• قرار نهایی صادر شده و پیامک آن

    شناخت و آگاهی از قوانین و مقررات بسیار ضروری و مهم می باشد، چرا که عدم شناخت از قوانین و مقررات جاری کشور موجبات تضییع حقوق جزئی و کلی مردم شده و زمینه ‌هایی برای تخطی از قوانین به وجود می آورد. امروزه قانون عنصر جدایی ناپذیر و حیاتی برای زندگی در جامعه مدرن تلقی […]
    • ۲ سال قبل
    • ۰