• قرار جلب در امور حقوقی و کیفری و اعتراض به قرار منع تعقیب

  در صورت نقض قرار منع تعقیب و صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه، بازپرس ملکف است متهم را احضار و موضوع اتهام را به او تفهیم کند و با اخذ آخرین دفاع و تأمین مناسب از وی، پرونده را به دادگاه ارسال نماید.
  • ۳ سال قبل
  • ۰
 • دادخواست اعسار و دلایل ناتوانی مالی در دادرسی مالی چیست؟

  اعسار به شرایط شخصی گفته می شود که به دلیل ناتوانی مالی، نمی تواند تکالیف مالی خود را انجام دهد؛ که در این صورت دادگاه به این شرایط رسیدگی می کند و اگر درخواست شخص را بپذیرد، حکم اعسار را برای وی صادر می کند. پرداخت قسطی بدهی، استفاده از وکیل معاضدتی و معافیت موقت از هزینه های دادرسی بخشی از مزایای حکم اعسار است.
  • ۳ سال قبل
  • ۰
 • واخواهی چیست و اطلاعاتی در مورد واخواهی در نظام حقوقی

  واخواهی روشی است که به موجب آن کسی که حکم غیابی برعلیه او صادر گردیده به آن اعتراض کند و همان دادگاه صادر کننده حکم به آن رسیدگی کرده و در مورد آن رأی مقتضی صادر کند.
  • ۳ سال قبل
  • ۱
 • دادخواست و درخواست چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟

  دادخواست و درخواست با یکدیگر متفاوت اند و به عبارت کلی تر می توان گفت که هر دادخواست نوعی درخواست می باشد. درخواست هایی که به تنظیم دادخواست نیاز دارند. این دادخواست ها دارای ارکان متفاوت اند. ارکان دادخواست شامل خواهان، خوانده، خواسته، هزینه های دادرسی، عنوان دادخوست و شرح دادخواست می باشد. هزینه های دادرسی نیز شامل بهای اوراق دادخواست و اظهار نامه، برگ اجراییه احکام دادگاه و ... می باشد.
  • ۳ سال قبل
  • ۰