• تخلفات بهداشتی و درمانی شامل چه اموری است؟ آشنایی با مهمترین تخلفات

    تخلفات بهداشتی و درمانی شامل چه اموری است؟ مطابق تبصره دو قانون نظام صنفی اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲، صنوفی که قانون خاص دارند، از شمول این قانون مستثنی هستند. تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان مواد بهداشتی و درمانی نیز دارای قانون خاص هستند و از احکام این قانون پیروی می‌کنند. منظور از قانون خاص قانونی است که بر اساس […]
    • ۲ سال قبل
    • ۰