• بیمه گر و الزام به جبران خسارت، بدون لحاظ جنسیت و مذهب

    بیمه گر و الزام به جبران خسارت: قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث در سال ۱۳۸۷ بعد از گذشت ۴۰ سال از قانون بیمه شخص ثالث مصوب سال ۱۳۴۷ به صورت آزمایشی و پنج ساله تصویب شد که مشتمل بر ۳۰ ماده و ۲۵ تبصره است. با گذشت ۷ […]
    • ۲ سال قبل
    • ۰