• مجازات قتل فرزند به دست پدر

  ماده قانونی ۳۰۱ مصوبه سال ۱۳۹۲، برای پدری که فرزند خود را به قتل می‌رساند، مجازات اسلامی را مقرر را داشته است. در صورتی که پدر یا از اجداد پدری مجنی علیه نباشند و این امر برای دادگاه به اثبات برسد، قاتل باید به قصاص محکوم خواهد شد. البته فقهای شریعت نیز برای قاتل فرزند […]
  • ۱ سال قبل
  • ۰
 • قصاص قاتل و عفو وی چگونه است و تحت چه شرایطی امکان پذیر است؟

  شرايط بخشش و يا قصاص قاتل ‌و ديه قتل از بدترین گناهان کبیره است و در شرع اسلام نیز حرام میباشد و برای مرتکبان آن مجازات تعیین شده است. لذا صاحبان خون یا اولیای دم را به بخشش تشویق کرده اند.
  • ۲ سال قبل
  • ۰