• حریم راه و بررسی فنی انواع ساخت، احداث، نگهداری و حراست راه‌ها

    در این نوشته قصد داریم به بررسی فنی انواع راه‌ها و حریم راه بپردازیم. پس در ادامه نوشته ما را همراهی نمایید. انسان‌ها در طول تمدن هزاران ساله خود، به منظور ارتباط با دیگر مناطق و دسترسی به آبادی‌های مجاور؛ به تشکیل و احداث راه اقدام نموده‌اند. سیر تکاملی راه سازی از تمدن‌های نخستین تا […]
    • ۱ سال قبل
    • ۰