• غصب ، مسئولیت غاصب و تاثیر جهل در خرید مال غصبی چگونه است؟

    هرکس بدون رضایت مالک مالی، مال او را به مالکیت خود درآورد یا از آن استفاده کند، غاصب محسوب می‌شود. در واقع غصب در لغت به معنای گرفتن مال از راه ظلم است و در اصطلاح حقوقی و بر مبنای آنچه که ماده 308 قانون مدنی بیان می‌کند، «استیلا بر حق غیر به نحو عدوان» تعریف شده است. در این نوشته قصد داریم به بررسی مال غصبی بپردازیم.
    • ۲ سال قبل
    • ۰