با استفاده از مقررات عام قانون تأمین اجتماعی صاحبان حرف و مشاغل آزاد را به صورت اختیاری در برابر تمام یا قسمتی از مزایای قانون تأمین اجتماعی بیمه نماید چگونگی انجام بیمه و نرخ حق‌بیمه و همچنین میزان مزایای مربوطه به موجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیأت دولت خواهد رسید . تبصره ۱ : بیمه شده مختار است که سطح درآمد ماهانه خود را که مبنای پرداخت حق‌بیمه قرار می‌گیرد بین حداقل و حداکثر دستمزد قانونی انتخاب نماید.
  • ۲ سال قبل
  • ۲
 • کارهای سخت و زیان‌آور به همراه توضیح وظایف کارفرمایان قانون تأمین اجتماعی

  بیمه‌شدگانی که دارای سابقه پرداخت حق‌بیمه در کارهای‌سخت و زیان‌آور به تاریخ قبل از تاریخ تصویب این قانون‌باشند می‌توانند با استفاده از مزایای این قانون درخواست‌بازنشستگی نمایند. در این صورت با احراز شرایط توسط بیمه‌شده،کارفرمایان مربوطه مکلف‌اند حق‌بیمه مربوطه و میزان مستمری‌برقراری را تا احراز شرایط مندرج در تبصره  ۲ و همچنین چهاردرصد (۴%) میزان مستمری برقراری نسبت به سنوات قبل از تصویب‌این قانون را یکجا به سازمان پرداخت نمایند.
  • ۲ سال قبل
  • ۰
 • قانون تامین اجتماعی و تبصره های موجود در صندوق تأمین اجتماعی

  صندوق تأمین اجتماعی موضوع ماده ۱۰ قانون تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی، مصوب تیرماه ۱۳۵۵ در سازمان ادغام و کلیه وظایف و دارایی و مطالبات و دیون و تعهدات صندوق مذکور، به سازمان منتقل می‌شود.
  • ۲ سال قبل
  • ۰
 • کسر حق بیمه تامین اجتماعی و پرداخت هایی که مشمول کسر حق بیمه تامین اجتماعی نیست

  مزایایی که مشمول کسر حق بیمه تامین اجتماعی نیست به شرح زیر است:​ بازخرید ایام مرخصی هزینه عائلمه مندی هزینه سفر و فوق العاده مأموریت عیدی مابه التفاوت کمک هزینه مسکن و خواربار در ایام بیماری حق شیر پاداش نهضت سواد آموزی حق التضمین (کسر صندوق) خسارت اخراج و مزایای پایان کار پاداش افزایش تولید
  • ۲ سال قبل
  • ۰
 • قانون تامین اجتماعی – تخلفات ـ مقررات کیفری در نظام حقوقی ایران

  ماده ۹۷ قانون تامین اجتماعی :هرکس به استناد اسنادو گواهی‌های خلاف واقع یا با توسل به عناوین و وسایل تقلبی‌از مزایای مقرر در این قانون به نفع خود استفاده نماید یاموجبات استفاده افراد خانواده خود یا اشخاص ثالث را از مزایای‌مذکور فراهم سازد به پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر خسارات‌وارده به سازمان قانون تامین اجتماعی خدمات درمانی یا این سازمان و درصورت تکرار به حبس جنحه‌ای از  ۶۱ روز تا شش ماه محکوم خواهدشد.
  • ۲ سال قبل
  • ۰
 • تقسیط بدهی های بیمه تامین اجتماعی و تاخیر در ارسال لیست و پرداخت حق بیمه

  تاخیر در ارسال لیست و پرداخت حق بیمه و یا عدم پرداخت آن، موجب می شود که جرایمی به بدهی های معوقه تعلق گیرد و بطور ناخواسته هزینه های سنگینی را به کارفرمایان محترم تحمیل نماید. باوجود این، کارفرمایانی که توان پرداخت بدهی های قانونی خود را نداشته باشند، می توانند از تسهیلات قانونی و […]
  • ۲ سال قبل
  • ۰
 • بیمه تامین اجتماعی کارگران ساختمانی به همراه ماده و تبصره های مربوطه

  مشمولین قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ١٣٨٦ و اصلاح بعدی آن مصوب ١٣٨٧ می توانند با  ارائه مدارک ذیل نسبت به بیمه نمودن خود اقدام نمایند مدارک مورد نیاز...
  • ۲ سال قبل
  • ۰
 • کمک هزینه ازدواج و شرایط لازم برای دریافت آن از بیمه تامین اجتماعی

  کمک هزینه ازدواج که از سوی سازمان تامین اجتماعی به بیمه شدگان واجد شرایط پرداخت می‌شود، هدیه و شادباشی است که این سازمان به بیمه‌شدگانی که تشکیل خانواده جدید می‌دهند، می‌پردازد. این کمک هزینه به بیمه شدگانی که برای اولین بار ازدواج می‌کنند، پرداخت می‌شود و میزان آن معادل یک ماه متوسط مزد یا حقوق بیمه شده است.
  • ۲ سال قبل
  • ۰
 • بیمه اختیاری صاحبان حرف و مشاغل آزاد تامین اجتماعی چقدر است؟

  بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد به افرادی اطلاق میشود که برای انجام حرفه و شغل مورد نظر با داشتن کارگر (کارفرما) یا خود به تنهایی (خویش فرما) باستناد مجوز اشتغال صادره از سوی مراجع ذیصلاح یا به (تشخیص سازمان تامین اجتماعی) به کار اشتغال داشته و مشمول مقررات حمایتی خاصی نباشند. ضمنا از تاریخ […]
  • ۲ سال قبل
  • ۲
 • مدارک مورد نیاز نامنویسی اولیه ثبت نام بیمه تامین اجتماعی و تخصیص شماره بیمه

  مدارک مورد نیاز نامنویسی اولیه ثبت نام بیمه تامین اجتماعی و تخصیص شماره بیمه چیست؟ واحد مربوطه جهت دریافت حمایت یا خدمت : نامنویسی و حسابهای انفرادی افرادی که به تازگی تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی قرار میگیرند می بایست اطلاعات هویتی و بیمه ای آنان در پایگاه اطلاعات شعبه موردنظر ثبت نام گردد از اینرو جهت شناسائی، انجام امور بیمه ای و طبقه بندی مستندات آنان یک شماره بیمه منحصر بفرد به آنان اختصاص داده می شود.
  • ۲ سال قبل
  • ۰
صفحه 2 از 3«123 »