• سردفتری اسناد رسمی دارای چه ضوابط و قوانینی می باشد؟

    ما در این مقاله به معرفی سردفتری اسناد رسمی‌خواهیم پرداخت و شرایط لازم برای اخذ آن را بیان می‌کنیم. اما پیش از آن لازم است بگوییم اگر چه نام «سردفتر اسناد رسمی» نامی‌بسیار آشنا است ولی سردفتر از سه قسمت تشکیل شده است. «سردفتر ازدواج»، «سردفتر طلاق» و سردفتر اسناد رسمی‌این سه بخش به شمار […]
    • ۲ سال قبل
    • ۰