• حفظ اسرار توسط وکیل دادگستری

    اصل امانت داری یکی از اصول اخلاقی است که در مبانی دینی و فرهنگ ناب ایرانی بارها از آن به نیکی یاد شده است. لقب پیامبر اکرم (ص) محمد امین بوده و امانتداری ایشان یکی از صفات بارز و قالب بین مردم عرب آن زمان بوده است. مشاغل زیادی به دلایل مختلف و به موجب […]
    • ۲ سال قبل
    • ۰