• تقاضا و ثبت علائم تجاری یا صنعتی با نصب برچسب در معرض فروش

  در حقوق ایران حق استعمال انحصاری علامت فقط به کسی تعلق دارد که تقاضا و ثبت علائم تجاری را به ثبت رسانیده است (مستفاد ازماده ٢ ق.ث.ع.و.ا). تقاضا و ثبت علائم تجاری اختیاری است مگر درمواردی که قانون ثبت آن را الزامی دانسته باشد (مستفاد از تبصره ١ ماده ٢ ق.ث.ع.و.ا) به منظور جلوگیری از تقلب و تقلید و […]
  • ۲ سال قبل
  • ۰
 • علامت تجاری و طبقه بندی های آن (برند، لوگو، آرم، نام تجاری)

  برای ثبت علامت تجاری باید موضوع فعالیت مشخص شود. یک علامت تجاری یا برند می تواند از ۱ تا تعداد بیشتری طبقه انتخاب و ثبت شود. طبقه ۱ – مواد شیمیایی مورد استفاده در صنایع، علوم، عکاسی و همچنین کشاورزی، باغبانی و جنگلبانی؛ رزین‌های مصنوعی پردازش نشده؛ پلاستیک‌های پردازش نشده؛ کودهای گیاه؛ ترکیبات اطفاء حریق؛ […]
  • ۲ سال قبل
  • ۰
 • ثبت علامت تجاری لوگو برند و نام تجاری چه اهدافی در نظر گرفته می شود؟

  ثبت آرم تجاری از طریق حصول اطمینان از حقوق انحصاری برای شناختن کالاها و خدمات و یا اجازه دادن به دیگران مبنی بر استفاده از آن در صورت پرداخت مبلغ، صاحب اثر را محافظت می‌کند. مدت زمان این حفاظت متفاوت است ولی آرم تجاری قابلیت تمدید شدن نامحدود توسط پرداخت مبلغ مربوطه را دارد. محافظت آرم تجاری توسط […]
  • ۲ سال قبل
  • ۰
 • علامت تجاری و جلوگیری از ارتکاب ۱۰ اشتباه متداول در برندسازی

  در مسیر علامت تجاری و برند سازی اغلب ۱۰ اشتباه رایج صورت می گیرد که باید از وقوع آن ها جلوگیری کرد. تصور شما از برند و علامت تجاری نباید فقط یک لوگو و ترکیبی از خطوط یا رنگ های مختلف باشد. برندها و علامت تجاری معمولا هر چیزی از قبیل ادراک و دریافت پیام برند از سوی مصرف کننده، نگاه […]
  • ۲ سال قبل
  • ۰
 • ثبت علامت تجاری و اعتراض به پذیرفته نشدن درخواست ثبت آن

  در صورتی که درخواست ثبت علامت تجاری شما تایید نشده است می توانید بر اساس موارد زیر به رد درخواست اعتراض کنید. ثبت علامت تجاری وفق ماده ۳۷ قانون هر ذی‌نفع می‌تواند حداکثر تا سی روز از تاریخ انتشار آگهی‌، اعتراض خود را مبنی بر عدم رعایت مفاد بند (الف‌) ماده (۳۰) و ماده (۳۲) […]
  • ۲ سال قبل
  • ۰
 • برندسازی و اشتباهات رایج در مسیر برند سازی چه چیزهایی می باشد؟

  در مسیر برندسازی اغلب ۱۰ اشتباه رایج صورت می گیرد که باید از وقوع آن ها جلوگیری کرد تصور شما از برند نباید فقط یک لوگو و ترکیبی از خطوط یا رنگ های مختلف باشد. برندها معمولا هر چیزی از قبیل ادراک و دریافت پیام برند از سوی مصرف کننده، نگاه کردن و احساس کردن پیام آن، […]
  • ۲ سال قبل
  • ۰