• سرقفلی و بررسی ملک سرقفلی بین موجر و مستاجر در نظام حقوقی ایران

  ملک سرقفلی چرا؟ یکی از موضوعاتی که از عرف وارد قوانین شده، حق سرقفلی است که رسم و رسوم تجار و بازرگانان آن را به وجود آورده و سپس وارد قوانین و مقررات شده است. در حقوق ایران، به حقی که تاجر یا صنعتگر در نتیجه جلب مشتری، شهرت و فعالیت خود برای محل کار […]
  • ۳ سال قبل
  • ۰
 • سرقفلی و مرور دانستنی های مورد نیاز در مورد حق سر قفلی

  آیا می‌دانید در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ دو حق سرقفلی و حق کسب‌و‌پیشه در نظر گرفته شده بود؛ اما در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ حق کسب‌وپیشه حذف شد و فقط حق سرقفلی باقی ماند؟ آیا می‌دانید براساس قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶ حق سرقفلی در رابطه با اجاره چه اماکنی است؟ آیا می‌دانید […]
  • ۳ سال قبل
  • ۰
 • سرقفلی به همراه انتقال حق آن و عوامل مؤثر در میزان سرقفلى

  حق سرقفلى حقى است معنوى شامل شهرت محل تجارت و موقعیت آن و تعداد مشتریان یا خریداران اتفاقى و رهگذر که تاجر براى تقدم در اجاره و ادامه فعالیت تجارى خود در محل کار دارا مى‌باشد و این نوع سرقفلی مبناى حقوقى دارد و قابل نقل و انتقال به دیگران مى‌باشد و همچون سایر حقوق […]
  • ۳ سال قبل
  • ۰
 • سرقفلی و حق کسب، قانون سال ۷۶ سرقفلی در چه مواردی تعلق می گیرد؟

  سرقفلی و حق کسب چیست؟ (از دیدگاه دکتر سید مهدی موسوی شهری، وکیل پایه یک و دکترای حقوق ) دکتر سید مهدی موسوی شهری، وکیل محله از نظر قانون درباره بحث سرقفلی نکاتی را یادآور شد. در قوانین مدون، ما با دو کلمه روبرو می شویم: سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت. در جامعه ما […]
  • ۳ سال قبل
  • ۰
 • حق کسب و پیشه : حق سر قفلی و حق کسب و پیشه چیست و چه تفاوتی دارند؟

  در قوانین مدون با دو کلمه رو به رو می شویم: ۱- حق سرقفلی ۲- حق کسب و پیشه و تجارت در جامعه ما گاه این دو به یک معنی به کار رفته و گاه از هم تفکیک شده اند و با معانی مختلف مطرح شده اند. اما سرقفلی وجهی است که مالک (خواه مالک عین باشد یا منفعت) در ابتدای اجاره و جدای از مال الاجاره از مستأجر می گیرد تا محل را به وی اجاره بدهد و واگذار کند.
  • ۳ سال قبل
  • ۴۴