• قرارداد جعاله چیست و نکات مهم درباره ی تنظیم آن

  جعاله در لغت به معنای مزدی است که در برابر انجام کاری قرار داده می‌شود و در اصطلاح فقها، صیغه‌ای است که ثمره آن به دست آوردن منفعتی در برابر عوض است. البته برای انعقاد قرارداد جعاله شرط نیست که کارمزد معلوم باشد. از جعاله، تعاریف دیگری نیز صورت گرفته است که بر اساس یکی […]
  • ۲ سال قبل
  • ۱
 • جعاله چیست؟ التزام شخصی به ادای اجرت معلوم در مقابل عملی

  ماده ۵۶۱ جعاله جعاله عبارت است از التزام شخصی به ادای اجرت معلوم در مقابل عملی اعم از این که طرف، معین باشد یا غیرمعین.  ماده ۵۶۲ در ان ملتزم را جاعل و طرف را عامل و اجرت را جعل می‌گویند.  ماده ۵۶۳ در جعاله، معلوم بودن اجرت مِن جمیع‌الجهات، لازم نیست. بنابراین اگر کسی ملتزم شود که هر […]
  • ۳ سال قبل
  • ۰
 • عقد جعاله و چند نکته کلیدی درباره آن

  «جعاله» در لغت به معنای مزدی است که در برابر انجام کاری قرار داده می‌شود و در اصطلاح فقها، صیغه‌ای است که ثمره آن به دست آوردن منفعتی در برابر عوض است. البته برای عقد جعاله، شرط نیست که کارمزد معلوم باشد. در این نوشته به بررسی قوانین عقد جعاله می پردازیم.
  • ۳ سال قبل
  • ۰