• طرح‌ها و لوایح یک فوریتی و دو فوریتی چیست؟

  لایحه به معنی پیشنهادی که دولت برای تصویب به مجلس تقدیم می‌کند. در این مقاله به بررسی طرح‌ها و لوایح یک فوریتی و دو فوریتی و .. میپردازیم. در اصطلاح قضائی، مدافعات متهم که به صورت کتبی باشد. طرح قانونی پیشنهادی است که با امضاء حداقل ۱۵ نفر از نمایندگان در مجلس به رئیس داده […]
  • ۲ سال قبل
  • ۱
 • لایحه حمایت از خانواده و چگونگی رسیدگی به امور دعاوی در دادگاه خانواده

  پس از اینکه مجلس در جریان بررسی مواد ۲۲، ۲۳ و ۲۴ لایحه حمایت از خانواده این مواد را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تخصصی ارجاع داد، کمیسیون قضایی نیز نهایتاً مواد مذکور را برای تصویب نهایی به صحن علنی مجلس ارسال کرد. بعد از گذشتن سه سال از تقدیم لایحه حمایت از خانواده به […]
  • ۲ سال قبل
  • ۲
 • لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان مساله ای بسیار مهم برای اولویت در تصویب لایحه

  موضوع مجازات و برخورد با سوء استفاده جنسی از اطفال و نوجوانان، بهره کشی، عدم اعلام گزارش به مقامات نسبت به وقوع جرم علیه کودکان، افشای هویت و اطلاعات کودکان بزه دیده و تشدید مجازات نسبت به افراد خاطی که سمت ولایت، قیمومت یا سرپرستی کودکان را برعهده داشته و حتی در موادی موضوع تاسیس دادگاه های ویژه در رابطه با جرایم به وقوع پیوسته علیه اطفال و نوجوانان نیز در این لایحه پیش بینی شده است.
  • ۲ سال قبل
  • ۰