• طلاق ناخواسته و آشنایی با چگونگی نحوه برخورد با آن

  در کافه‌ای نشسته بودیم و در حالی که قهوه هایمان را می‌نوشیدیم، راجع به اتفاقات روزمره باهم صحبت می‌‌کردیم. چند لحظه سکوت برقرار شد و سپس دوستم گفت: ” همسرم می‌خواهد مرا طلاق دهد یعنی طلاق ناخواسته .” اشک در چشمانش جمع و چهره اش گرفته تر شد. اکنون درد و رنجی که او در […]
  • ۲ سال قبل
  • ۰
 • طلاق ناخوشایند و گرفتار شدن در رابطه ای که نمی توان آن را ترک کرد

  بدون آزادی و محدودیت ها رابطه ها میتوانند خفه کننده باشند. آیا احساس مکنید در یک رابطه ای که نمیتوانید آن را ترک کنید گیر افتاده اید و طلاق ناخوشایند را رد می کنید؟! البته،احساس گرفتار شدن یک حالت روحی است. هیچ کس نیاز به رضایت برای ترک کردن یک رابطه ندارد، با این حال […]
  • ۲ سال قبل
  • ۰