• چک برگشتی و رفع سوء اثر از آن بر اساس بخشنامه های بانک مرکزی

  در صورت عدم اقدام مشتری نسبت به رفع سوءاثر، سابقه هر چک برگشتی پس از هفت سال از تاریخ صدور گواهی نامه عدم پرداخت آن به صورت خودکار از سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی رفع سوء اثر می شود.
  • ۳ سال قبل
  • ۰
 • چک تاریخ گذشته و مواردیکه صادر کننده چک قابل تعقیب کیفری نیست

  نکته مهمی که بهتر است از همین الان به ذهن تان بسپارید، این است که قانون به صدور چک بلامحل به عنوان یک جرم نگاه کرده است. هر جرمی برای وقوع، نیاز به شرایطی دارد. بر اساس قانون در صورت وجود هر یک از حالات یا شرایطی که در ادامه می خوانید، صدور چک بلامحل جرم کیفری نخواهد بود. بنابراین در هر یک از این موارد، شکایت شاکی به دلیل حقوقی بودن چک پیگرد کیفری نخواهد داشت.
  • ۳ سال قبل
  • ۹
 • چک بانکی تضمین شده و بخش‌ های یک چک که باید تکمیل شود چیست؟

  چک بانکی عادی یکی از مرسوم‌ترین نوع چک بانکی است که صاحب چک، از حساب جاری خود، چکی را در وجه حامل یا شخص گیرنده صادر می‌کند. برای نقد کردن این چک باید به یکی از شعبه‌های بانکی که چک را صادر کرده است بروید. مثلا اگر چک بانک ملی است حتما باید به یکی از شعب بانک ملی مراجعه کنید.
  • ۳ سال قبل
  • ۰
 • جرایم چک شامل چه مواردی می شود؟

  در قانون صدور چک در دو ماده دو عنوان مجرمانه با شرایط و عناصر متفاوت مورد اشاره قرار گرفته است، یکی جرم صدور چک بلامحل و دیگری جرم اعلام کذب مفقودی چک. با این وجود در بسیاری از موارد در محاکم به این دو جرم به یک چشم نگریسته شده و وصف مجرمانه خاصی برای اعلام کذب مفقودی چک در نظر گرفته نمی‌شود. بر این اساس همیشه این سوال به ذهن متبادر می‌شود که آیا در رسیدگی به عنوان مجرمانه موضوع ماده 14 قانون صدور چک، یعنی دستور عدم پرداخت، لزوم رعایت شرایط تحقق جرم صدور چک بلامحل به شرح مندرج در ماده 13 قانون مذکور از جمله وعده‌دار نبودن چک نیز ضرورت دارد یا خیر. در مقام بیان موضوع با اشاره به متن مواد 13 و 14 قانون صدور چک و تشریح عناصر متشکله اعمال مجرمانه موصوف سعی خواهد شد به سوال مطرح شده پاسخ مناسبی داده شود. بدیهی است، با توجه به نظری بودن علم حقوق وجود پاسخ مخالف نیز دور از انتظار نخواهد بود.
  • ۳ سال قبل
  • ۰