• صیغه ازدواج موقت و بررسی روش‌های متفاوت برای قرائت صیغه عقد موقت

    صیغه ازدواج موقت امروزه هرکسی با واژه ازدواج آشناست و تمامی جوامع با هر نوع فرهنگی، ازدواج را امری رسمی و قانونی تلقی می‌کنند. ازدواج موجب پایداری ارکان خانواده در جامعه می‌شود و به همین دلیل در قانون و در فقه اسلامی، ارزش بسیار زیادی دارد، در پرتوی ازدواج است که نسل بشر ادامه می‌یابد […]
    • ۲ سال قبل
    • ۰