• لعان به چه معناست و شرایط و اثرات لعان چه می باشد؟

    شاید کمتر کسی باشد که واژه لعان به گوش او خورده باشد. به مراسمی که در آن زن و شوهر براساس به یکدیگر لعنت می‌فرستند لعان می‌گویند، در این مراسم، شوهر براساس سوگندهای خاص، بیان می‌کند که همسرش کار زنا را انجام داده و همسرش نیز با سوگندهای خاص خود که شبیه سوگندهای شوهرش است، […]
    • ۲ سال قبل
    • ۰