• شرایط توارث ،انفاق و حضانت در حقوق مدنی چه می باشد؟

  شرایط توارث چیست؟ معنا و مفهوم نسب، همان قرابت، خویشاوندی و خویشی است و در اصطلاحات حقوقی، خویشاوندی دو نفر است حال فرقی نمی‌کند که یکی از آن ها از یک نسل دیگر یا هردو متعلق به شجره و نسل شخص ثالثی باشند. در این مقاله به بررسی شرایط توارث پرداختیم. قرابت هم خانواده نسب است و […]
  • ۲ سال قبل
  • ۰
 • سهم الارث زوجه و تأثیر اصلاح مواد و قانون مدنی بر این سهم

  قانون اصلاح موادی از قانون مدنی با هدف اصلاح سهم الارث زوجه در تاریخ ۶/۱۱/۱۳۸۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این مصوبه با اصلاح مواد ۹۴۶ و۹۴۸ و حذف مادۀ ۹۴۷ ق.م. پس از جری تشریفات قانونی در روزنامۀ رسمی شمارۀ ۱۸۶۵۱ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۸۷ درج و از تاریخ هفتم فروردین ۱۳۸۸ در تمام کشورلازم الاجرا گردید. […]
  • ۲ سال قبل
  • ۰