• دلالی و شرح نکات جالب درباره ی این شغل تجاری و پرطرفدار

  آیا میدانید شغل دلالی یک شغل تجاری است؟ ماده ۳۳۵ قانون تجارت دلالی را بدینگونه معرفی میکند:  دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می خواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدا می کند، اصولا قرارداد آن تابع مقررات راجع به وکالت است .” آقای دکتر ستوده در کتاب […]
  • ۲ سال قبل
  • ۰
 • دلال کیست و یک دلال یا واسطه دارای چه شرایطی می باشند؟

  دلال کیست ؟دلال یا واسطه به کسى گفته مى‌شود که در مقابل اجرت و مزد واسطه انجام معامله‌‌اى شده باشد یعنى براى جنسى که متعلق به دیگرى است مشترى و خریدار پیدا نماید و در مقابل این عمل اجرت و مزدى دریاف کند باید توجه داشت که دلال مى‌تواند ضمن دلالى شخصاً اعمال تجارتى را انجام و تجارت بنماید ولى دلالى اصولاً تابع مقررات مربوط به وکالت است.
  • ۲ سال قبل
  • ۰
 • دلالی و بررسی نقش آن در قانون تجارت

  دلالی اصطلاحاً به وساطت معاملات در مقابل اجرت گفته می‌شود و در واقع دلالی به عنوان یک عمل تجاری خدماتی است که موضوع آن واسطه‌گری و پیدا کردن طرف معامله است. دلالی یا واسطه‌گری از جمله مشاغلی است که با توسعه شهرنشینی و پیشرفت علوم و همچنین حرفه‌ای‌تر شدن مشاغل ضرورت یافته و قانونگذار ما نیز با وقوف به اهمیت دلالی در روابط تجاری به وضع قوانین و مقررات مربوط به آن پرداخته است. در ادامه به بررسی این موضوع می پردازیم.
  • ۲ سال قبل
  • ۰