• لایحه حمایت از خانواده و چگونگی رسیدگی به امور دعاوی در دادگاه خانواده

  پس از اینکه مجلس در جریان بررسی مواد ۲۲، ۲۳ و ۲۴ لایحه حمایت از خانواده این مواد را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تخصصی ارجاع داد، کمیسیون قضایی نیز نهایتاً مواد مذکور را برای تصویب نهایی به صحن علنی مجلس ارسال کرد. بعد از گذشتن سه سال از تقدیم لایحه حمایت از خانواده به […]
  • ۲ سال قبل
  • ۲
 • خانواده – مصوبات جدید لایحه حمایت خانواده و بخش حقوقی ماده‌ی ۲۵

  بخش حقوقی نمایندگان مجلس در بخش خانواده ،ماده‌ی ۲۵ را تصویب کردند که بر اساس آن مراقبت از زوجین مبتلا به بیماری خطرناک یا واگیردار(که منجر به خسارت به جنین شود) شامل منع تولید نسل هم می‌شود. بر اساس این مصوبه وزارت بهداشت مکلف شد، ظرف یک ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، بیماری‌هایی که باید طرفین […]
  • ۲ سال قبل
  • ۰
 • لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان مساله ای بسیار مهم برای اولویت در تصویب لایحه

  موضوع مجازات و برخورد با سوء استفاده جنسی از اطفال و نوجوانان، بهره کشی، عدم اعلام گزارش به مقامات نسبت به وقوع جرم علیه کودکان، افشای هویت و اطلاعات کودکان بزه دیده و تشدید مجازات نسبت به افراد خاطی که سمت ولایت، قیمومت یا سرپرستی کودکان را برعهده داشته و حتی در موادی موضوع تاسیس دادگاه های ویژه در رابطه با جرایم به وقوع پیوسته علیه اطفال و نوجوانان نیز در این لایحه پیش بینی شده است.
  • ۲ سال قبل
  • ۰
 • قانون حمایت خانواده ماده۴۲ مجلس شورای اسلامی به چه نحوی است؟

  طبق این قانون صغیر و مجنون را نمی‌توان بدون رضایت ولی، قیم، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد، مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با درنظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی‌حق این امر را اجازه دهـد. دادگاه درصـورت موافقت با خـارج کردن صغیـر و مجنون از کشور، بنابر درخواست ذی‌نفع، برای تضمین بازگرداندن صغیر و مجنون تأمین مناسبی اخذ می‌کند.
  • ۲ سال قبل
  • ۰
 • قیومیت افراد محجور در قانون، وظایف و ویژگی های قیم واجد شرایط

  قیمومت شخص واجد صلاحیتی است که به موجب مواد ١٢١٨ به بعد قانون مدنی و رعایت مواد ٤٨ به بعد قانون امور حسبی، توسط دادگاه صالح به منظور نمایندگی قانونی و حفظ و نظارت بر اموال صغار، مجانین و اشخاص غیررشید منصوب می‌شود. این وظیفه ممکن است با تنظیم و تنسیق محدوده وظایف هر یک توسط دادگاه به اشخاص متعدد تفویض شود.
  • ۲ سال قبل
  • ۰