• خواستگاری رسم دیرینه و مقدمه ای پراهمیت بر پیمان زناشویی است

  خواستگاری رسمی دیرینه و مقدمه ای پراهمیت بر پیمان زناشویی است که برای انتخاب همسر و تشکیل خانواده از سوی مرد صورت می گیرد، این رسم، رسمی دیرینه و دامنه دار است که مطابق فطرت و منش انسانی در تمام جوامع بشری همواره جریان دارد؛ از این رو خواستگاری را به پیشنهاد ازدواج از طرف […]
  • ۳ سال قبل
  • ۰
 • خواستگاری و اطلاع از ۵ نکته حقوقی مهم در زمان وقوع آن

  خواستگاری به هر روشی که انجام شود به معنی درخواست ازدواج مرد از زن برای تشکیل یک زندگی مشترک است که در همه جای دنیا و از جمله ایران آداب و رسوم خاصی داشته و به طور معمول هم از سوی مرد مطرح می‌شود. در این نوشته چند نکته حقوقی مهم را برای این دوره مطرح میکنیم.
  • ۳ سال قبل
  • ۰