• فوت اصحاب دعوا چه آثاری در جریان رسیدگی‌های کیفری و حقوقی دارد؟

  فوت اصحاب دعوا به افرادی گفته می‌شود که مخاطب جلسه دادرسی قرار می‌گیرند. این افراد در امور حقوقی، خواهان و خوانده و در امور کیفری، شاکی و متهم هستند. اصحاب دعوا برای رسیدگی به امور خود می‌توانند وکیل تعیین کنند. البته باید این نکته را نیز در نظر داشت که اصحاب دعوا در برخی موارد […]
  • ۲ سال قبل
  • ۱
 • فوت شاکی : رسیدگی حقوقی در صورت فوت اصحاب دعوا چگونه است؟

  پرونده‌هایی که در دادسرا و محاکم قضایی در دست رسیدگی‌ هستند، همگی یک یا چند شاکی اعم از حقیقی یا حقوقی دارند و ممکن است در اواسط رسیدگی یکی از این پرونده‌ها، دست شاکی از دنیا کوتاه و این تصور در افکار عمومی ایجاد شود که پرونده  نیمه تمام خواهد ماند اما اینگونه نیست و این موضوع، قاعده و قانون مختص به خودش را دارد که یک حقوقدان این مساله را به تفصیل تشریح می‌کند. در ادامه به بررسی نحوه رسیدگی به پرونده در صورت فوت شاکی یا اصحاب دعوا می پردازیم.
  • ۲ سال قبل
  • ۱