• انحلال عقد نکاح و اطلاعا جامعی از بررسی موارد انحلال عقد نکاح

  انحلال عقد نکاح : هر گاه دادگاه به تقاضای زن حکم طلاق را صادر کند چنانچه شوهر حسب اجرای حکم در دفتر طلاق حاضر نشود مراتب از دفتر طلاق به دادگاه اعلام در این صورت نماینده‌ای از دادگاه به دفترخانه معرفی و به نمایندگی از شوهر صیغه طلاق را جاری می‌کنند. طلاق در زمره غم‌انگیز‌ترین پدیده‌های اجتماعی […]
  • ۳ سال قبل
  • ۰
 • عقد مزارعه چیست به همراه انواع ماده های قانونی مربوط به آن

   ماده ۵۱۸ مزارعه عقدی است که به موجب آن احد طرفین زمینی را برای مدت معینی به طرف دیگر می‌دهد که آن را زراعت کرده و حاصل را تقسیم کنند.  ماده ۵۱۹ در عقد مزارعه حصه‌ی هر یک از مزارع و عامل باید به نحو اشاعه از قبیل ربع یا ثلث یا نصف و غیره معین گردد و […]
  • ۳ سال قبل
  • ۰
 • عقد دائم و بررسی جزئیات حائز اهمیت مربوط به مهریه عقد دائم

  اگر موقع خواندن عقد دائمی برای دادن مهر مدت معین نکرده باشند زن می‌تواند پیش از گرفتن مهر از نزدیکی کردن شوهر جلوگیری کند چه شوهر توانائی دادن مهر را داشته باشد چه نداشته باشد ولی اگر پیش از گرفتن مهر به نزدیکی راضی شود و شوهر با او نزدیکی کند دیگر نمی‌تواند بدون عذر شرعی از نزدیکی شوهر جلوگیری نماید.
  • ۳ سال قبل
  • ۰
 • صیغه عقد : احکام عقد، دستور خواندن عقد دائم و غیر دائم و شرایط آن ها

  در این مقاله به بررسی صیغه عقد می پردازیم ولی ابتدا به انواع حلال شدن زن به مرد اشاره خواهیم داشت. به واسطه عقد ازدواج، زن به مرد حلال می‎شود و آن بر دو قسم است: دائم و غیردائم. عقد دائم آن است که مدت زناشویی در آن معین نشود و زنی را که به این قسم […]
  • ۳ سال قبل
  • ۰
 • عقد بیع چیست ، حکم آن و بررسی کامل مالکیت مشتری با وقوع عقد بیع

  قانون مدنی دیدگاه مشهور فقها را مبنی بر حصول مالکیت مشتری با وقوع عقد بیع پذیرفته و در بعضی مواد به آن تصریح کرده است. از جمله بر اساس ماده 363 قانون مدنی «در عقد بیع وجود خیار فسخ برای متبایعین یا وجود اجلی برای تسلیم یا تادیه ثمن مانع انتقال نمی‌شود.» ماده 364 نیز مقرر کرده است: «در بیع خیاری، مالکیت از حین عقد بیع است، نه از تاریخ انقضای خیار...»
  • ۳ سال قبل
  • ۰
 • عقد و شرط ضمن عقد به زبان ساده، با ذکر جزییات کامل و تشریح شروط

  ازدواج تنها یک پیوند عاطفی و اخلاقی میان دو انسان نیست. زن و شوهر پس از ثبت رسمی ازدواج، وارد توافقی دو جانبه می‌شوند که معمولا نظام قانونی هر کشور برای آن چارچوب مشخصی تعریف کرده‌است. این چارچوب حقوقی در کشورهای مختلف متفاوت است اما در همه کشورها برآمده از سنت‌، عرف، تجربه بشری، مذهب و اصول پایه‌ای علم حقوق یا معاهدات بین‌المللی است. البته در هر کشور سهم هر یک از این منابع در تدوین چارچوب حقوقی حاکم بر ازدواج متفاوت است. برخی کشورها عرف و دانش بشری را در اولویت قرار داده‌اند و برخی کشورها نظیر ایران، صرفا بر تعالیم مذهبی و آموزه‌های فقهی در تدوین قوانین خانواده تاکید داشته‌اند.
  • ۳ سال قبل
  • ۱۲
 • عقد فرض و بررسی عقد قرض در قانون مدنی جمهوری اسلامی

  قانونگذار در ماده ۶۴۸ قانون مدنی  درباره ی عقد فرض می‌گوید: «قرض عقدی است که به موجب آن، یکی از طرفین، مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می‌‌‌کند که طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار، جنس و وصف رد کند و در صورت تعذب رد مثل، قیمت یوم‌الرد را […]
  • ۳ سال قبل
  • ۰
 • شروط ضمن عقد و ضمانت اجرای تخلف از شروط ضمن عقد ازدواج در قانون مدنی

  شروط ضمن عقد : نکاح به معنای ایجاد علقه زوجیت بین زن و مردی است که قصد اتحاد به منظور تشکیل خانواده و زندگی مشترک را دارند. این عقد از جمله عقود رضایی است و زن و مرد با بیان صریح اراده خویش و با توافق یکدیگر آن را به وجود می‌آورند. البته مقنن به […]
  • ۳ سال قبل
  • ۰
 • عقد نکاح چیست و اکراه در عقد نکاح چه تاثیری را به دنبال دارد؟

  در صورتی که در عقد نکاح با فقد رضایت یکی از طرفین مواجه باشیم بنابر مفهوم ماده ۱۰۷۰ قانون مدنی و اصول کلی مجری در عقود اکراهی، «نکاح» غیرنافذ است و باید منتظر بمانیم که آیا شخص اکراه شده بعد از زوال کراهت، آیا برای نفوذ و اثربخشیدن به اراده خود رضایت می دهد؛ یعنی به اصطلاح آن را تنفیذ می کند یا اینکه راضی نشده و حاضر به برقراری رابطه نکاح نیست لذا آن را رد می کند. هر عقدی برای اینکه صحیح باشد به یکسری شرایط نیاز دارد ،از جمله ی آنها قصد و رضایت است؛ در تمام عقود از جمله نکاح،وجود اراده طرفین که ناشی از رضایت و میل باطنی باشد،لازم است.
  • ۳ سال قبل
  • ۳
 • شروط ضمن عقد، بررسی هر یک و اهمیت آن ها برای طرفین

  برای بررسی شروط ضمن عقد نیاز داریم تا ابتدا به بررسی ازدواج بپردازیم. ازدواج تنها یک پیوند عاطفی و اخلاقی میان دو انسان نیست. زن و شوهر پس از ثبت رسمی ازدواج، وارد توافقی دو جانبه با  می‌شوند که معمولا نظام قانونی هر کشور برای آن چارچوب مشخصی تعریف کرده‌است. این چارچوب حقوقی در کشورهای مختلف متفاوت است اما در همه کشورها برآمده از سنت‌، عرف، تجربه بشری، مذهب و اصول پایه‌ای علم حقوق یا معاهدات بین‌المللی است. البته در هر کشور سهم هر یک از این منابع در تدوین چارچوب حقوقی حاکم بر ازدواج متفاوت است. برخی کشورها عرف و دانش بشری را در اولویت قرار داده‌اند و برخی کشورها نظیر ایران، صرفا بر تعالیم مذهبی و آموزه‌های فقهی در تدوین قوانین خانواده تاکید داشته‌اند.
  • ۳ سال قبل
  • ۰